Categories: Kreativitet
1,9 min read
Dela innehållet:

Starbursting Brainstorming: En Systematisk Frågeställningsmetod

Starbursting Brainstorming, även känd som Starbursting Technique, är en kreativ arbetsmetod som fokuserar på att generera frågor snarare än svar. Låt oss utforska denna metod i detalj:

Bakgrund

Starbursting är en strukturerad form av brainstorming som hjälper produktteam att täcka alla aspekter av en idé eller produkt. Istället för att omedelbart söka svar, börjar vi med att ställa frågor. Genom att systematiskt utforska olika aspekter av en idé kan vi skapa en solid grund för vidareutveckling.

Hur Fungerar Starbursting?

 1. Starbursting-diagram: Vi använder en sexuddig stjärna (starburst) som en visuell representation. I mitten av stjärnan placerar vi den centrala idén, produkten eller utmaningen.
 2. Sex Frågetyper: Varje spets av stjärnan representerar en stor frågetyp:
  • Vem?
  • Vad?
  • Var?
  • Varför?
  • När?
  • Hur?
 3. Frågor Sprider Sig: Från varje frågetyp utgår vi med fler detaljerade frågor. Till exempel:
  • Vem?: Vilka är våra kunder? Vilka behov har de?
  • Vad?: Vad är produkten? Vilka funktioner bör den ha?
  • Var?: Var kommer produkten att användas?
  • Varför?: Varför behöver vi denna produkt? Vilka problem löser den?
  • När?: När ska produkten lanseras?
  • Hur?: Hur ska vi marknadsföra den?

Användningsområden

 • Beslutsfattande: När vi behöver välja mellan flera alternativ kan starbursting hjälpa oss att fokusera på de bästa alternativen.
 • Idégenerering: Använd metoden för att brainstorma nya idéer och utmana dem genom frågor.
 • Problemhantering: Genom att utforska alla sidor av ett problem kan vi hitta effektiva lösningar.
 • Produktutveckling: Starbursting ger en helhetsbild av produkten och dess möjliga implikationer.

Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Systematiskt: Metoden är strukturerad och omfattande.
 • Kreativt Tänkande: Genom att ställa frågor tvingas vi tänka kreativt.

Nackdelar:

 • Kräver Samarbete: Fungerar bäst i grupper där alla kan bidra.
 • Risk för Överanalysering: För mycket fokus på frågor kan hämma kreativiteten.

Sammanfattning

Starbursting Brainstorming ger oss en djupgående förståelse av våra idéer och produkter. Genom att ställa frågor kan vi bygga en stark grund för innovativa lösningar. 🌟

Leave A Comment

Related Posts