Categories: Kreativitet
4,5 min read
Dela innehållet:

Vad är Starbursting Brainstorming?

Starbursting är ett alternativ till brainstorming där frågor genereras systematiskt. Det är brainstorming, men utan fokus på att samla in svar och idéer. Det gör Starbursting till ett användbart verktyg för beslutsfattande eller problemlösning eftersom deltagarna bättre förstår vad som exakt händer. Andra tekniker tenderar att indirekt utforska de nya idéerna och fatta beslut utifrån gruppdiskussioner. Starbursting handlar om att tydligt definiera och samla nya idéer. Detta ger alla inblick i relaterade faktorer. Det ger en grupp deltagare möjlighet att verkligen tänka på någonting innan de kommer fram till en lösning.

Öppna frågor

Att ställa frågor är ett användbart sätt att förstå en ny idé. Målet med Starbursting är att få hela teamet eller gruppen att delta. Alla utmanas att komma med idéer och hitta rätt fråga på ett utförligt sätt. De sex öppna frågorna är ett praktiskt verktyg för det: Varför , VadNär , Hur , Vem och Var .

Generera frågor är oerhört viktigt för att förstå en ny idé, koncept, produkt, problem eller (arbets) process. Eftersom deltagarna blir involverade blir de mer lojala i slutet och samarbetar med förändringen. Det gör att varje deltagare kan acceptera utmaningar och komma med kreativa idéer och lösningar.

För att effektivisera processen är det bäst att tilldela en ordförande eller facilitator som leder Starbursting-övningen. Hen måste se till att det finns ett systematiskt flöde av frågor i en viss ordning och att frågorna är relevanta för ämnet i fråga.

Tillämpning

Starbursting-metoden fungerar bäst i grupper bestående av minst tre personer. Det är en enkel men effektiv teknik som gör att gruppen tänker på en ny produkt, ett problem eller ett svårt beslut. Det är dock lämpligt att utse en processledare och följa stegen nedan.

Steg 1

Ta ett stort papper, rita en stor sexkantig stjärna i mitten och skriv din idé, produkt eller utmaning i mitten.

Steg 2

Skriv orden ”Vem”, ”Vad”, ”Varför”, ”Var”, ”När” och ”Hur” vid toppen av varje punkt på stjärnan.

Steg 3

Brainstorma frågor om idén eller produkten som börjar med var och en av dessa ord. Frågorna utstrålar från centralstjärnan. Försök inte svara på några av frågorna när du går vidare. I stället koncentrera dig på att komma upp med så många frågor som möjligt.

Steg 4

Beroende på omfattningen av övningen kanske du vill ha ytterligare starbursting-övningar för att utforska svaren på dessa inledande frågor ytterligare. Under den här sista fasen kommer Starbursting-deltagarna att svara på frågorna tillsammans. På så sätt bidrar de till en vision för den nya idén. För många frågor och svar kan nya frågor ställas. Genom att samla in svaren och filtrera ut de bästa, får du en tydlig idé som hjälper dig att hitta en bra och gemensam lösning

Under den här sista fasen kommer Starbursting-deltagarna att svara på frågorna tillsammans. På så sätt bidrar de till en vision för den nya idén. För många frågor och svar kan nya frågor ställas. Genom att samla in svaren och filtrera ut de bästa, får du en tydlig idé som hjälper dig att hitta en bra och gemensam lösning.

Nyckelfaktorer

  • Starbursting är en variant på brainstorming som uppmuntrar gruppdeltagare till att starta sina kreativa krafter genom att ställa frågor snarare än att ge omedelbara svar.
  • Det är användbart när du tänker på någon ny produktidé, tjänst du överväger eller utveckla befintligt innehåll eller produkt. Det kan också tillämpas i ett antal konceptuella brainstormingssituationer.
  • Starbursting är en enkel process. Inte förvånansvärt börjar det med en stjärna och expanderar därifrån. I mitten av stjärnan är produkten, tjänsten eller konceptet att diskuteras. Var och en av de sex punkterna i stjärnan är märkt med grundläggande frågor: vem, vad, var, varför, när och hur.
  • Ett Starbursting-möte är avsett att generera inte bara en fråga för varje stjärnpunkt, utan många olika frågor. När frågor skapas (ofta 50 eller fler!), sätts gruppen i arbete med att svara på dessa frågor. I slutet av mötet har gruppen svarat på nyckelfrågor och har lagt ut spelplanen för rationell, fokuserad planering och implementering.

Leave A Comment

Related Posts