Brainstorming

Av |2020-06-30T09:59:54+00:00april 30th, 2020|Kreativitet och Idégenerering|

Brainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring t.ex. innovation eller förbättringar. Medlemmarna i gruppen uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det skulle kunna lösas och för att få