Ansoffs Matris

Av |2020-05-18T07:00:37+00:00april 30th, 2020|Marknadsföring|

Ansoffmatrisen eller ”Ansoff Box” är en affärsanalysmodell som presenterar ett ramverk som gör det möjligt att på ett strukturerat sätt identifiera tillväxtmöjligheter. Ramverket kan vara ett stöd och hjälpa dig att överväga konsekvenserna av att verksamheten växer genom befintliga eller nya produkter och på befintliga eller nya marknader. Vart och