Categories: Strategi
6,6 min read
Dela innehållet:

Ohmaes 3C-modell

Du är naturligtvis fullt medveten om att det alltid är bäst att göra saker så enkelt som möjligt. Med 3C-modellen, som utvecklades av Kenichi Ohmae, får du ett verktyg som hjälper dig att göra saker just enkelt, då modellen fokuserar på tre nyckelkomponenter som blir kritiska framgångsfaktorer för din verksamhet.

Enligt Ohmae är de tre nyckelaktörerna (Tre C) i all affärsstrategi listade nedan:

Customer – Kunden

Competitor – Konkurrenten

Corporation – Företaget

Enligt Ohmae så räcker det. Självklart är och blir affärer i den verkliga världen mycket mer komplicerat än det, men från en strategisk synpunkt är dessa tre aktörer du behöver vara mest angelägen om för det mesta. Om du kan kombinera de 3C: erna framgångsrikt i den strategi som du använder för din organisation, bör du sannolikt kunna hitta din del av marknaden.

Vi kommer nedan gå igenom och titta närmare på var och en av dessa tre C:s bidrag till att göra affärerna framgångsrika.

Kunden

Allt börjar med kunden. Detta är förmodligen inte en revolutionerande tanke för dig, eftersom de flesta som är verksamma förstår att de måste ta hand om sina kunder först och främst. Men du måste fråga dig själv, gör du verkligen allt du kan för att serva och behaga dina kunder framför allt annat? Det är lätt att förlora fokus på detta mål samtidigt som man funderar på saker som ”sista raden” i resultaträkningen, nöjda ägare eller aktieägare.

Trots alla dessa ”distraherande” element är det helt avgörande att du klarar av att hålla dina kunder nöjda och i centrum i allt du gör. För att ta detta koncept ett steg längre kan du ägna tid åt att ”segmentera” dina kunder för att bryta ner dem i liknande grupper som beter sig på ett liknande sätt. Till exempel kan du dela upp dina potentiella kunder genom att gruppera dem på vilket sätt de använder din produkt. Oavsett hur du väljer att segmentera marknaden i syfte att analysera är det alltid viktigt att du exakt identifierar vilka delar av marknaden du ska satsa dina marknadsföringsinsatser.

Konkurrenterna

Alla företag behöver ha en tydlig förståelse för vilka konkurrenterna är och vad den konkurrensen kan innebära. Vet du din position på marknaden i förhållande till dina konkurrenter? Försöker dina konkurrenter komma ikapp din position eller vice versa? Att hitta svagheter hos dina konkurrenter kan utgöra en grundpelare i denna form av affärsstrategi. Till exempel kanske en mindre konkurrent inte kan konkurrera med pris på samma sätt som ett större företag, så du som större aktör kanske kan vinna ett ”priskrig” för att få större marknadsandelar gentemot dina mindre konkurrenter.

Självklart är det bara ett exempel, och det finns nästan oändliga sätt att använda svagheterna i din konkurrenssituation för att erövra marknadsandelar.

Ett smart företag ägnar mycket tid på att analysera och beakta vilken konkurrens de möter. Det finns verkligen ingen marknad utan konkurrens – och om en sådan marknad existerar – kommer den inte att finnas under någon längre tid. Självklart behöver du inte försöka mota bort dina konkurrenter för att lyckas, du behöver bara ta en tillräckligt stor del av marknaden för att skydda din affär, lönsamhet och vinstmöjligheter.

Företaget

Företagets struktur som helhet kommer att säga mycket om verksamheten och hur verksamheten kommer att bedrivas i framtiden. En av de viktigaste punkterna som Ohmae gör i denna modell är att säga att bolaget inte behöver vara utmärkt på alla delar av verksamheten – åtminstone inte i början. Så länge det finns något som företaget som gör det möjligt att vara bättre än konkurrenterna, kan de delar i strukturen som inte är bättre än konkurrenternas gradvis förbättras över tid.

Ett av de stora val som måste göras inom företaget som kommer att ha en betydande inverkan på framgången för verksamheten på lång sikt är beslutet om huruvida man ska göra saker internt eller köpa dem från leverantörer.

Till exempel måste de komponenterna som behövs för att göra en viss produkt anförskaffas på ett tillförlitligt sätt till ett konkurrenskraftigt pris, men anförskaffningen kan även ske inom organisationen om det är mer gynnsamt för tillfället. För det mesta är en blandning av att köpa utifrån och tillverka själv, baserat på kostnader och tillgänglighet från leverantörer i den lokala miljön det bästa. Det är de företag som kan göra rätt kring dessa vägval, med ibland många tuffa beslut, är de som vanligtvis blir vinnare i längden.

Ohmaes 3C-modell är ett utmärkt ramverk som kan vara till hjälp i ditt företag. Det är inte den mest komplexa modellen för strategiska affärsbeslut, men det är precis det som är poängen, det behöver inte alls vara så komplicerat. När företag önskar fatta bra beslut om vad som, på eller annat sätt, ska ta företaget in i en framgångsrik framtid finns det en uppsjö av information och data som kan nyttjas. För mycket information och data kan bli en belastning och leda till felaktiga beslut och misstag längs vägen. Genom att koka ner affärsstrategiskt tänkande till dess tre grundläggande C (Customer, Competition, Corporate) bör du åtminstone kunna få viss vägledning och därmed också kunna fatta logiska och strategiska beslut mer konsekvent.

Nyckelfaktorer

  • 3Cs modell som utvecklats av Kenichi Ohmae erbjuder ett strategiskt överblick över de faktorer som behövs för att nå framgång. Dessa är: kunden, konkurrenterna och bolaget.
  • Det primära målet bör vara kundens intresse och inte aktieägarna eftersom ett företag som verkligen är intresserat av sina kunder, tar automatiskt hand om aktieägarnas intressen.
  • Alla företag måste ha en klar förståelse av hur konkurrensen ser ut och vad den konkurrensen innebär.
  • Företaget behöver inte prestera bäst i varje funktion för att vara mest framgångsrik. Om en avgörande kompetens finn i en nyckelfunktion, kommer företaget så småningom kunna förbättra sina andra funktioner som för tillfället presterar väl, men inte bäst.
  • Bara genom att integrera dessa tre kan det finnas en bestående konkurrensfördel.

Leave A Comment

Related Posts