Dela innehållet:

Single Loop Learning: En Djupdykning

Del 1: Bakgrund och Historik om Single Loop Learning

Single Loop Learning, utvecklad av Chris Argyris och Donald Schön, är en teori som fokuserar på hur individer och organisationer lär sig genom att korrigera fel och anpassa sig till situationer. Låt oss utforska denna modell närmare:

 • Vad är Single Loop Learning?
  • Single Loop Learning inträffar när en individ eller organisation upptäcker ett fel eller problem och korrigerar det utan att ifrågasätta eller ändra de grundläggande variablerna.
  • Det handlar om att göra saker rätt, snarare än att ifrågasätta varför saker görs på ett visst sätt.
 • Historik:
  • Chris Argyris och Donald Schön introducerade begreppet Single Loop Learning i sin bok “Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness” (1974).
  • De använde det för att förstå hur individer anpassar sig till organisatoriska rutiner och regler.

Del 2: Exempel på Användning

Här är några exempel på hur Single Loop Learning kan användas:

 1. Privata Näringslivet:
  • Kvalitetskontroll i en produktionslinje:
   • Om en produktionslinje upptäcker en defekt i produkterna, kan de korrigera processen utan att ifrågasätta hela produktionsmetoden.
   • Detta är ett exempel på Single Loop Learning.
 2. Offentlig Sektor:
  • Budgethantering i en kommun:
   • Om en kommun upptäcker att de överskrider sin budget, kan de justera utgifterna utan att ifrågasätta de grundläggande budgetprinciperna.
   • Detta är också ett exempel på Single Loop Learning.

Del 3: Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Snabb Korrigering: Single Loop Learning möjliggör snabb korrigering av fel och problem.
 • Effektivitet: Det fokuserar på att göra saker rätt och upprätthålla effektiviteten.

Nackdelar:

 • Begränsad Reflektion: Det begränsar reflektionen över varför problem uppstår och hindrar djupare förståelse.
 • Risk för Stagnation: Om grundläggande variabler inte ifrågasätts kan organisationen fastna i ineffektiva metoder.

Sammanfattning

Single Loop Learning är ett viktigt koncept för att förstå hur individer och organisationer anpassar sig till förändringar. Genom att känna till dess begränsningar kan vi använda det mer effektivt och balansera det med andra inlärningsmetoder.

Leave A Comment

Related Posts