Management By Objectives (MBO)

Av |2020-05-20T08:13:56+00:00april 30th, 2020|Management|

Denna artikel förklarar teorin om Management Through Objectives (MBO) , som utvecklats av Peter Drucker. Efter att ha läst kommer du att har insikt i och  förstå grunderna i detta kraftfulla strategiska managementverktyg. Drucker, P. F. (2007). Management challenges for the 21st century. Routledge. Drucker, P. F. (1995). People and performance: The best of Peter Drucker