banner-12
Categories: Blog
0,8 min read
Dela innehållet:

Strategiskt management är processen att formulera och genomföra långsiktiga mål och strategier för att uppnå framgång för en organisation. Det innefattar analys av både interna och externa faktorer för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys). Genom att ha en klar förståelse för organisationens vision och mål skapar strategiskt management vägledning för alla beslut och aktiviteter inom organisationen. Det innebär att välja och prioritera bland olika alternativ för att säkerställa att resurserna används effektivt för att uppnå målen. Strategiskt management involverar också att ständigt övervaka och utvärdera organisationens prestationer och miljöförändringar för att anpassa strategierna efter behov. På det sättet fungerar strategiskt management som en ram för att navigera organisationen mot framgång och hållbarhet på lång sikt.

Leave A Comment

Related Posts