Multiple Criteria Decision Analysis

Av |2020-06-29T08:35:23+00:00april 30th, 2020|Beslutsfattande|

Denna artikel ger en praktisk förklaring av begreppet Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) . Efter att ha läst det förstår du nödvändigheten och fördelarna med riskanalys. Zionts, S. (1979). MCDM—if not a roman numeral, then what?. Zeleny, M., & Cochrane, J. L. (1973). Multiple criteria decision making. University of South Carolina Press.