Beslutsmatris Analys

Av |2020-06-29T08:32:04+00:00april 30th, 2020|Beslutsfattande|

Inom organisationer är det inte alltid lätt att tillsammans fatta rätt beslut. Speciellt gäller detta om en specifik uppsättning krav är tillgängligt och olika faktorer måste beaktas. Denna artikel beskriver ett tillvägagångssätt för att strukturera beslutsfattande med kända uppgifter. Belton, V., & Stewart, T. (2002). Multiple criteria decision analysis: