Brainstorming

Av |2020-06-30T09:59:54+00:00april 30, 2020|Kreativitet och Idégenerering|

Brainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta [...]