Fem topp strategimodeller

Fem topp strategimodeller

100 kr

1. De tre strateginivåerna
2. Bowmans strategiklocka
3. Simonson och Rosens in􀃙uence mix
4. Blue Ocean strategi
5. Scenario analys

Kategori:

Beskrivning

Denna eBook beskriver fem väsentliga verktyg för utveckling av affärsstrategi. Dessa är fem utvalda exempel på
strategiverktyg du kan använda som stöd och hjälp i arbetet med att utveckla en strategi för ditt
företag/organisation, affärsområde/division eller affärsenhet.

Den beskriver följande utvecklingsverktyg:
1. De tre strateginivåerna
2. Bowmans strategiklocka
3. Simonson och Rosens in􀃙uence mix
4. Blue Ocean strategi
5. Scenario analys
Managementtools

Titel

Till toppen