GE-MKinsey Matrisen

Av |2020-07-01T07:40:03+00:00april 30th, 2020|Strategi, Strategisk prioritering|

GE-McKinseys matris med nio boxar är ett strategiverktyg som erbjuder ett systematiskt tillvägagångssätt för multinationella bolaget att prioritera bland sina investeringar inom sina affärsområden. Matrisen kan också beskrivas som: GE-McKinsey är ett ramverk som utvärderar portföljen med affärer, ger ytterligare strategiska implikationer och bidrar till att prioritera den investering