Organisationsdesign

Av |2020-05-18T13:34:57+00:00april 30th, 2020|Organisationsstrategier, Strategi|

Är din organisation rätt utformad och strukturerad för att uppnå bäst resultat/effektivitet och hur vet du det i sådana fall? Är organisationen utformad på ett sådant sätt att personal/medarbetare känner engagemang och lust? Och framför allt, hur skiljer sig en dåligt utformad organisation från en bra? Det här kan