Categories: Ledarskap
6,7 min read
Dela innehållet:

Den här artikeln handlar om och beskriver OGSM-ramverket. Vi går igenom grunderna i denna modell/verktyg så att du kan snabbt identifiera om och hur du eventuellt vill tillämpa detta i din organisation. Till denna artikel finns det också ett arbetsblad som du kan ladda ner för att använda i det praktiska arbetet med modellen.

Leave A Comment

Related Posts