Introduktion

Det är en enorm utmaning att framgångsrikt utveckla ny innovativ produkt. Nästan alla företag i världen skulle älska att skapa den nya produkten som förändrar ett område på marknaden för alltid – men som alla vet är sådan innovation är mycket lättare önskat och sagt än gjort. De flesta företag misslyckas under lång tid innan de når någon form av framgång från innovativ prestation. Men de som lyckas skapa en helt ny produkt kan åtnjuta betydande ekonomiska framgångar – detta stämmer väl? Inte nödvändigtvis.

Tyvärr är historien fylld med exempel av företag som i dess strävan att utveckla en ny produkt och lyckas, för att ganska snart inse att det blivit översköljda med konkurrenternas liknande lösningar innan de kunde dra nytta av sina egna nya produkterna. Utan rätt juridiska skydd på plats, kommer imitationer snabbt att översvämma marknaden på vilken det finns affärer att göra.

Teeces Vinna-Förlora-modell för Innovation

Om du känner att du kan vara på väg mot ett genombrott eller nära gränsen till en värdefull innovation, bör du måste tänka noga på hur du ska ta den innovationen till marknaden som helhet. Underlåtenhet att skydda dig från ”copycat” -företag kan leda till att du går miste om de affärer och möjligheter som du faktiskt kan förvänta dig. Med det i åtanke kan det vara värt att titta på Teeces Vinna-Förlora-modell för Innovation. Denna modell är inriktad på att hjälpa organisationer att dra nytta av de innovationer de tagit till marknaden.

Denna modell har tre unika områden, som belyses nedan

Skydda din idé

Det första steget i att låta din organisation dra nytta av din innovation, snarare än en konkurrent, är att i största möjliga omfattning säkerställa allt tänkbart juridiskt skydd finns på plats. Beroende på vad det är som du har skapat kan du eller kanske inte fullt ut kan skydda dig mot imitationer, men att använda befintliga lagrum och regelverk är en stor del i det första steget i den här processen.

Vilken riktning du går med avseende på rättsligt skydd kommer att bero på de lagar som finns tillgängliga. Patent- och upphovsrätt kan vara i spel, såväl som immateriella rättigheter. Det borde vara självklart, men det lagarbete som utförts i detta skede borde kompletteras av utbildade advokater som kommer att kunna planera för eventuellt smutthål eller vinkel som en imitator kan använda för att dra nytta av dina idéer.

Vilken väg du väljer för att säkerställa juridiskt skydd beror helt och hållet på vilka existerande lagar som gäller i din miljö och område. Patent, copy right och immaterialrätt är en utgångspunkt, men vid helt avgörande innovationer m.m. så bör absolut juridisk expertis anlitas för att säkerställa att innovationen inte kan kopieras eller utnyttjas av dina konkurrenter.

Kostnader för dessa tjänster bör absolut betraktas som investeringar i innovationen. En del av dessa kostnader är just juridiskt biträde så bortse inte från detta för att spara pengar Så länge som din innovation är så framgångsrik som du förväntar dig, kommer de juridiska kostnaderna framstå som en droppe i havet..

Reagera på marknaden

Vid någon tidpunkt kommer du att släppa din produkt på marknaden och invänta mottagandet från kunderna. Om lanseringen blir framgångsrik är det nästan helt säkert att imitationer snabbt kommer in på marknaden. Även om du har gjort allt förberedelsearbete inom juridiskt skydd kommer sannolikt några andra företag att hitta en väg kring dessa skydd för att få en del av kakan.

Det faktum att närvaron av konkurrens uppstår på din nyetablerade marknad är inte nödvändigtvis en dålig sak. Mest sannolikt kommer konkurrensen att ta del av en eller två saker som t.ex. din design som de ser som en svaghet eller ineffektivitet. Konkurrenternas produkter kommer att vara lite annorlunda än din, och det är upp till dig att analysera deras designade lösningar för att göra egna anpassningar. Ofta är det företaget som snabbast anpassar sig till de önskemål och efterfrågan på marknaden som vinner i längden. Hastighet är avgörande när det gäller att hålla fast vid din position som marknadsledande aktör. Med andra ord så är konsekvent och kontinuerlig omgörning och anpassning kritiska framgångsfaktorer.

Nå storskalig produktion snabbt

Om du börjar som en relativt liten organisation, kanske du inte är förberedd på den ökade efterfrågan som kan infinna sig när du lanserar en populär produkt eller lösning på marknaden. När du presenterar ett vinnande koncept/produkt som attraherar ett stort antal kunder/köpare måste du vara redo att leverera de de enheter som är nödvändiga för att tillgodose efterfrågan. Organisationer som misslyckas med att skala upp tillräckligt snabbt för att möta marknadens krav kommer att se sig själva omkörda av företag som kan göra samma sak mycket med större kapacitet mycket snabbare.

Det finns trots allt ett par alternativ för att skala upp tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan på marknaden. Om möjligt kan du välja att skala upp internt i organisationen. Detta ger dig mer kontroll över slutprodukten och tidpunkten för produktionen, men det kommer att kräva en betydande kapitalinvestering – och det kan vara svårt att uppnå i rätt tid.

Det andra alternativet är naturligtvis att leta efter externa leverantörer för hjälp. Om du vänder dig till tredje part för hjälp kommer ge bort lite av kontrollen över din process, men du kommer sannolikt att kunna vända produktionen mycket snabbare. Det rätta svaret på dina behov av uppskalning beror naturligtvis på din speciella, men det behöver inte vara ett allt-eller-inget beslut. Det finns en mellanlösning tillgänglig där du kan besluta att bibehålla några av dina processer internt medan outsourcing sker av resten. Teece Vinna-Förlora Modellen för Innovation är i sig en bra process.

De flesta företag skulle älska att behöva oroa sig för vad de ska göra för att skydda sin innovation – för det betyder att de lyckades uppfinna något i första steget. När du befinner dig i denna situation, tänk på de tre idéerna som ingår i denna modell för att se till att du gör vad du kan för att undvika att du förlorar din möjlighet till lönsam utveckling i din konkurrerande omvärld.

Nyckelfaktorer

Teeces Win-Lose Innovation-modell utvecklades av David Teece för att ställa en grundläggande fråga – hur organisationer kapitalisera på sin egen innovation? Lösningen blev att utveckla tre grundläggande områden för att kapitalisera på den egna kreativiteten – skydda din idé, reagera på marknaden och nå storskalig produktion snabbt .

När alla tre av dessa element är på plats kan organisationer utveckla innovativa mönster, skydda sina produkter och säkra de resurser de behöver för att dra nytta av dessa innovationer.