Categories: Ledarskap
2 min read
Dela innehållet:

VAD ÄR TURNAROUND MANAGEMEN (LEDNING FÖR ATT VÄNDA OM TILL LÖNSAMHET)? BESKRIVNING.

Ledning för att vända om till lönsamhet innebär utformningen och genomförandet av en strategisk plan och en uppsättning av handlingar för företags förnyelse och omstrukturering, typiskt under tider då företag är finansiellt ansträngda. Ofta med hjälp av externa turnaroundkonsulter eller strategikonsulter, görs en Grundorsaksanalys och man tänker ut en turnaroundplan och som utförs den utgår ifrån att företaget fortfarande erbjuder en potential till att kunna komma tillbaka till en finansiell solvens, lönsamhet och strategisk livskraft.

 

GRUNDORSAKER TILL STRATEGISKT ANSTRÄNGT LÄGE

Det finns endast ett antal begränsade grundorsaker för företags- strategiska nödlägen:

 1. ”Högre  Makters Ageranden” – Vissa risker kan uppstå och orsaka irreparabel skada (trots riktiga förväntningar och grundlig förberedelse).
 2. Undermålig vision/Förståelse på marknaden
 3. Undermålig Strategi
 4. Undermålig affärsmodell/utförande

MERA OMEDELBARA ORSAKER TILL ETT STRATEGISKT NÖDLÄGE

Vanligtvis är att när dessa grundorsaker inte hanterats riktigt,  kommer deatt orsaka en räcka av problem, som därefter kan  starta en företagskris:

 • Brist på sakkunskap, erfarenhet eller utbildning, svag ledning
 • Marknadsomständigheter, svag ekonomi
 • Ekonomiska skäl för affär, intäkter kris
 • Konkurs av moderbolaget
 • Styrelseargument
 • Bedrägeri otillräcklig finansiell kontroll
 • Alltför optimistiska försäljningsprojektioner

 • Finansieringproblem, likviditetskris, överdriven skuldbörda, underkapitalisering

 • Operationella kostnader för höga
 • Mycket stark och lyckad konkurrent
 • Överinvestering
 • Otillräckliga resurser, underinvestering

Ofta är dessa triggers närbesläktade och flera orsaker är involverade. Slywotzky och Drzik har kategoriserat dessa triggers i 7 klasser av strategiska risker.

 

STEGEN I EN PRODUKTIONSPROCESS

Det första steg i en produktionsprocess är ofta att förändra högsta ledningen eller ledarskap till affär och att utse en erfaren produktionschef. Ofta stark, Commanding Leadership (Styrande Ledarskap) eller även Karismatiskt Ledarskap utövas. Produktionsprocessen består typisk ut ur följande nyckel- steg (i ungefärlig kronologisk ordnade):

 1. Bedöma situationen och framtidsaffärslivskraften
 2. Genomföra nödlägestegen (”stoppa blödningen”),
 3. Utveckla det strategiska överlevnadplan
 4. Genomföra plan som omstrukturerar affären. Fortleva krisen
 5. Gå tillbaka till normalt verksamheter, lönsamhet och tillväxt
 6. Förbered sig för avvikelse av produktionshantering

Leave A Comment

Related Posts