USP Analys

Av |2020-05-13T14:18:21+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Beskrivning Sedan länge är de flesta företagsledare väl införstådda med betydelsen av ”USP” eller Unique Selling Proposition. USP:en är den unika egenskap som du och dina produkter eller tjänster kan erbjuda, som inte dina konkurrenter kan. USP:en är den konkurrensfördel och ett mervärde som gör att kunderna köper just