Porters 5 Krafter

Av |2020-05-20T08:15:51+00:00april 30th, 2020|Konkurrensstrategier, Strategi|

Porters femkraftsmodell ger ett mått på hur hög lönsamheten är i en viss bransch. Den kan användas för att bestämma tillväxtstrategi i ett företag eller för att beskriva ett företags konkurrenssituation. Porter´s Five Forces/Porters fem krafter Michael Porters innovativa forskning på 1980-talet förändrade