Porters Strategiska Diamant

Av |2020-07-01T08:48:36+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Introduktion I mitten av 19080-talet utvecklade Harvard-professorn Michael Porter ett koncept och ramverk för att kunna bedöma konkurrenskraft mellan och för regioner, stater och nationer. En bakomliggande anledning var att den amerikanska industrin vid den tidpunkten såg sin konkurrenskraft minska avsevärt på grund av en framryckning från inte minst