Vad är en förändringsstrategi?

En förändringsstrategi är det sätt på vilket en organisation närmar sig en viss förändring. Det är en förebyggd mekanism för att säkerställa att eventuella negativa bieffekter till följd av djupgående förändringar minimeras och dra nytta av omvandlingen. Med andra ord, en förändringsstrategi är en “better safe than sorry”-strategi i händelse av förändring.

Olika experter påpekar nyttan av en bra förändringsstrategi i organisationer. Ett exempel på detta ärJohn Kotter . Han utvecklade en8-stegsprocess för att stödja organisationsledare i storskaliga förändringsinitiativ.Kurt Lewin visar hur och varför förändring i allmänhet sker i organisationer med sin förändringsmodell. Endast genom att förstå organisationsförändringar kan ledare och chefer bestämma rätt förändringsstrategi. Andra exempel på organisatoriska förändringsmodeller inkluderarADKAR-modellen ,Bridges’ Transition Model ochMcKinseys 7S Framework .

Change Management Strategi tips och tricks

Vilka är de mest kända modellerna och metoderna för förändringsstrategier? Hur kan jag använda dessa teorier och tips för att effektivt utforma förändringshantering själv? Vilka praktiska tips och bästa praxis behöver jag för att kunna förutse förändringar i framtiden? Artiklarna med tag förändringsstrategin handlar om de olika metoderna och verktygen för att välja och implementera rätt förändringsstrategi. Ett antal titlar erbjuds också under den aktuella artikeln med ett ämne kopplat till förändringsstrategier.

Leave A Comment

about avada business

Integer euismod lacus magna uisque curd metus luctus vitae pharet auctor mattis semat.

2024
Business Conference
15-18 December

New York City