SOAR Analys

Av |2023-10-30T15:12:27+00:00april 30, 2020|Strategi, Strategiska grundmodeller|

En STRENGHTS (styrka), OPPORTUNITIES (möjligheter), AMBITIONS (ambitioner), RESULT (resultat) [...]