Denna artikel förklarar Prospect Theory av Amos Tversky och Daniel Kahnemanpå ett praktiskt sätt. Efter att ha läst det kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla beslutsfattande verktyg.

Vad är Prospect Theory?

Prospect Theory är en beteendemässig ekonomisk teori som utvecklades på 1970-talet av de israeliska psykologerna Amos Tversky och Daniel Kahneman . Den säger att preferensen att fatta beslut (osäkra) beror på omständigheterna. Tillsammans skrev de Prospect Theory: en analys av beslut under risk‘, där de förklarar prospektteorin som en del av beteendeekonomin. Prospect Theory beskriver hur människor väljer alternativ där risker är inblandade, men där resultaten också är kända. Människor fattar beslut baserat på det potentiella värdet av förluster och vinster, snarare än på slutresultatet. Förlusterna och vinsterna utvärderas med hjälp av fakta som finns tillgängliga (heuristik), som har kommit fram genom metoder och/eller system. Prospect Theory är en beskrivande teori och försöker modellera verkliga val snarare än att förutsäga optimala beslut.

Utility Theory (Användbarhet)

Prospect Theory utvecklades av Tversky och Kahneman som ett alternativ till den förväntade användbar-hypotesen. Flera forskare hade visat att människor inte så mycket tittar på nettoresultatet av ett val, men att de lägger vikt vid val. Detta kallas användbarhets-teorin. Prospect Theory behandlar beskrivningen av preferenser i förhållande till det förväntade verktyget som ett val kommer att ge. Användbarhets-teorinhärstammar från 1738 och utvecklades av schweizisk matematiker och fysiker Daniel Bernoulli. Under lång tid var denna teori den dominerande förklaringen till beslut vars resultat är osäkra. Chanser och risker är inte absoluta, men i förhållande till situationen. Säkerhetseffekten spelar en roll i detta; saker som är säkra uppväger möjliga chanser. Många människor känner också att “förluster” uppväger “vinster”.

Risker inklusive ett exempel

Alla dessa teorier diskuterar risker i detalj. Det skiljer emellertid mellan risk och osäkerhet där risk kan mätas och osäkerhet inte kan mätas. Bernoulli påpekade då att chansen bedömdes annorlunda på grundval av moraliska förväntningar. Prospect Theory bygger också på detta och exemplet på ett lotteri är ofta citerat i flera teorier. Till exempel kommer en lott som kostar 10 kr att ge antingen ingenting eller högvinsten på 10 000 kr, vilket resulterar i ett vägt genomsnitt på 5 000 kr. Detta kallas också referenspunkten. En mycket fattig person kanske vill sälja lotteribiljetten för mindre än 5000 euro, medan en rik person kommer att vilja köpa den till 5000 kr. Han kommer att acceptera möjligheten till risk. Nyttan av att köpa eller sälja beror därför på omständigheterna under vilka en person befinner sig och förklarar den fattiga människans riskundvikande beteende och den rikmannens risksökande beteende.

Förluster och vinster

Kahneman och Tversky beaktade emellertid inte effekten av förluster och vinster. Deras prognosteori visar att värdet på förluster ofta är större än det värde som är kopplat till vinster. Den centrala idén i deras teori är resonemang. När information presenteras på ett visst sätt är människor benägna att göra andra val. Gain-framad information gör människor mer benägna att undvika risker. I händelse av negativ information när det gäller “förluster” kommer det motsatta att hända och riskhanterande beteende kommer att demonstreras. När du är medveten om inflytandet av informationen kan du förbereda dig så att du inte kommer att styras av detta (omedvetet).

Beslutsprocess

Prospect Theory beskriver beslutsprocesserna i två steg; den första etappen och utvärderingsfasen. I den inledande fasen räknas resultaten av ett beslut utifrån fakta som finns tillgängliga (heuristik). Människor bestämmer vilka resultat de anser likvärdiga, sätter en referenspunkt och anser då mindre resultat som förluster och större som vinster. I det efterföljande utvärderingsfasen börjar folk leta efter värdet (nyttan) som resultatet kommer att ha för dem. De baserar detta värde på de potentiella resultaten och respektive sannolikheter. Baserat på denna information väljer de utfallet med högsta värde, varefter de i slutändan fattar ett beslut.

Mer information

  1. Kahneman, D. , & Tversky, A. (2013). Prospektteori: En analys av beslut under risk. I handboken om grundläggande beslutsfattande: Del I (sid. 99-127).
  2. Kahneman, D. , & Tversky, A. (1992). Framtidsutsikter: Kumulativ representation av osäkerhet . Journal of Risk and uncertainty, 5 (4), 297-323.
  3. Wakker, PP (2010). Prospektteori: För risk och tvetydighet . Cambridge University Press .

Leave A Comment

about avada business

Integer euismod lacus magna uisque curd metus luctus vitae pharet auctor mattis semat.

2024
Business Conference
15-18 December

New York City