Categories: Ledarskap
7,8 min read
Dela innehållet:

Ordet ”ledarskap” kan tänka på en mängd olika bilder. Till exempel:

  • En politisk ledare som bedriver en passionerad och personlig sak.
  • En utforskare som skär en stig genom djungeln för resten av sin grupp att följa.
  • En chef som utvecklar sitt företags strategi för att slå konkurrensen.

Ledare hjälper sig själva och andra att göra rätt saker. De sätter riktning, bygger en inspirerande vision och skapar något nytt. Ledarskap handlar om att kartlägga vart du behöver gå för att ”vinna” som ett team eller en organisation; och det är dynamiskt, spännande och inspirerande.

Även om ledare sätter riktningen, måste de också använda förvaltningsfärdigheter för att vägleda sina människor till rätt destination, på ett smidigt och effektivt sätt.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på ledarskapsprocessen. I synnerhet kommer vi att diskutera modellen för ”transformationell ledarskap”, först föreslagen av James MacGregor Burns och sedan utvecklad av Bernard Bass. Denna modell belyser visionärt tänkande och åstadkommer förändring i stället för hanteringsprocesser som är utformade för att upprätthålla och ständigt förbättra dagens prestanda.

Ledarskap: en definition

Enligt idén om transformerande ledarskap, en effektiv ledare är en person som gör följande:

  1. Skapar en inspirerande framtidsvision.
  2. Motiverar och inspirerar människor att engagera sig i den visionen.
  3. Hanterar leveransen av visionen.
  4. Tränar och bygger ett team så att det är mer effektivt att uppnå visionen.

Ledarskap förenar de färdigheter som krävs för att göra dessa saker. Vi tittar mer på varje element.

1. Skapa en inspirerande vision om framtiden

I affärer är en vision en realistisk, övertygande och attraktiv bild av var du vill vara i framtiden. Vision ger riktning, fastställer prioriteringar och ger en markör så att du kan berätta att du har uppnått det du ville uppnå.

För att skapa en vision fokuserar ledare på en organisations styrkor genom att använda verktyg som Porters Five Forces, PEST-analys, USP-analys, Kärnkompetensanalys och SWOT-analysatt analysera deras nuvarande situation. De tänker på hur deras bransch sannolikt kommer att utvecklas och hur deras konkurrenter sannolikt kommer att bete sig. De tittar på hur de kan innovera framgångsriktoch utforma sina företag och deras strategier för att lyckas på framtida marknadsplatser. Och de testar sina visioner med lämplig marknadsundersökning och genom att bedöma viktiga risker med hjälp av tekniker som Scenario Analys.

Därför är ledarskapet proaktivt – problemlösning, tittar framåt och är inte nöjd med saker som de är.

När de väl har utvecklat sina visioner måste ledare göra dem övertygande och övertygande. En övertygande visionär en som människor kan se, känna, förstå och omfamna . Effektiva ledare ger en rik bild av hur framtiden kommer att se ut när deras visioner har förverkligats. De berättar inspirerande historieroch förklara sina visioner på sätt som alla kan relatera till.

Här kombinerar ledarskap den analytiska sidan av visionskapande med passionen för delade värden och skapar något som verkligen är meningsfullt för de människor som leds.

2. Motivera och inspirera människor

En övertygande vision ger grunden för ledarskap. Men det är ledarnas förmåga att motivera och inspirera människor som hjälper dem att leverera denna vision.

När du till exempel startar ett nytt projekt kommer du förmodligen att ha mycket entusiasm för det, så det är ofta lätt att vinna stöd för det i början. Det kan dock vara svårt att hitta sätt att hålla din vision inspirerande efter att den initiala entusiasmen försvinner, särskilt om teamet eller organisationen behöver göra betydande förändringar på det sättet det gör saker. Ledare känner igen detta och de arbetar hårt under hela projektet för att koppla samman deras vision med människors individuella behov, mål och ambitioner.

Ett av de viktigaste sätten de gör detta är genom Expectancy Theory. Effektiva ledare kopplar samman två olika förväntningar:

  1. Förväntningarna på att hårt arbete leder till goda resultat.
  2. Förväntningen på att goda resultat leder till attraktiva belöningar eller incitament.

Detta motiverar människor att arbeta hårt för att uppnå framgång, eftersom de förväntar sig att få belöningar – både inre och yttre – som ett resultat.

Andra tillvägagångssätt inkluderar omarbetning av visionen med avseende på fördelarna det kommer att ge teamets kunder, och ta ofta möjligheter att kommunicera visionen på ett attraktivt och engagerande sätt.

Det som är särskilt användbart här är när ledare har expertmakt. Folk beundrar och tror på dessa ledare eftersom de är experter på vad de gör. De har trovärdighet och de har tjänat rätten att be människor att lyssna på dem och följa dem. Detta gör det mycket lättare för dessa ledare att motivera och inspirera de människor de leder.

Ledare kan också motivera och påverka människor genom sin naturliga karisma och appell och genom andra maktkällor, till exempel befogenheten att betala bonusar eller tilldela uppgifter till människor. Men bra ledare litar inte för mycket på dessa typer av makt för att motivera och inspirera andra.

3. Hantera leverans av visionen

Detta är det ledarområde som är relaterat till ledningen.

Ledare måste se till att det arbete som krävs för att leverera visionen hanteras korrekt – antingen av sig själva eller av en dedikerad chef eller team av chefer som ledaren delegerar detta ansvar – och de måste se till att deras vision levereras framgångsrikt.

För att göra detta behöver teammedlemmar prestandamål som är kopplade till lagets övergripande vision. Vår artikel om Performance Management och KPI: er(Key Performance Indicators) förklarar ett sätt att göra detta och vårt projektledningssektion förklarar ett annat. Och för den dagliga förvaltningen av att leverera visionen, Management by Wandering Around (MBWA) -strategi hjälper till att säkerställa att det som borde hända verkligen händer.

Ledare måste också se till att de hanterar förändringar effektivt. Detta hjälper till att säkerställa att de förändringar som behövs för att leverera visionen genomförs smidigt och grundligt med stöd och stöd från de drabbade.

4. Coacha och bygga ett team för att uppnå visionen

Individuell utveckling och teamutveckling är viktiga aktiviteter som genomförs av transformationsledare. För att utveckla ett team måste ledarna först förstå lagdynamiken. Flera väletablerade och populära modeller beskriver detta, till exempel Belbins teamroller tillvägagångssätt, och Bruce Tuckmans teorier om formning, stormning, normering och utförande.

En ledare kommer då att se till att teammedlemmarna har de nödvändiga färdigheterna och förmågorna för att göra sitt jobb och uppnå visionen. De gör detta genom att ge och få feedbackregelbundet och genom utbildning och coaching människor för att förbättra individens och teamets prestanda.

Ledarskap inkluderar också att leta efter ledarskapspotential i andra. Genom att utveckla ledarskapskompetenser inom ditt team skapar du en miljö där du kan fortsätta framgång på lång sikt. Och det är ett riktigt mått på stort ledarskap.

Notera:

Orden ”ledare” och ”ledarskap” används ofta felaktigt för att beskriva personer som faktiskt hanterar. Dessa individer kan vara mycket skickliga, bra på sina jobb och värdefulla för sina organisationer – men det gör dem bara till utmärkta chefer, inte ledare.

Så var försiktig med hur du använder termerna, och anta inte att personer med ”ledare” i sina jobbtitlar, personer som beskriver sig själva som ”ledare” eller till och med grupper som kallas ”ledargrupper” faktiskt skapar och levererar förändringsförändringar .

En särskild fara i dessa situationer är att människor eller organisationer som förvaltas av en sådan individ eller grupp tror att de leds; men de är inte. Det kan faktiskt inte finnas något ledarskap alls, utan att någon sätter en vision och ingen inspireras. Detta kan orsaka allvarliga problem på lång sikt.

Nyckelord

Ledarskap kan vara svårt att definiera och det betyder olika saker för olika människor.

I den transformativa ledarskapsmodellen sätter ledare riktning och hjälper sig själva och andra att göra rätt för att gå vidare. För att göra detta skapar de en inspirerande vision och motiverar och inspirerar andra att nå den visionen. De hanterar också leveransen av visionen, antingen direkt eller indirekt, och bygger och coachar sina team för att göra dem starkare.

Effektivt ledarskap handlar om allt detta – och det är spännande att vara en del av denna resa!

Leave A Comment

Related Posts