Categories: Ledarskap
7,7 min read
Dela innehållet:

Wiesbord´s Six-Box Model är ett ramverk som utvecklades av Marvin Weisbord har och som främsta uppgift att hjälpa dig bedöma hur din organisation fungerar. En av fördelarna med att använda denna specifika modell är dess förmåga att den anpassas sig till nästan alla företag.

Om modellen

Modellen är avsedd att användas i hela organisationen, så du borde kunna hitta ett användningsområde oavsett var du befinner dig inom organisationen. De sex ”boxarna” som anges i titeln hänvisar till följande:

 • Ändamål
 • Struktur
 • Relationer
 • Belöningar(system)
 • Ledarskap
 • Användbara mekanismer

För att du ska få en bättre förståelse för denna Weisbord’s Six-Box Model och hur det kan hjälpa dig att förstå din organisation, går vi kort igenom var och en av de sex punkterna nedan.

Ändamål

Det här är en mycket allmän del av kartläggningen för att komma igång, men det är ändå en viktig del. Du måste förstå vilken verksamhet du är i nu, och vilken verksamhet du vill vara i framåt.

Även om det kan tyckas som en något uppenbar frågeställning, kan det vara lite mer komplicerat än du tror när du väl har börjat sätta dig in i frågan. Om du till exempel har utvecklat en kundkrets som ligger något utanför den målmarknad som du initialt hade planerat för dina produkter kanske du upptäcker att ditt företag konkurrerar på en arena som blir något oväntat. Affärsverksamhet tar ofta oväntade vändningar så försök ligg steget före och hela tiden vara medveten om på vilken marknad du konkurrerar och vad som krävs för att övervinna marknaden.

Struktur

Nästa steg bli att gå vidare och se över hur ditt företag drivs och hur det fungerar idet dagliga arbetet. Organisationens struktur påverkar mycket av hur mycket du kan producera och till vilken kostnad detta sker. Vem är ansvarig för att göra vad inom företaget? Hur ser det arbete och insatser ut som varje person bör göra för att bidra positivt att sälja kvalitetsprodukter till låga priser till kunderna? Att strukturera ditt företag på ett logiskt sätt baserat på de önskade resultaten du har i åtanke är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att utvecklas. Många företag har kört i diket på grund av dålig organisation, även om de har bra produkter och innovativa idéer.

Denna erfarenhet är viktig att ha med sig – ta inte detta för givet. Det är värt mycket att lägga ner tid på att arbeta igenom företagsstrukturen och det kommer sannolikt betala sig i slutändan.

Relationer

Affärslivet består av oändlig mängd relationer. Det finns de uppenbara relationerna mellan människor både inom och utanför din organisation som behöver hanteras. Det finns också relationerna mellan din person och den teknolog som ditt företag använder, som måste hanteras framgångsrikt för att uppnå optimala resultat.

När du har oundvikliga konflikter i vissa av dessa relationer – antingen mellan människor eller mellan människor och teknologi – behöver du ha en tydlig och koncis plan för hur dessa konflikter ska lösas. Det handlar inte om att helt undvika konflikter, eftersom konflikter kommer att uppstå på ett eller annat sätt, men det handlar om att veta hur man hanterar dem effektivt när de uppstår. Bra relationer är en förutsättning för verksamheters tillväxt och därför bör man inte vara passiv i dessa frågor, utan se till att relationer byggs, utvecklas och hanteras om de inte fungerar.

Belöningar (system)

De flesta fungerar bäst och effektivast när de erbjuds någon form av belöning för deras ansträngningar. Självklart är själva lönen en naturlig belöning i en anställningssituation, men i de flesta fall behöver du erbjuda något utöver bara till lön för att få det bästa av din personal.

När anställda uppmanas att lägga energi och hårt arbetet för att uppnå mål i ett projekt eller i verksamheten över lag, måste de känna att det också innebär investeringar i personalen. Om all vinst och framgång tillfaller ägarna och eventuellt ledningen, blir det inte naturligt att personal/anställda inte lägger samma energi varje dag för att uppnå målen

När du ber om att dina lag arbetar hårt för organisationen som helhet, måste de känna sig investerade på något sätt i sitt arbete. Om alla vinster och utmärkelser går till ägande och övre ledning, vilken motivation finns det för resten av laget att jobba hårt dag och dag ut? Att skapa en struktur med kloka belöningssystem är en av de viktigaste sakerna chefer kan göra för att utveckla en positiv kultur som genomsyrar alla nivåer och delar i organisationen.

Ledarskap

För att skapa en positiv kultur så behövs ett bra ledarskap för att få ihop det organisatoriska pusslet. När starkt ledarskap utövas bidrar det till att alla vill prestera lite mer varje dag och med en känsla av självförtroende och kunskap om syftet med att göra just detta. Naturligtvis förstår du och de flesta att starkt ledarskap inte är det samma som att styra organisationen med järnhand, utan snarare utöva ett entusiasmerande och kraftfullt ledarskap som sporrar alla till bättre prestationer.

Användbara mekanismer

Att har rätt teknologi och övriga mekanismer på plats i organisationen är helt avgörande för hur framgångsrik din verksamhet blir. Dessa mekanismer kommer helt säkert förändras över tid och tekniken förbättras och marknaden utvecklas i enlighet därmed, så du behöver ligga i framkant inom alla de delar du använder för att kunna vara effektiv och konkurrenskraftig. Det som en gång ansågs vara en ”hjälpsam mekanism” kan snabbt bli föråldrad och bli en belastning för ditt företag. Tänk inte att något som brukade vara bra en gång i tiden kommer att vara så även framöver – tekniken förändras snabbt, och de företag som misslyckas med att hålla koll på detta kommer oftast upptäcka att konkurrenterna drar ifrån.

Att ta sig tid att gå igenom Weisbord’s Six-Box Modellen när det gäller din organisation är en nyttig övning som kan ge ett antal intressanta och avslöjande insikter. Ett av de vanligaste misstagen i affärer och företagande är många tror sig veta allt som finns att veta om hur den företag fungerar och hur det konkurrerar på marknaden.

Tyvärr är det sällan fallet. Mer troligt, är att du har mycket att lära, precis som alla andra, och Six-Box Modellen kan vara ett sätt att hjälpa till i den processen. Att noggrant arbeta igenom var och en av de sex punkterna i den här modellen kommer att bidra till att du i slutändan får förståelse för hur ditt företag fungerar och vad du kan göra bättre eller annorlunda för att vara konkurrenskraftigt på lång sikt.

Nyckelfaktorer

 • Sexboxmodellen är ett generiskt ramverk som utvecklats av den amerikanske analytikern Marvin Weisbord för att bedöma organisationernas funktioner.
 • De sex rutorna som utgör modellen är: Ändamål/syften, struktur, relationer, belöningar, ledarskap och stödjande/användbara mekanismer.
 • Syften: Organisationens medarbetare är alla överens om och stödjer organisationens uppdrag och mål?
 • Struktur: Finns det en bra ”matchning” mellan organisationens syfte och organisation?
 • Relationer: Vilken typ av relationer finns mellan individer, mellan avdelningar och mellan individer och innebörden av deras jobb? Är det ömsesidigt beroende? Vad är kvaliteten på relationerna? Vilken karaktär av konflikter brukar uppstå?
 • Belöningar: Hur belönar organisationen formellt sina medarbetare, och hur anser organisationens medarbetare att de belönas och eventuellt inte alls? Vad behöver organisationen göra för att hitta bra metoder för detta?
 • Ledarskap: Har ledning tydligt definierat organisationens mål och syfte? Är syftena kommunicerade? Hur är ledarskapsstilen inom organisationen?
 • Användbara/stödjande mekanismer: Hjälper eller hindrar dessa mekanismer organisationen att nå målen?
 • Ett av de vanligaste misstagen i affärer och företagande är många tror sig veta allt som finns att veta om hur den företag fungerar och hur det konkurrerar på marknaden.

Att ta sig tid att gå igenom Weisbords sexboxmodell när det gäller din organisation är en användbar övning som kan ge ett antal intressant insikter och perspektiv.

Leave A Comment

Related Posts