Categories: Marknadsföring
9,8 min read
Dela innehållet:

Denna artikel förklarar hur du kan utforma en strategi för sociala medier på ett praktiskt sätt. Efter att ha läst det kommer du att ha insikt i och förstå grunderna i denna metod för att utforma en strategi för sociala medier.

Strategi Sociala Medier – behövs det?

En stark social media närvaro är viktigt om du vill konkurrera på dagens marknad. Men helt enkelt skapa en profil på sociala nätverk och publicera innehåll räcker inte långt. Du behöver en strategi.

För att du ska få ut det mesta av sociala medier är det viktigt att veta vad dina mål är och hur du ska uppnå dem. Den rätta strategin kommer att öka varumärkeskännedomen, förbättra varumärkeslojaliteten, minska dina marknadsföringskostnader och ge ditt företag en mer konkurrenskraftig fördel online.

Utforma din strategi för Sociala Medier

När det gäller strategi så finns det ingen färdig lösning för hur man bäst lyckas med sociala medier i sin affärsverksamhet. Däremot finns det några steg som kan vara till god hjälp och stöd i arbetet med att utforma en strategi. I detta fall beskriver vi åtta olika steg.

Steg 1: Definiera dina mål med sociala medier

Det första steget i att utveckla din sociala mediestrategi är att avgöra vilka dina mål är. Kanske vill du öka varumärkeskännedomen eller kanske vill du skapa relationer med kunder, driva trafik till din webbplats, marknadsföra dina produkter eller dela specialerbjudanden.

Välj två eller tre prioriterade mål och fokusera på hur du ska använda sociala medier för att uppnå dessa.

Oavsett dina mål, gör dem SMARTA d.v.s. specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna. Bestäm hur du mäter framgång. Om du till exempel vill generera fler “leads” för försäljning, uttryck detta med t.ex. att du ska öka med 20 procent. Om du vill skapa medvetenhet om din organisation eller varumärke bestämmer du ett antal antal inlägg som görs varje dag eller vecka och bestäm hur många “likes”, delningar eller kommentarer du vill ha.

Steg 2: Bedöm organisationens nuvarande sociala mediers status

Om ditt företag redan använder sociala medier, använd de mål och parametrar du definierade i steg 1 för att analysera hur bra det fungerar för dig just nu. Uppnår du dina mål? Om så är fallet kanske du vill överväga att skruva upp målen lite.

Tänk på de plattformar du använder. Du behöver inte befinna dig på alla och  speciellt inte om du har begränsad tid att spendera på sociala medier. Det är mycket bättre att ta reda på var du får de bästa resultaten och lägga fokus på dina satsningar där.

Därefter överväga om dina inlägg uppfyller dina mål. Når du din målgrupp eller ignorerar de dina inlägg? Använd verktyg (t.ex. Google Analytics, JetPack etc.)  för att analysera trafiken för dina inlägg och webbplatser och definiera vilka inlägg som får det bästa resultatet.

Steg 3: Lär känna dina besökare

För att kunna “connecta” med dina besökare måste  du bygga upp en tydlig bild av vilka besökarna är, var deras intressen ligger och vilka aktiviteter de tycker om att göra.

Definiera vem som är din idealiska besökare. Vem försöker du nå via sociala medier? Vilken är deras demografi (ålder, intressen, yrke, inkomst, gillar, ogillar och vad motiverar)?

Ju mer exakt du kan definiera din idealiska kund, desto mer riktad akn din strategi bli och desto bättre blir resultaten. Du kan också använda denna information för att bestämma vilka sociala medieplattformar som ska användas och vilken typ av innehåll och aktiviteter som du ska lägga kraft på.

Steg 4: Välj rätt kanal

Du har redan börjat tänka på vilka plattformar som ska användas i steg 2. Nu behöver du överväga om de matchar din besökarprofil.

Facebook ger dig bred räckvidd. Om du tillhandahåller tjänster för affärsverksamhet kan du dock utveckla en närvaro på LinkedIn ™, medan Pinterest ™ eller Instagram ™ kan vara mer effektivt om du jobbar med inredning, mode eller annan livsstilsindustri.

För att ta reda på vilken social media webbplats som är trolig bäst för dig kan du använda statistik och medianvändning som tillhandahålls av https://2018.svenskarnaochinternet.se/

De stora plattformarna erbjuder många olika analysverktyg som du kan använda dig av. Läs mer om dess på t.ex.:

https://developers.facebook.com/tools

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/reporting-analytics

https://analytics.twitter.com/about

Steg 5. Planera ditt innehåll

Det var nästan 20 år sedan som Bill Gates skrev sin artikel ” Content is King “. Utan starkt innehåll kommer du inte att fånga dina besökares intresse. Ditt innehåll måste återspegla företagets övergripande tilltal och marknad, men det ska också skräddarsys till den plattform du använder. Tekniska begränsningar (t.ex. antal tecken i ett inlägg) är ibland viktiga i ett inlägg och viss typ av sociala medier sina egna specifikationer och krav.

Tänk på hur du vill placera ditt varumärke. Vill du utbilda eller underhålla dina besökare? Kommer dina kunder att svara på ett blogginlägg eller en mer utvecklad rapport eller skulle en bild eller grafisk vara mer lämpligt och effektivt?

De personer du riktar in är sannolikt bombarderade med innehåll från dina konkurrenter och andra företag. Se till att dina inlägg lägger till värde och belöna gärna dina besökare för att de tar sig tid att läsa. Sträva alltid efter att producera innehåll som är relevant, engagerande och värt deras uppmärksamhet.

Tänk på att det finns flera teorier om vad som fungerar bäst. Det är värt att titta på vilka framgångsrika konkurrenter som gör bra ifrån sig i sociala medier – vilka plattformar de använder, hur ofta de postar, vilken tonalitet de använder, studera deras vanor och anpassa dem till din egen verksamhet/organisation. Glöm dock inte att följa upp dina aktiviteter för att se vad som blir mest effektivt.

Steg 6. Bestäm När och Hur ofta Posta

Att bestämma när man ska posta sina inlägg är mycket subjektivt och det finns ingen perfekt tidpunkt som fungerar för varje organisation. Låt dina besökare driva fram en bild av när du bäst ska posta inlägg. Observera deras vanor och ta reda på när de är mest aktiva och sannolikt intresserade av att vara intresserade av din aktivitet. Om din publik är global kan du schemalägga inlägg under hela dagen för att nå relevanta tidszoner.

Du måste också bestämma hur ofta du ska posta inlägg. Om du skickar för ofta riskerar du att “spammar” dina anhängare och skrämmer bort de. Om du inte postar inlägg tillräckligt ofta kan någon annan fånga deras uppmärksamhet.

Det bästa sättet att bestämma rätt frekvens är genom försöka och lära av misstag. Nyckel till  framgång är oftast att vara konsistent och undvika slumpmässiga aktiviteter.

Ett sätt att organisera dina inlägg är att skapa en redaktionell kalender, som du kan använda för att schemalägga inlägg och spåra detaljer, t.ex. tidsgränser, nätverk, innehållstyp, nyckelord, titlar och status. Du kan skapa en enkel kalender med hjälp av Microsoft ™ Excel. Ju mer detaljerad din kalender desto mer sammanhängande kommer din sociala medier strategi att vara.

Steg 7. Planera lämpligt

Genomförandet av en social media-strategi tar tid och kraft, så om du inte har gott om tid, bör du överväga att ta in hjälp utifrån.

Uppgiften att implementera och behålla din närvaro på sociala medier kan ligga hos en speciellt social media manager eller som en del av ditt marknadsteam.

Om bloggar är en del av din strategi, se till att dina inlägg är professionellt skrivna och redigerade – annars riskerar du att ditt varumärke försvagas.

Att behålla en närvaro på nätet handlar om mer än att bara göra planerade inlägg – det handlar också om att skapa relationer – så se till att du tillåter tillräckligt med tid för att kontrollera och svara på kommentarer från dina besökare/anhängare.

Steg 8. Mät din framsteg och anpassa din strategi

Att skapa en strategi för dina social medier är bara början. Detta är också en arena som är under oerhört snabb förändring och vad som är sant idag är kanske historia imorgon. Utvärdera, uppdatera och anpassa din strategi!

Mät hela tiden hur dina aktiviteter går och använd analysverktygen som redogör för ovan. Högt engagemang i dina sociala medier är bra, men viktigt är att också se hur dessa relaterar till dina affärsmål.

Mät och följ upp hur mycket avkastning dina insatser resulterar i. Detta akn vara svårt att göra med konventionella nyckeltal eftersom fördelarna med sociala medier ofta är immateriella. Fokusera istället på mer kvalitativa mätvärden som relaterar till dina övergripande mål. Om du till exempel vill bygga varumärke, mät olika typer av engagemang, till exempel antal personer som laddar ner innehåll eller registrerar sig för dina nyhetsbrev.

Snabba förändringar på marknaden och i sociala medier betyder att din strategi måste vara flexibel. Om du upptäcker att något inte fungerar för dig, ändra det. Om en ny trend uppstår, undersök om det kommer att fungera för dig. Var redo att anpassa och justera ditt tillvägagångssätt ofta för att se vad som går bra och vad som inte går och sedan omarbeta din strategi i enlighet med detta.

Nyckelord

Att vara framgångsrik på sociala medier innebär mer än att bara posta innehåll. Det kräver en genomtänkt strategi som kopplar dina onlineaktiviteter till dina affärsmål.

För att utforma en strategi, börja med dina mål och bedöma huruvida din nuvarande sociala medier bidrar till att uppnå dessa. Tänk på din målgrupp. Vilka är dom? Vilka är deras prioriteringar och intressen, och vilka sociala medier plattformar är de mest sannolikt att vara aktiva på?

Investera tid på att tänka igenom innehållet du lägger upp. Är ditt mål att utbilda eller underhålla? Är dina inlägg utformade så att de engagerar dina besökare eller tycker du bara ut information som ingen är intresserad av? Studera din publik för att bestämma när och hur ofta du ska göra uppdateringar.

När du skapat et strategi så se till att vara flexibel. Ompröva regelbundet för att se om det fortfarande du fortfarande får de resultat du vill ha och håll din strategi för sociala medier ständigt uppdaterad.

Leave A Comment

Related Posts