Hur kan du förvanda de affärsmässiga insatserna i företaget till att bli något som har större värde när de är färdigproducerade än värdet de hade när de en gång togs in i företaget?

Detta är inte en akademisk eller teoretisk frågeställning, det är snarare en grundläggande frågeställning som sätter fokus på den ekonomiska logiken och anledningen till varför företaget existerar.

Läs mer här

Managementtools.se hjälper dig att få snabb insikt i strategiska verktyg, ledarskap, marknadsföring m.m. färdigheter för att enkelt kunna styra och utveckla din organisation.

Skapa ett konto