Organisationsbeteende (OB) eller organisatoriskt beteende är studien av mänskligt beteende inom en organisation, interaktionen mellan detta beteende och organisationen och själva organisationen eller företaget.

Tidigare studier av individuellt organisatoriskt beteende var främst inriktat på människors organisatoriska roller. Huvudmålen med dessa studier var vad som är förutsättningarna inom organisationerna för anställda och hur kan dessa optimeras i relation till utvecklingen av organisatoriska beteendeteorier.

Basen för organisationsbeteende (OB) utvecklades av praktiska vetenskapliga ledningsstudier som Hawthorne-studierna. Dessa studier visade på intressanta resultat och teorier om arbetsprestationer, teamledning och arbetstillfredsställelse. Kända forskare från förra seklet var bland annat Henri Fayol , Frederick Herzberg , Abraham Maslow , David McClelland , Victor Vroom och Douglas McGregor.

Dessa forskare genererade banbrytande teorier som ledningsfunktioner, hierarki av människors behov, fem maktbaser, gruppdynamik och ledningsprinciper, som fortfarande används idag.

Vilka är de mest kända och använda vetenskapliga förvaltningarna och metoderna? Vilka är deras framgångshistorier och praktiska tips när du tillämpar dessa? Dessa inlägg handlar om fantastiska teorier om organisationsbeteende (OB) som kan hjälpa dig att nå ditt mål eller förstå vissa aspekter som kommer med organisatoriska konfigurationer.