ADKAR-modellen för förändring

Av |2020-06-29T09:42:59+00:00april 30th, 2020|Change Management|

Organisationsförändringar möter vanligtvis medarbetares motstånd. ADKAR-modellen är ett verktyg för förändringshantering som hjälper till att identifiera varför förändring är svår och varför vissa förändringar lyckas medan andra misslyckas. Shah, MH (2014). En tillämpning av ADKAR Change Model för förändringshanteringskompetenser hos skolhuvud i Pakistan . Journal of Management Sciences, 8 (1). Hiatt, JM (2006). ADKAR: en