Management By Objectives (MBO)

Av |2020-05-20T08:13:56+00:00april 30th, 2020|Management|

Denna artikel förklarar teorin om Management Through Objectives (MBO) , som utvecklats av Peter Drucker. Efter att ha läst kommer du att har insikt i och  förstå grunderna i detta kraftfulla strategiska managementverktyg. Drucker, P. F. (2007). Management challenges for the 21st century. Routledge. Drucker, P. F. (1995). People and performance: The best of Peter Drucker

Fayols 14 Managementprinciper

Av |2020-05-18T09:14:22+00:00april 30th, 2020|Management|

Denna artikel förklarar den administrativa teorin om de 14 managmentprinciper av Henri Fayol på ett praktiskt sätt. Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i det här kraftfulla managementverktyg. Inledning 14 managmentprinciper Under det senaste århundradet hade organisationer redan börjat hantera ledningen i praktiken. I början av 1900-talet

Strategisk Ledning

Av |2020-05-20T08:55:22+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategi - introduktion|

Strategic Management (Strategisk Ledning) kan definieras som konsten och vetenskapen för att formulera, genomföra och utvärdera tvärfunktionella beslut som gör att en organisation kan nå sina mål. Vad är strategisk ledning? Olika definitioner används för att beskriva ämnet, men få ger ett

Hambrick and Fredricksons Strategiska Diamant

Av |2020-05-19T13:29:57+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategi - introduktion|

Den här modellen är en av flera som kan användas för att utveckla din organisations strategi och arbete med strategiska processer. Hambrick och Fredricksons Strategiska Diamant Utveckla en sammanhållen strategi Vilken är bolagets sammanhållande strategi? Är det t.ex att bli större och

Business Model Canvas

Av |2020-07-01T09:15:06+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategi - introduktion|

Business Model Canvas har snabbt blivit ett populärt verktyg för de som planerar ett nytt företag eller ska implementera en ny affärsmodell i en befintlig verksamhet. Oftast används modellen i start-ups som ett strategiplaneringsverktyg, kan den också mycket väl användas av redan existerande företag som vill vända företaget i

Top Sliding Bar

Vår digitala verktygslåda erbjuder ledare, chefer och alla som arbetar med utveckling av organisationer, ett stöd och lättillgängligt utbud av modeller inom en mängd olika områden. Varje innehålls del är utformat så att du som individ, team eller organisation enkelt ska kunna fördjupa dig/er inom ett aktuellt område.

Produkter

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!

    Till toppen