Total Cost of Ownership (TCO)

Av |2020-06-30T08:57:52+00:00april 30th, 2020|Finansiering|

I den här artikeln kommer Total Cost of Ownership (TCO) att förklaras i praktiken. Efter att ha läst detta insikt i och förstå grunderna i detta kraftfulla ekonomisstyrningsverktyg. Ellram, L. M. (1995). Total cost of ownership: an analysis approach for purchasing. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,