Activity Based Costing (ABC)

Av |2020-06-30T08:32:37+00:00april 30th, 2020|Finansiering|

I denna artikel beskriver vi ABC-kalkylen på ett grundläggande sätt. Traditionell svensk kostnadskalkylering bygger på att bestämma en kostnadsbärare och identifiera dess direkta kostnader. Omkostnader har sedan samlats på kostnadställen, och lagts på med en given procentsats på de direkta kostnaderna, så kallad påläggskalkylering. Garrison, R., Noreen, E. and