Stöd och verktyg för ledare och chefer!

Strategiskplanering.se är en resursportal för dig som på ett enkelt och överskådligt sätt behöver stöd och vägledning i det strategiska arbetet. Konceptet har funnits över tio år och startade som en e-bokhandel inom managementlitteratur. Sedan några år tillbaka har verksamheten successivt till en helt digitaliserat kompetens och verktygsportal för ledare, chefer och alla som behöver stöd i utveckling och strategiskt tänkande.

Vill du bli en del av vår redaktion?

Är du specialist inom något område eller gillar att skriva artiklar om ett speciellt område? Tag kontakt så ser vi om vi kan hitta en samarbete där du också får möjlighet att profilera och marknadsföra dig som expertis.

    Skaffa ett abonnemang – se våra olika alternativ!

    ABONNEMANGSALTERNATIV!