VAD ÄR ATTRIBUTIONSTEORI? BESKRIVNING

  Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

  • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
  • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

  En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

  • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
  • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

  Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

  • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
  • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
  • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner (’80), en högpresterare kommer att:
   1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
   2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
   3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
   4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
  • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
   • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
   • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
   • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
  • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

  Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

  1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
  2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
  3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
  4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

  URSPRUNGET TILL ATTRIBUTIONSTEORIN. HISTORIA

  Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.

   

  ANVÄNDNING AV ATTRIBUTIONSTEORIN. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
  • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
  • Utbildning.
  • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

  STEGEN I ATTRIBUTIONSTEORIN. PROCESS

  Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

  1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
  2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
  3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

  VAD ÄR ATTRIBUTIONSTEORI? BESKRIVNING

  Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

  • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
  • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

  En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

  • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
  • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

  Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

  • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
  • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
  • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner (’80), en högpresterare kommer att:
   1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
   2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
   3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
   4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
  • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
   • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
   • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
   • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
  • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

  Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

  1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
  2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
  3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
  4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

  URSPRUNGET TILL ATTRIBUTIONSTEORIN. HISTORIA

  Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.

   

  ANVÄNDNING AV ATTRIBUTIONSTEORIN. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
  • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
  • Utbildning.
  • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

  STEGEN I ATTRIBUTIONSTEORIN. PROCESS

  Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

  1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
  2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
  3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

  VAD ÄR ATTRIBUTIONSTEORI? BESKRIVNING

  Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

  • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
  • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

  En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

  • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
  • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

  Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

  • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
  • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
  • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner (’80), en högpresterare kommer att:
   1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
   2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
   3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
   4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
  • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
   • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
   • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
   • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
  • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

  Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

  1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
  2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
  3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
  4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

  URSPRUNGET TILL ATTRIBUTIONSTEORIN. HISTORIA

  Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.

   

  ANVÄNDNING AV ATTRIBUTIONSTEORIN. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
  • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
  • Utbildning.
  • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

  STEGEN I ATTRIBUTIONSTEORIN. PROCESS

  Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

  1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
  2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
  3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

  VAD ÄR ATTRIBUTIONSTEORI? BESKRIVNING

  Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

  • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
  • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

  En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

  • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
  • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

  Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

  • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
  • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
  • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner (’80), en högpresterare kommer att:
   1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
   2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
   3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
   4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
  • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
   • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
   • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
   • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
  • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

  Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

  1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
  2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
  3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
  4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

  URSPRUNGET TILL ATTRIBUTIONSTEORIN. HISTORIA

  Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.

   

  ANVÄNDNING AV ATTRIBUTIONSTEORIN. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
  • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
  • Utbildning.
  • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

  STEGEN I ATTRIBUTIONSTEORIN. PROCESS

  Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

  1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
  2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
  3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

  VAD ÄR ATTRIBUTIONSTEORI? BESKRIVNING

  Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

  • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
  • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

  En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

  • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
  • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

  Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

  • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
  • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
  • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner (’80), en högpresterare kommer att:
   1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
   2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
   3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
   4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
  • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
   • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
   • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
   • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
  • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

  Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

  1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
  2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
  3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
  4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

  URSPRUNGET TILL ATTRIBUTIONSTEORIN. HISTORIA

  Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.

   

  ANVÄNDNING AV ATTRIBUTIONSTEORIN. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
  • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
  • Utbildning.
  • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

  STEGEN I ATTRIBUTIONSTEORIN. PROCESS

  Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

  1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
  2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
  3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

  VAD ÄR ATTRIBUTIONSTEORI? BESKRIVNING

  Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

  • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
  • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

  En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

  • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
  • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

  Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

  • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
  • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
  • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner (’80), en högpresterare kommer att:
   1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
   2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
   3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
   4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
  • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
   • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
   • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
   • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
  • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

  Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

  1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
  2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
  3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
  4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

  URSPRUNGET TILL ATTRIBUTIONSTEORIN. HISTORIA

  Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.

   

  ANVÄNDNING AV ATTRIBUTIONSTEORIN. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
  • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
  • Utbildning.
  • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

  STEGEN I ATTRIBUTIONSTEORIN. PROCESS

  Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

  1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
  2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
  3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

  Den här artikeln ger en praktisk förklaring av HR Analys . Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla verktyg för HR-frågor.

  Vad är HR Analys?

  HR Analytics är tillämpning av data, statistik, analys och modellering av personaldata, vars syfte är att förbättra produktiviteten. HR Analys kallas också talanganalys eller personanalys. Det hjälper HR-chefen att fatta beslut baserat på data om anställda och det hjälper till att rekrytera, behålla och utbilda anställda. Om det används effektivt kan HR Analytics ha en stor inverkan på de affärsmässiga prestationerna.

  Inom detta område med HRM (Human Resource Management) genomförs många analyser och studier som är relevanta för anställdas prestationer. Det handlar om att samla in mycket data. Det handlar vanligtvis om en specifik faktor som är relevant för HRM. Exempel kan vara produktivitet per anställd, intäkter per anställd, utbildningskostnader och så vidare.

  HR Analytics handlar inte bara om att samla in data om anställdas prestanda, utan försöker också ge insikt i olika processer inom organisationen. Det gör det genom att samla in information om processen. Denna information kan sedan användas för att förbättra processen med Business Process Re-engineering (BPM) .

  Värde för organisationen?

  Human Resource Management har tillgång till mycket värdefull information om anställda. Om de används effektivt kan dessa data användas för att möjliggöra förändring i organisationen och förbättra prestationer. Uppgifterna används för att hålla anställdas erfarenhet och tillfredsställelse igång, övervaka prestationer och dra slutsatser om resultat.

  Uppgifterna kan också användas för att formulera rekommendationer om investeringar i utbildning som hjälper anställda att utveckla rätt kompetens. Anställda kan omskolas av många olika skäl. De kan få ett nytt jobb, eller så kan organisationens affärsmodell förändras. De nya kompetenserna kommer då att vara avgörande för den nya affärsmodellen.

  Vad mäter HR Analytics?

  För att effektivt kunna ge insikter till organisationen måste man bestämma vilka data som måste registreras för att modellera möjliga resultat och förutsäga scenarier. Detta är en tvärvetenskaplig process som kräver närvaro av både HR-chef och någon från ledningen som fattar strategibeslut. Baserat på organisationens övergripande strategi skapas sedan en strategi för personaladminstration.

  HR Analys kan sedan användas för att föreslå vissa data som bör analyseras baserat på viktiga prestationsindikatorer (KPI – Key Performance Indicators) . Viss statistik som används mycket i HR Analys är:

  Inkomst per anställd

  Inkomsten per anställd beräknas genom att dividera företagets totala intäkter med det totala antalet anställda. Resultatet visar hur mycket pengar som genereras per anställd i genomsnitt. Det är en mätning som kan användas för att bestämma effektiviteten i organisationen som helhet.

  Utbildningseffektivitet

  Utbildningseffektiviteten kan mätas genom att göra en analys av flera uppsättningar data, såsom testresultat och prestationsförbättringar.

  Utbildningskostnader per anställd

  Utbildningskostnaderna per anställd beräknas genom att dividera de totala utbildningskostnaderna med det totala antalet anställda ett företag har.

  Omsättningshastighet

  Omsättningsgraden är den hastighet som anställda frivilligt beslutar att lämna sina jobb. Förhållandet kan beräknas genom att dela det totala antalet anställda som lämnar organisationen med det totala antalet anställda som arbetar i organisationen.

  Samma princip kan tillämpas på ofrivillig omsättningshastighet. Detta är när en anställd sägs upp.

  Frånvaro på grund av sjukdom

  Frånvaro är en ofta uppmätt statistik och med goda skäl. Frånvaro på grund av sjukdom berättar något om produktiviteten och mäts genom att dela antalet sjukdagar med det totala antalet arbetsdagar. Om det finns lite frånvaro kan detta vara en indikation på nöjda anställda. Om det är högt kan det indikera stress, missnöje eller andra negativa faktorer.

  Typer av data i HR Analytics

  Uppgifterna som HR behöver för HR-statistiken som nämns ovan samlas in från interna och externa källor.

  Interna data

  Interna data gäller specifikt för data som har erhållits från personalavdelningen. HRM-systemet innehåller olika datamängder som används för HR Analys. Några exempel på interna data är:

  • Anställningstid
  • Arbetstagarersättning
  • Anställdas utbildningshistoria
  • Rapporter om anställdas prestationer
  • Detaljer om potentiella nyckelpositioner
  • Disciplinära åtgärder mot anställda

  Externa data

  Extern information erhålls från länkar med andra positioner i organisationen. Data från HRM utanför är viktiga eftersom de erbjuder ett allmänt perspektiv. Några exempel på extern information som en organisation kan använda för HR Analytia är:

  Finansiella data

  För att exempelvis beräkna kostnaderna per anställd kräver HRM breda finansiella data. Denna information begärs från ekonomiavdelning eller revisorer.

  Anställdas uppgifter

  Anställda genererar mycket data över tid som ständigt registreras. Exempel på data som kan finnas tillgängliga är från när de ursprungligen kontaktades för jobbet eller när den anställde ansökte. En anställds sociala mediekanaler kan också kontrolleras ibland, liksom de input de ger i feedbackundersökningar.

  Historisk data

  Historisk data används för att känna igen mönster i anställdas beteende i olika tider. Tänk till exempel på globala, ekonomiska eller politiska händelser. Sådana storskaliga trender kan inte upprättas endast med intern information. Ett exempel på en händelse som förändrade hur anställda tänkte på sina jobb var lågkonjunkturen 2008. Denna typ av data hjälper företag att förutse hur människor kommer att reagera i framtida situationer.

  HR Analys i fyra steg

  Utvecklade och effektiva personalavdelningar har ett stort antal verktyg, förfaranden, regler och ramverk till sitt förfogande för att analysera resultaten. I mindre organisationer är dock skalan ofta mycket mindre. För att komma igång kan du följa de fyra stegen nedan.

  1. Skapa en handlingsplan

  Det viktigaste kravet för att använda HR Analys för att göra framsteg är att definiera mål. Vad är målet med dataanalysen? Vilka områden behöver undersökas? Vilka system och källor är nödvändiga och hur kan man nå dem? Genom att besvara dessa frågor och inkludera så många relevanta frågor som möjligt kan en komplett och fokuserad handlingsplan utformas .

  2. Samla in data

  Det andra steget är faktiskt att samla in data. Samla all information som ställdes i steg 1. För att få tillgång till data som frånvaro måste de berörda avdelningarna kontaktas. Glöm inte att inkludera alla informationskällor från föregående kapitel. Och glöm inte att tänka på följande:

  • Anställdas integritet
  • Anställdas medgivande
  • IT-säkerhet

  3. Kombinera färdigheter och teknik

  Få människor kan zooma in på mycket komplexa data och sedan utföra grundliga analyser. Stödjande tekniker kan hjälpa till här och bearbeta till hanterbara rapporter och visualiseringar. Låt sedan HR-experten tolka uppgifterna.

  4. Analysera och utveckla

  När HR-avdelningen har tillgång till källorna till information och teknik kommer kraftfulla och värdefulla insikter att bli tydliga för hela företaget. Dessa insikter kan hjälpa organisationen att öka produktiviteten och sträva efter framtida framgångar.

  Fördelar med HR Analytics

  Anställda utgör en stor andel av alla organisationer. Företag är medvetna om att deras organisations framgång i hög grad beror på dess anställda. HR-analyser hjälper cheferna för dessa företag att fatta korrekt, immateriella beslut genom att tillhandahålla:

  • En bättre urvalsprocess
  • Automatisering
  • Processförbättringar
  • Förbättrad personaltillfredsställelse
  • Bättre personalplanering
  • Bättre utbildad personal

  Den här artikeln ger en praktisk förklaring av HR Analys . Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla verktyg för HR-frågor.

  Vad är HR Analys?

  HR Analytics är tillämpning av data, statistik, analys och modellering av personaldata, vars syfte är att förbättra produktiviteten. HR Analys kallas också talanganalys eller personanalys. Det hjälper HR-chefen att fatta beslut baserat på data om anställda och det hjälper till att rekrytera, behålla och utbilda anställda. Om det används effektivt kan HR Analytics ha en stor inverkan på de affärsmässiga prestationerna.

  Inom detta område med HRM (Human Resource Management) genomförs många analyser och studier som är relevanta för anställdas prestationer. Det handlar om att samla in mycket data. Det handlar vanligtvis om en specifik faktor som är relevant för HRM. Exempel kan vara produktivitet per anställd, intäkter per anställd, utbildningskostnader och så vidare.

  HR Analytics handlar inte bara om att samla in data om anställdas prestanda, utan försöker också ge insikt i olika processer inom organisationen. Det gör det genom att samla in information om processen. Denna information kan sedan användas för att förbättra processen med Business Process Re-engineering (BPM) .

  Värde för organisationen?

  Human Resource Management har tillgång till mycket värdefull information om anställda. Om de används effektivt kan dessa data användas för att möjliggöra förändring i organisationen och förbättra prestationer. Uppgifterna används för att hålla anställdas erfarenhet och tillfredsställelse igång, övervaka prestationer och dra slutsatser om resultat.

  Uppgifterna kan också användas för att formulera rekommendationer om investeringar i utbildning som hjälper anställda att utveckla rätt kompetens. Anställda kan omskolas av många olika skäl. De kan få ett nytt jobb, eller så kan organisationens affärsmodell förändras. De nya kompetenserna kommer då att vara avgörande för den nya affärsmodellen.

  Vad mäter HR Analytics?

  För att effektivt kunna ge insikter till organisationen måste man bestämma vilka data som måste registreras för att modellera möjliga resultat och förutsäga scenarier. Detta är en tvärvetenskaplig process som kräver närvaro av både HR-chef och någon från ledningen som fattar strategibeslut. Baserat på organisationens övergripande strategi skapas sedan en strategi för personaladminstration.

  HR Analys kan sedan användas för att föreslå vissa data som bör analyseras baserat på viktiga prestationsindikatorer (KPI – Key Performance Indicators) . Viss statistik som används mycket i HR Analys är:

  Inkomst per anställd

  Inkomsten per anställd beräknas genom att dividera företagets totala intäkter med det totala antalet anställda. Resultatet visar hur mycket pengar som genereras per anställd i genomsnitt. Det är en mätning som kan användas för att bestämma effektiviteten i organisationen som helhet.

  Utbildningseffektivitet

  Utbildningseffektiviteten kan mätas genom att göra en analys av flera uppsättningar data, såsom testresultat och prestationsförbättringar.

  Utbildningskostnader per anställd

  Utbildningskostnaderna per anställd beräknas genom att dividera de totala utbildningskostnaderna med det totala antalet anställda ett företag har.

  Omsättningshastighet

  Omsättningsgraden är den hastighet som anställda frivilligt beslutar att lämna sina jobb. Förhållandet kan beräknas genom att dela det totala antalet anställda som lämnar organisationen med det totala antalet anställda som arbetar i organisationen.

  Samma princip kan tillämpas på ofrivillig omsättningshastighet. Detta är när en anställd sägs upp.

  Frånvaro på grund av sjukdom

  Frånvaro är en ofta uppmätt statistik och med goda skäl. Frånvaro på grund av sjukdom berättar något om produktiviteten och mäts genom att dela antalet sjukdagar med det totala antalet arbetsdagar. Om det finns lite frånvaro kan detta vara en indikation på nöjda anställda. Om det är högt kan det indikera stress, missnöje eller andra negativa faktorer.

  Typer av data i HR Analytics

  Uppgifterna som HR behöver för HR-statistiken som nämns ovan samlas in från interna och externa källor.

  Interna data

  Interna data gäller specifikt för data som har erhållits från personalavdelningen. HRM-systemet innehåller olika datamängder som används för HR Analys. Några exempel på interna data är:

  • Anställningstid
  • Arbetstagarersättning
  • Anställdas utbildningshistoria
  • Rapporter om anställdas prestationer
  • Detaljer om potentiella nyckelpositioner
  • Disciplinära åtgärder mot anställda

  Externa data

  Extern information erhålls från länkar med andra positioner i organisationen. Data från HRM utanför är viktiga eftersom de erbjuder ett allmänt perspektiv. Några exempel på extern information som en organisation kan använda för HR Analytia är:

  Finansiella data

  För att exempelvis beräkna kostnaderna per anställd kräver HRM breda finansiella data. Denna information begärs från ekonomiavdelning eller revisorer.

  Anställdas uppgifter

  Anställda genererar mycket data över tid som ständigt registreras. Exempel på data som kan finnas tillgängliga är från när de ursprungligen kontaktades för jobbet eller när den anställde ansökte. En anställds sociala mediekanaler kan också kontrolleras ibland, liksom de input de ger i feedbackundersökningar.

  Historisk data

  Historisk data används för att känna igen mönster i anställdas beteende i olika tider. Tänk till exempel på globala, ekonomiska eller politiska händelser. Sådana storskaliga trender kan inte upprättas endast med intern information. Ett exempel på en händelse som förändrade hur anställda tänkte på sina jobb var lågkonjunkturen 2008. Denna typ av data hjälper företag att förutse hur människor kommer att reagera i framtida situationer.

  HR Analys i fyra steg

  Utvecklade och effektiva personalavdelningar har ett stort antal verktyg, förfaranden, regler och ramverk till sitt förfogande för att analysera resultaten. I mindre organisationer är dock skalan ofta mycket mindre. För att komma igång kan du följa de fyra stegen nedan.

  1. Skapa en handlingsplan

  Det viktigaste kravet för att använda HR Analys för att göra framsteg är att definiera mål. Vad är målet med dataanalysen? Vilka områden behöver undersökas? Vilka system och källor är nödvändiga och hur kan man nå dem? Genom att besvara dessa frågor och inkludera så många relevanta frågor som möjligt kan en komplett och fokuserad handlingsplan utformas .

  2. Samla in data

  Det andra steget är faktiskt att samla in data. Samla all information som ställdes i steg 1. För att få tillgång till data som frånvaro måste de berörda avdelningarna kontaktas. Glöm inte att inkludera alla informationskällor från föregående kapitel. Och glöm inte att tänka på följande:

  • Anställdas integritet
  • Anställdas medgivande
  • IT-säkerhet

  3. Kombinera färdigheter och teknik

  Få människor kan zooma in på mycket komplexa data och sedan utföra grundliga analyser. Stödjande tekniker kan hjälpa till här och bearbeta till hanterbara rapporter och visualiseringar. Låt sedan HR-experten tolka uppgifterna.

  4. Analysera och utveckla

  När HR-avdelningen har tillgång till källorna till information och teknik kommer kraftfulla och värdefulla insikter att bli tydliga för hela företaget. Dessa insikter kan hjälpa organisationen att öka produktiviteten och sträva efter framtida framgångar.

  Fördelar med HR Analytics

  Anställda utgör en stor andel av alla organisationer. Företag är medvetna om att deras organisations framgång i hög grad beror på dess anställda. HR-analyser hjälper cheferna för dessa företag att fatta korrekt, immateriella beslut genom att tillhandahålla:

  • En bättre urvalsprocess
  • Automatisering
  • Processförbättringar
  • Förbättrad personaltillfredsställelse
  • Bättre personalplanering
  • Bättre utbildad personal

  Den här artikeln ger en praktisk förklaring av HR Analys . Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla verktyg för HR-frågor.

  Vad är HR Analys?

  HR Analytics är tillämpning av data, statistik, analys och modellering av personaldata, vars syfte är att förbättra produktiviteten. HR Analys kallas också talanganalys eller personanalys. Det hjälper HR-chefen att fatta beslut baserat på data om anställda och det hjälper till att rekrytera, behålla och utbilda anställda. Om det används effektivt kan HR Analytics ha en stor inverkan på de affärsmässiga prestationerna.

  Inom detta område med HRM (Human Resource Management) genomförs många analyser och studier som är relevanta för anställdas prestationer. Det handlar om att samla in mycket data. Det handlar vanligtvis om en specifik faktor som är relevant för HRM. Exempel kan vara produktivitet per anställd, intäkter per anställd, utbildningskostnader och så vidare.

  HR Analytics handlar inte bara om att samla in data om anställdas prestanda, utan försöker också ge insikt i olika processer inom organisationen. Det gör det genom att samla in information om processen. Denna information kan sedan användas för att förbättra processen med Business Process Re-engineering (BPM) .

  Värde för organisationen?

  Human Resource Management har tillgång till mycket värdefull information om anställda. Om de används effektivt kan dessa data användas för att möjliggöra förändring i organisationen och förbättra prestationer. Uppgifterna används för att hålla anställdas erfarenhet och tillfredsställelse igång, övervaka prestationer och dra slutsatser om resultat.

  Uppgifterna kan också användas för att formulera rekommendationer om investeringar i utbildning som hjälper anställda att utveckla rätt kompetens. Anställda kan omskolas av många olika skäl. De kan få ett nytt jobb, eller så kan organisationens affärsmodell förändras. De nya kompetenserna kommer då att vara avgörande för den nya affärsmodellen.

  Vad mäter HR Analytics?

  För att effektivt kunna ge insikter till organisationen måste man bestämma vilka data som måste registreras för att modellera möjliga resultat och förutsäga scenarier. Detta är en tvärvetenskaplig process som kräver närvaro av både HR-chef och någon från ledningen som fattar strategibeslut. Baserat på organisationens övergripande strategi skapas sedan en strategi för personaladminstration.

  HR Analys kan sedan användas för att föreslå vissa data som bör analyseras baserat på viktiga prestationsindikatorer (KPI – Key Performance Indicators) . Viss statistik som används mycket i HR Analys är:

  Inkomst per anställd

  Inkomsten per anställd beräknas genom att dividera företagets totala intäkter med det totala antalet anställda. Resultatet visar hur mycket pengar som genereras per anställd i genomsnitt. Det är en mätning som kan användas för att bestämma effektiviteten i organisationen som helhet.

  Utbildningseffektivitet

  Utbildningseffektiviteten kan mätas genom att göra en analys av flera uppsättningar data, såsom testresultat och prestationsförbättringar.

  Utbildningskostnader per anställd

  Utbildningskostnaderna per anställd beräknas genom att dividera de totala utbildningskostnaderna med det totala antalet anställda ett företag har.

  Omsättningshastighet

  Omsättningsgraden är den hastighet som anställda frivilligt beslutar att lämna sina jobb. Förhållandet kan beräknas genom att dela det totala antalet anställda som lämnar organisationen med det totala antalet anställda som arbetar i organisationen.

  Samma princip kan tillämpas på ofrivillig omsättningshastighet. Detta är när en anställd sägs upp.

  Frånvaro på grund av sjukdom

  Frånvaro är en ofta uppmätt statistik och med goda skäl. Frånvaro på grund av sjukdom berättar något om produktiviteten och mäts genom att dela antalet sjukdagar med det totala antalet arbetsdagar. Om det finns lite frånvaro kan detta vara en indikation på nöjda anställda. Om det är högt kan det indikera stress, missnöje eller andra negativa faktorer.

  Typer av data i HR Analytics

  Uppgifterna som HR behöver för HR-statistiken som nämns ovan samlas in från interna och externa källor.

  Interna data

  Interna data gäller specifikt för data som har erhållits från personalavdelningen. HRM-systemet innehåller olika datamängder som används för HR Analys. Några exempel på interna data är:

  • Anställningstid
  • Arbetstagarersättning
  • Anställdas utbildningshistoria
  • Rapporter om anställdas prestationer
  • Detaljer om potentiella nyckelpositioner
  • Disciplinära åtgärder mot anställda

  Externa data

  Extern information erhålls från länkar med andra positioner i organisationen. Data från HRM utanför är viktiga eftersom de erbjuder ett allmänt perspektiv. Några exempel på extern information som en organisation kan använda för HR Analytia är:

  Finansiella data

  För att exempelvis beräkna kostnaderna per anställd kräver HRM breda finansiella data. Denna information begärs från ekonomiavdelning eller revisorer.

  Anställdas uppgifter

  Anställda genererar mycket data över tid som ständigt registreras. Exempel på data som kan finnas tillgängliga är från när de ursprungligen kontaktades för jobbet eller när den anställde ansökte. En anställds sociala mediekanaler kan också kontrolleras ibland, liksom de input de ger i feedbackundersökningar.

  Historisk data

  Historisk data används för att känna igen mönster i anställdas beteende i olika tider. Tänk till exempel på globala, ekonomiska eller politiska händelser. Sådana storskaliga trender kan inte upprättas endast med intern information. Ett exempel på en händelse som förändrade hur anställda tänkte på sina jobb var lågkonjunkturen 2008. Denna typ av data hjälper företag att förutse hur människor kommer att reagera i framtida situationer.

  HR Analys i fyra steg

  Utvecklade och effektiva personalavdelningar har ett stort antal verktyg, förfaranden, regler och ramverk till sitt förfogande för att analysera resultaten. I mindre organisationer är dock skalan ofta mycket mindre. För att komma igång kan du följa de fyra stegen nedan.

  1. Skapa en handlingsplan

  Det viktigaste kravet för att använda HR Analys för att göra framsteg är att definiera mål. Vad är målet med dataanalysen? Vilka områden behöver undersökas? Vilka system och källor är nödvändiga och hur kan man nå dem? Genom att besvara dessa frågor och inkludera så många relevanta frågor som möjligt kan en komplett och fokuserad handlingsplan utformas .

  2. Samla in data

  Det andra steget är faktiskt att samla in data. Samla all information som ställdes i steg 1. För att få tillgång till data som frånvaro måste de berörda avdelningarna kontaktas. Glöm inte att inkludera alla informationskällor från föregående kapitel. Och glöm inte att tänka på följande:

  • Anställdas integritet
  • Anställdas medgivande
  • IT-säkerhet

  3. Kombinera färdigheter och teknik

  Få människor kan zooma in på mycket komplexa data och sedan utföra grundliga analyser. Stödjande tekniker kan hjälpa till här och bearbeta till hanterbara rapporter och visualiseringar. Låt sedan HR-experten tolka uppgifterna.

  4. Analysera och utveckla

  När HR-avdelningen har tillgång till källorna till information och teknik kommer kraftfulla och värdefulla insikter att bli tydliga för hela företaget. Dessa insikter kan hjälpa organisationen att öka produktiviteten och sträva efter framtida framgångar.

  Fördelar med HR Analytics

  Anställda utgör en stor andel av alla organisationer. Företag är medvetna om att deras organisations framgång i hög grad beror på dess anställda. HR-analyser hjälper cheferna för dessa företag att fatta korrekt, immateriella beslut genom att tillhandahålla:

  • En bättre urvalsprocess
  • Automatisering
  • Processförbättringar
  • Förbättrad personaltillfredsställelse
  • Bättre personalplanering
  • Bättre utbildad personal

  Den här artikeln ger en praktisk förklaring av HR Analys . Efter att ha läst kommer du att förstå grunderna i detta kraftfulla verktyg för HR-frågor.

  Vad är HR Analys?

  HR Analytics är tillämpning av data, statistik, analys och modellering av personaldata, vars syfte är att förbättra produktiviteten. HR Analys kallas också talanganalys eller personanalys. Det hjälper HR-chefen att fatta beslut baserat på data om anställda och det hjälper till att rekrytera, behålla och utbilda anställda. Om det används effektivt kan HR Analytics ha en stor inverkan på de affärsmässiga prestationerna.

  Inom detta område med HRM (Human Resource Management) genomförs många analyser och studier som är relevanta för anställdas prestationer. Det handlar om att samla in mycket data. Det handlar vanligtvis om en specifik faktor som är relevant för HRM. Exempel kan vara produktivitet per anställd, intäkter per anställd, utbildningskostnader och så vidare.

  HR Analytics handlar inte bara om att samla in data om anställdas prestanda, utan försöker också ge insikt i olika processer inom organisationen. Det gör det genom att samla in information om processen. Denna information kan sedan användas för att förbättra processen med Business Process Re-engineering (BPM) .

  Värde för organisationen?

  Human Resource Management har tillgång till mycket värdefull information om anställda. Om de används effektivt kan dessa data användas för att möjliggöra förändring i organisationen och förbättra prestationer. Uppgifterna används för att hålla anställdas erfarenhet och tillfredsställelse igång, övervaka prestationer och dra slutsatser om resultat.

  Uppgifterna kan också användas för att formulera rekommendationer om investeringar i utbildning som hjälper anställda att utveckla rätt kompetens. Anställda kan omskolas av många olika skäl. De kan få ett nytt jobb, eller så kan organisationens affärsmodell förändras. De nya kompetenserna kommer då att vara avgörande för den nya affärsmodellen.

  Vad mäter HR Analytics?

  För att effektivt kunna ge insikter till organisationen måste man bestämma vilka data som måste registreras för att modellera möjliga resultat och förutsäga scenarier. Detta är en tvärvetenskaplig process som kräver närvaro av både HR-chef och någon från ledningen som fattar strategibeslut. Baserat på organisationens övergripande strategi skapas sedan en strategi för personaladminstration.

  HR Analys kan sedan användas för att föreslå vissa data som bör analyseras baserat på viktiga prestationsindikatorer (KPI – Key Performance Indicators) . Viss statistik som används mycket i HR Analys är:

  Inkomst per anställd

  Inkomsten per anställd beräknas genom att dividera företagets totala intäkter med det totala antalet anställda. Resultatet visar hur mycket pengar som genereras per anställd i genomsnitt. Det är en mätning som kan användas för att bestämma effektiviteten i organisationen som helhet.

  Utbildningseffektivitet

  Utbildningseffektiviteten kan mätas genom att göra en analys av flera uppsättningar data, såsom testresultat och prestationsförbättringar.

  Utbildningskostnader per anställd

  Utbildningskostnaderna per anställd beräknas genom att dividera de totala utbildningskostnaderna med det totala antalet anställda ett företag har.

  Omsättningshastighet

  Omsättningsgraden är den hastighet som anställda frivilligt beslutar att lämna sina jobb. Förhållandet kan beräknas genom att dela det totala antalet anställda som lämnar organisationen med det totala antalet anställda som arbetar i organisationen.

  Samma princip kan tillämpas på ofrivillig omsättningshastighet. Detta är när en anställd sägs upp.

  Frånvaro på grund av sjukdom

  Frånvaro är en ofta uppmätt statistik och med goda skäl. Frånvaro på grund av sjukdom berättar något om produktiviteten och mäts genom att dela antalet sjukdagar med det totala antalet arbetsdagar. Om det finns lite frånvaro kan detta vara en indikation på nöjda anställda. Om det är högt kan det indikera stress, missnöje eller andra negativa faktorer.

  Typer av data i HR Analytics

  Uppgifterna som HR behöver för HR-statistiken som nämns ovan samlas in från interna och externa källor.

  Interna data

  Interna data gäller specifikt för data som har erhållits från personalavdelningen. HRM-systemet innehåller olika datamängder som används för HR Analys. Några exempel på interna data är:

  • Anställningstid
  • Arbetstagarersättning
  • Anställdas utbildningshistoria
  • Rapporter om anställdas prestationer
  • Detaljer om potentiella nyckelpositioner
  • Disciplinära åtgärder mot anställda

  Externa data

  Extern information erhålls från länkar med andra positioner i organisationen. Data från HRM utanför är viktiga eftersom de erbjuder ett allmänt perspektiv. Några exempel på extern information som en organisation kan använda för HR Analytia är:

  Finansiella data

  För att exempelvis beräkna kostnaderna per anställd kräver HRM breda finansiella data. Denna information begärs från ekonomiavdelning eller revisorer.

  Anställdas uppgifter

  Anställda genererar mycket data över tid som ständigt registreras. Exempel på data som kan finnas tillgängliga är från när de ursprungligen kontaktades för jobbet eller när den anställde ansökte. En anställds sociala mediekanaler kan också kontrolleras ibland, liksom de input de ger i feedbackundersökningar.

  Historisk data

  Historisk data används för att känna igen mönster i anställdas beteende i olika tider. Tänk till exempel på globala, ekonomiska eller politiska händelser. Sådana storskaliga trender kan inte upprättas endast med intern information. Ett exempel på en händelse som förändrade hur anställda tänkte på sina jobb var lågkonjunkturen 2008. Denna typ av data hjälper företag att förutse hur människor kommer att reagera i framtida situationer.

  HR Analys i fyra steg

  Utvecklade och effektiva personalavdelningar har ett stort antal verktyg, förfaranden, regler och ramverk till sitt förfogande för att analysera resultaten. I mindre organisationer är dock skalan ofta mycket mindre. För att komma igång kan du följa de fyra stegen nedan.

  1. Skapa en handlingsplan

  Det viktigaste kravet för att använda HR Analys för att göra framsteg är att definiera mål. Vad är målet med dataanalysen? Vilka områden behöver undersökas? Vilka system och källor är nödvändiga och hur kan man nå dem? Genom att besvara dessa frågor och inkludera så många relevanta frågor som möjligt kan en komplett och fokuserad handlingsplan utformas .

  2. Samla in data

  Det andra steget är faktiskt att samla in data. Samla all information som ställdes i steg 1. För att få tillgång till data som frånvaro måste de berörda avdelningarna kontaktas. Glöm inte att inkludera alla informationskällor från föregående kapitel. Och glöm inte att tänka på följande:

  • Anställdas integritet
  • Anställdas medgivande
  • IT-säkerhet

  3. Kombinera färdigheter och teknik

  Få människor kan zooma in på mycket komplexa data och sedan utföra grundliga analyser. Stödjande tekniker kan hjälpa till här och bearbeta till hanterbara rapporter och visualiseringar. Låt sedan HR-experten tolka uppgifterna.

  4. Analysera och utveckla

  När HR-avdelningen har tillgång till källorna till information och teknik kommer kraftfulla och värdefulla insikter att bli tydliga för hela företaget. Dessa insikter kan hjälpa organisationen att öka produktiviteten och sträva efter framtida framgångar.

  Fördelar med HR Analytics

  Anställda utgör en stor andel av alla organisationer. Företag är medvetna om att deras organisations framgång i hög grad beror på dess anställda. HR-analyser hjälper cheferna för dessa företag att fatta korrekt, immateriella beslut genom att tillhandahålla:

  • En bättre urvalsprocess
  • Automatisering
  • Processförbättringar
  • Förbättrad personaltillfredsställelse
  • Bättre personalplanering
  • Bättre utbildad personal
 • [dflip id=”13396″][/dflip]

  SWOT Analys

  SWOT-analysen utvecklades av mitten av 1960-talet för stora organisationer för att bestämma den strategiska anpassningen mellan en organisations interna, särskiljningsförmåga och yttre möjligheter och prioritera åtgärder. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av 1950-talet började två professorer av affärspolitik vid Harvard, George Albert Smith och C. Roland Christensen ifrågasätta om en företags strategi matchade sin konkurrenskraftiga miljö. 

  År 1960 beställde ett antal stora amerikanska företag en lång radstudie vid Stanford Research Institute för att undersöka varför deras långsiktiga planeringsarbete var misslyckad. SRIs forskargrupp – Marion Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart och Birger Lie – intervjuade 5000 ledare på 1 000 företag över nio år. De fann att skillnaden mellan vad en organisation planerade att göra och vad de faktiskt uppnådde var ungefär 35%. Problemet var inte ledningsgruppens informationskvalitet utan deras förmåga att nå ett engagerat avtal om konstruktiva mål snarare än att lösa för svaga kompromisser. 

  En del av lagets metodik för att göra strategiskt beslutsfattande tydligare var att avgöra vad intervjuerna fann positiva och negativa om nutiden och framtiden. Laget utvecklade SWOT för detta ändamål. SWOT-ramverket beskrivs först i slutet av 1960-talet av Edmund P. Learned, C. Roland Christiansen, Kenneth Andrews och William D. Guth i affärspolitik, text och ärenden (Irwin, 1969). 

  SWOT Analys

  De flesta menar nog att SWOT-analys är det mest vanliga verktyget man tar till när ett strategiskt planeringsarbete ska genomföras. Verktyget är verkligen bra då det är lätt att förklara samtidigt som det är pedagogiskt visuellt. Verktyget tar in perspektiv som gör att du och organisationen kan förstå styrkor och svagheter samt identifiera möjligheter och hot som väntar.

  När en SWOT-analys används i affärsammanhang är den till stöd i arbetet med att skapa en hållbar position på marknaden du befinner dig eller opererar. SWOT-analys kan även användas på det personliga planet för att uträtta samma strategiska planering.

  En enkel definition av de fyra perspektiven

  STYRKOR
  Potentiella faktorer som gör ett företag mer konkurrenskraftigt än sina direkta konkurrenter.

  SVAGHETER
  Både potentiella begränsningar och svagheter som påverkar i en organisation och/eller svaga faktorer i förhållande till direkta konkurrenter

  MÖJLIGHETER
  Framtida faktorer som gör det möjligt för organisationen att förbättra sin konkurrensposition

  HOT
  De framtida faktorer som minskar företagets konkurrensposition.

  Styrkor och svagheter är interna för företaget och kan hanteras direkt inom organisationen, medan möjligheterna och hoten är externa och organisationen kan förutse och reagera på dem. Ofta presenteras SWOT i form av en matris som i bilden nedan:

  SWOT-analys i affärssammanhang

  Det som gör SWOT-analysen särskilt användbar och effektiv är att den med väldigt lite arbete och analys relativt snabbt och pedagogiskt kan identifiera de olika perspektiven den belyser.

  SWOT-analysen är allmänt accepterat verktyg på grund av dess enkelhet och värde att fokusera på de viktigaste frågorna som påverkar företaget. Syftet med SWOT är att identifiera de styrkor och svagheter som är relevanta för att möta möjligheter och hot i en viss situation.

   

  Fördelar

  • Enkel att göra och praktiskt att använda
  • Tydligt att förstå
  • Fokuserar på de centrala interna och externa faktorer som påverkar företaget
  • Hjälper till att identifiera framtida mål
  • Initierar ytterligare analys

  Vissa hävdar också att:

  • SWOT-analysen gör lösningsutrymmet tydligt; Det är ett verktyg för att samordna riktning och handling och externa händelser som är relaterade till interna förmågor.
  • Analysen kan utföras som en snabbgenomlysning sökning och används som ett tidigt varningssystem
  • Modellen kan användas för alla komplexa situationer som kräver explicit beslutsfattande: på individ-, team-, avdelnings- eller organisationsnivå.

  Nackdelar

  • Överdriven lista över styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Ingen prioritering av faktorer
  • Faktorer beskrivs för brett
  • Faktorer är ofta åsikter inte fakta
  • Ingen erkänd metod för att skilja mellan styrkor och svagheter, möjligheter och hot

  Vissa hävdar också att:

  • Modellen är processbaserad. Det ger ingen inblick i vad varje SWOT-kategori ska innehålla, eller vilka alternativa strategier är lämpliga. En noggrann analys av företagets svagheter kräver självkännedom och disciplin. Externa åsikter kan krävas för att ge inmatning eller att validera resultat.
  • Modellen blandar kvalitativ och kvantitativ data. Det kan vara farligt att härleda slutsatser baserade på dessa två typer av data.
  • Att använda SWOT som ett strategiskt planeringsverktyg resulterar ofta i att skapa överdrivna listor med faktorer utan att prioritera problem. Tilldelningen av inverkan och sannolikhet är en svår och tidskrävande uppgift.
  • Analysen hjälper bara när de centrala beslutsfattarna håller med om att aktiviteterna måste samordnas bättre och en tydlig beslutsprocess krävs.
  • Analysen måste genomföras för varje affärs- eller produktmarknad.

  Hur kan modellen användas

  Swot kan göras av en person eller en grupp personer som är direkt ansvariga för nulägesanalysen i företaget. Grundläggande SWOT-analys görs ganska enkelt och består av bara några steg:

  1. Steg 1: Lista saker som beskriver företagets nyckelstyrkor och svagheter
  2. Steg 2. Identifiera möjligheter och hot

  Styrkor och svagheter

  Styrkor och svagheter är faktorerna i företagets interna miljö. När du letar efter styrkor, fråga vad gör du bättre eller mer värdefullt än dina konkurrenter gör? I händelse av svagheter, fråga vad kan du förbättra och åtminstone gör för att komma ikapp dina konkurrenter?

  Var ska man leta efter dem?

  Vissa styrkor eller svagheter kan genast kännas igen utan djupare analys av organisationen. Men vanligtvis är processen lite mer utmanande och då måste chefer titta på företagets:

  • Resurser: mark, utrustning, kunskap, varumärke, immateriella rättigheter etc.
  • Kärnkompetenser
  • Förmågor
  • Funktionsområden: ledning, verksamhet, marknadsföring, ekonomi, personal och FoU
  • Organisationskultur
  • Värdekedjeaktiviteter

  Styrkor – frågor att ställa

  • Vilka fördelar har din organisation?
  • Vad gör du bättre än någon annan?
  • Vilka unika eller billigaste resurser kan du dra på som andra inte kan?
  • Vad ser folk på din marknad som dina styrkor?
  • Vilka faktorer innebär att du ”får försäljningen”?
  • Vad är din organisations Unique Selling Proposition (USP)?

  Tänk på dina styrkor både från ett internt perspektiv och ur dina kunders och människors syn på din marknad.

  Om du har svårigheter att identifiera styrkor, försök också skriva en lista över organisationens egenskaper. Några av dessa kommer förhoppningsvis att vara styrkor!

  När du tittar på dina styrkor, tänk på dem i förhållande till dina konkurrenter. Till exempel, om alla dina konkurrenter tillhandahåller produkter av hög kvalitet, är en högkvalitativ produktionsprocess inte en styrka på din organisations marknad, det är en nödvändighet.

  Svagheter – frågor att ställa

  • Vad kan du förbättra?
  • Vad ska du undvika?
  • Vilka saker kommer kunder etc. på din marknad kommer sannolikt att se som svagheter?
  • Vilka faktorer påverkar och resulterar i förlorad försäljning?

  Återigen, överväga detta från ett internt och externt perspektiv: Verkar andra människor uppfatta svagheter som du inte ser? Är dina konkurrenter bättre än du?

  Det är bäst att vara realistiskt nu och möta några obehagliga sanningar så snart som möjligt.

  Företagets interna faktorer ses ofta som båda, styrkor och svagheter samtidigt. Det är också svårt att avgöra om en egenskap är en styrka (svaghet) eller ej. Företagets organisationsstruktur kan till exempel vara en styrka, en svaghet eller varken!

  Möjligheter och Hot

  Möjligheter och hot är de externa faktorer som organisationen oftast inte kan kontrollera och som vanligtvis uppstår på grund av förändringarna i makromiljön, industrin eller konkurrenternas åtgärder. Möjligheter representerar de externa situationer som ger en konkurrensfördel om de tas tillvara. Hot kan skada identifieras och kartläggas så att organisationen bättre skulle kunna undvika eller försvara sig mot dessa.

  Var ska man leta efter dem?

  PESTEL. PEST- eller PESTEL-analysen representerar alla större externa krafter (politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska) som påverkar företaget, så det är det bästa stället att leta efter befintliga eller nya möjligheter och hot.

  Konkurrens

  Konkurrenternas reaktion på dina förflyttning och externa förändringar. De ändrar också sina befintliga strategier eller introducerar nya. Därför måste företaget alltid följa sina konkurrenters handlingar, eftersom nya möjligheter och hot kan uppstå när som helst.

  Marknadsändringar

  De mest synliga möjligheterna och hoten uppträder under marknadsförändringarna. Marknaderna konvergerar och börjar uppfylla andra marknadssegmentbehov med samma produkt. Nya geografiska marknader öppnar för att företaget ska kunna öka sina exportvolymer eller starta verksamheten i ett nytt land. Ofta blir nischmarknader lönsamma på grund av tekniska förändringar. Som ett resultat skapar förändringar på marknaden nya möjligheter och hot som måste åtgärdas eller hanteras om företaget vill vinna och uppnå konkurrensfördelar.

  Möjlighet eller hot?

  De flesta externa förändringar kan representera både möjligheter och hot. Till exempel kan växelkurserna öka eller minska vinsten från exporten. Det beror på växelkursen, som kan öka (möjlighet) eller falla (hot) mot hemlandets valuta. Organisationen kan bara gissa resultatet av förändringen och räkna med analytikernas prognoser. I sådana fall kan organisationen, om organisationen inte kan identifiera om den externa faktorn påverkar den positivt eller negativt, samla in objektiv och tillförlitlig information från de externa källorna och göra bästa möjliga bedömning.

  Möjligheter – frågor att ställa

  • Vilka bra möjligheter kan du upptäcka?
  • Vilka intressanta trender är du medveten om?

  Användbara möjligheter kan komma från sådana saker som:

  • Förändringar i teknik och marknader på både bred och smal skala.
  • Ändringar i regeringens politik relaterade till ditt fält.
  • Förändringar i sociala mönster, befolkningsprofiler, livsstilsförändringar och så vidare.
  • Lokala händelser

  Ett användbart tillvägagångssätt när man tittar på möjligheter är att titta på dina styrkor och fråga sig om dessa öppnar några möjligheter. Alternativt, titta på dina svagheter och fråga dig själv om du kan öppna möjligheter genom att eliminera dem.

  Hot – frågor att ställa

  • Vilka hinder möter du?
  • Vad gör dina konkurrenter?
  • Kvalitetsstandardiseringar eller specifikationer produkter eller tjänster ändras?
  • Teknikskiften som hotar din position?
  • Har företaget ”dåliga” skulder eller kassaflödesproblem?
  • Kan någon av dina svagheter på allvar hota ditt företag?

  När du tittar på möjligheter och hot kan en PEST-Analys hjälpa till att se till att du inte förbiser externa faktorer, till exempel nya regeringsföreskrifter eller tekniska förändringar i din bransch.

  Gör analysen ordentligt

  Om du använder SWOT-analys som ett seriöst verktyg (snarare än som en avslappnad ”uppvärmning” för strategisk formulering), se till att du är noggrann när du tillämpar den:

  • Acceptera bara exakta, kontrollerbara uttalanden (”Kostnadsfördel på $ 10 / ton vid inköp av råmaterial x”, i stället för ”Bra valuta för pengarna”).
  • Gör listor över faktorer men prioritera dem, så att du spenderar din tid på att tänka på de viktigaste faktorerna.
  • Se till att de genererade alternativen genomförs till senare steg i strategidokumentationsprocessen.
  • Applicera den på rätt nivå – till exempel kan du behöva applicera verktyget på en produkt- eller produktlinjenivå, snarare än på den mycket mer vaga företagsnivån.
  • Använd den tillsammans med andra strategiska verktyg (till exempel USP Analysis and Core Competence Analysis) så att du får en övergripande bild av situationen du hanterar.

  Följande kan också vara värdefullt att ta hänsyn till:

  • Faktorer måste identifieras i förhållande till konkurrenterna. Det gör det möjligt att identifiera om faktorn är en styrka eller en svaghet.
  • Lista mellan 3 – 5 faktorer för varje kategori. Förhindrar att skapa för korta eller oändliga listor.
  • Faktorer måste vara tydligt definierade och så specifika som möjligt. Företagets styrka är till exempel: varumärkesbild (vagt); stark varumärkesbild (mer exakt); varumärkesbild värderad till 100 miljoner kronor, vilket är det mest uppskattade varumärket på marknaden (mycket bra).
  • Lita på fakta inte åsikter. Hitta någon extern information eller involvera någon som kan ge en objektiv åsikt.
  • Faktorer bör vara handlingsorienterade. Till exempel är ”långsam introduktion av nya produkter” handlingsorienterad svaghet. 

  Ladda ner Power Point

  TIPS

  Du kan också överväga att använda TOWS Matrix. Detta är ganska likt SWOT genom att det också fokuserar på samma fyra delar av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Men TOWS kan vara ett bra alternativ eftersom det betonar den yttre miljön, medan SWOT fokuserar på den interna miljön.

  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader
  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader

  Sammanfattning

  SWOT-analys är en enkel men användbar modell och metod för att analysera organisationens styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som du och din organisation står inför. Det hjälper dig och organisationen att fokusera på dina styrkor, minimera hot och ta största möjliga nytta av möjligheter som finns tillgängliga.

  SWOT-analysen är enkel och lätt att förstå. Det kan snabbt förklaras och användas i samband med strategiformulering under ”kick off” eller uppstart vid omvärldsanalyssammankomst. SWOT kan också användas för att förstå hur dina konkurrenter agerar, vilket kan ge insikt om hur du bör och kan utveckla en konkurrenskraftig position. När du utför din analys, var realistisk och noggran. Tillämpa på rätt nivå och bortse inte från möjligheten att använda kompletterande strategimodeller och verktyg för att optimera resultatet.

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

 • [dflip id=”13396″][/dflip]

  SWOT Analys

  SWOT-analysen utvecklades av mitten av 1960-talet för stora organisationer för att bestämma den strategiska anpassningen mellan en organisations interna, särskiljningsförmåga och yttre möjligheter och prioritera åtgärder. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av 1950-talet började två professorer av affärspolitik vid Harvard, George Albert Smith och C. Roland Christensen ifrågasätta om en företags strategi matchade sin konkurrenskraftiga miljö. 

  År 1960 beställde ett antal stora amerikanska företag en lång radstudie vid Stanford Research Institute för att undersöka varför deras långsiktiga planeringsarbete var misslyckad. SRIs forskargrupp – Marion Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart och Birger Lie – intervjuade 5000 ledare på 1 000 företag över nio år. De fann att skillnaden mellan vad en organisation planerade att göra och vad de faktiskt uppnådde var ungefär 35%. Problemet var inte ledningsgruppens informationskvalitet utan deras förmåga att nå ett engagerat avtal om konstruktiva mål snarare än att lösa för svaga kompromisser. 

  En del av lagets metodik för att göra strategiskt beslutsfattande tydligare var att avgöra vad intervjuerna fann positiva och negativa om nutiden och framtiden. Laget utvecklade SWOT för detta ändamål. SWOT-ramverket beskrivs först i slutet av 1960-talet av Edmund P. Learned, C. Roland Christiansen, Kenneth Andrews och William D. Guth i affärspolitik, text och ärenden (Irwin, 1969). 

  SWOT Analys

  De flesta menar nog att SWOT-analys är det mest vanliga verktyget man tar till när ett strategiskt planeringsarbete ska genomföras. Verktyget är verkligen bra då det är lätt att förklara samtidigt som det är pedagogiskt visuellt. Verktyget tar in perspektiv som gör att du och organisationen kan förstå styrkor och svagheter samt identifiera möjligheter och hot som väntar.

  När en SWOT-analys används i affärsammanhang är den till stöd i arbetet med att skapa en hållbar position på marknaden du befinner dig eller opererar. SWOT-analys kan även användas på det personliga planet för att uträtta samma strategiska planering.

  En enkel definition av de fyra perspektiven

  STYRKOR
  Potentiella faktorer som gör ett företag mer konkurrenskraftigt än sina direkta konkurrenter.

  SVAGHETER
  Både potentiella begränsningar och svagheter som påverkar i en organisation och/eller svaga faktorer i förhållande till direkta konkurrenter

  MÖJLIGHETER
  Framtida faktorer som gör det möjligt för organisationen att förbättra sin konkurrensposition

  HOT
  De framtida faktorer som minskar företagets konkurrensposition.

  Styrkor och svagheter är interna för företaget och kan hanteras direkt inom organisationen, medan möjligheterna och hoten är externa och organisationen kan förutse och reagera på dem. Ofta presenteras SWOT i form av en matris som i bilden nedan:

  SWOT-analys i affärssammanhang

  Det som gör SWOT-analysen särskilt användbar och effektiv är att den med väldigt lite arbete och analys relativt snabbt och pedagogiskt kan identifiera de olika perspektiven den belyser.

  SWOT-analysen är allmänt accepterat verktyg på grund av dess enkelhet och värde att fokusera på de viktigaste frågorna som påverkar företaget. Syftet med SWOT är att identifiera de styrkor och svagheter som är relevanta för att möta möjligheter och hot i en viss situation.

   

  Fördelar

  • Enkel att göra och praktiskt att använda
  • Tydligt att förstå
  • Fokuserar på de centrala interna och externa faktorer som påverkar företaget
  • Hjälper till att identifiera framtida mål
  • Initierar ytterligare analys

  Vissa hävdar också att:

  • SWOT-analysen gör lösningsutrymmet tydligt; Det är ett verktyg för att samordna riktning och handling och externa händelser som är relaterade till interna förmågor.
  • Analysen kan utföras som en snabbgenomlysning sökning och används som ett tidigt varningssystem
  • Modellen kan användas för alla komplexa situationer som kräver explicit beslutsfattande: på individ-, team-, avdelnings- eller organisationsnivå.

  Nackdelar

  • Överdriven lista över styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Ingen prioritering av faktorer
  • Faktorer beskrivs för brett
  • Faktorer är ofta åsikter inte fakta
  • Ingen erkänd metod för att skilja mellan styrkor och svagheter, möjligheter och hot

  Vissa hävdar också att:

  • Modellen är processbaserad. Det ger ingen inblick i vad varje SWOT-kategori ska innehålla, eller vilka alternativa strategier är lämpliga. En noggrann analys av företagets svagheter kräver självkännedom och disciplin. Externa åsikter kan krävas för att ge inmatning eller att validera resultat.
  • Modellen blandar kvalitativ och kvantitativ data. Det kan vara farligt att härleda slutsatser baserade på dessa två typer av data.
  • Att använda SWOT som ett strategiskt planeringsverktyg resulterar ofta i att skapa överdrivna listor med faktorer utan att prioritera problem. Tilldelningen av inverkan och sannolikhet är en svår och tidskrävande uppgift.
  • Analysen hjälper bara när de centrala beslutsfattarna håller med om att aktiviteterna måste samordnas bättre och en tydlig beslutsprocess krävs.
  • Analysen måste genomföras för varje affärs- eller produktmarknad.

  Hur kan modellen användas

  Swot kan göras av en person eller en grupp personer som är direkt ansvariga för nulägesanalysen i företaget. Grundläggande SWOT-analys görs ganska enkelt och består av bara några steg:

  1. Steg 1: Lista saker som beskriver företagets nyckelstyrkor och svagheter
  2. Steg 2. Identifiera möjligheter och hot

  Styrkor och svagheter

  Styrkor och svagheter är faktorerna i företagets interna miljö. När du letar efter styrkor, fråga vad gör du bättre eller mer värdefullt än dina konkurrenter gör? I händelse av svagheter, fråga vad kan du förbättra och åtminstone gör för att komma ikapp dina konkurrenter?

  Var ska man leta efter dem?

  Vissa styrkor eller svagheter kan genast kännas igen utan djupare analys av organisationen. Men vanligtvis är processen lite mer utmanande och då måste chefer titta på företagets:

  • Resurser: mark, utrustning, kunskap, varumärke, immateriella rättigheter etc.
  • Kärnkompetenser
  • Förmågor
  • Funktionsområden: ledning, verksamhet, marknadsföring, ekonomi, personal och FoU
  • Organisationskultur
  • Värdekedjeaktiviteter

  Styrkor – frågor att ställa

  • Vilka fördelar har din organisation?
  • Vad gör du bättre än någon annan?
  • Vilka unika eller billigaste resurser kan du dra på som andra inte kan?
  • Vad ser folk på din marknad som dina styrkor?
  • Vilka faktorer innebär att du ”får försäljningen”?
  • Vad är din organisations Unique Selling Proposition (USP)?

  Tänk på dina styrkor både från ett internt perspektiv och ur dina kunders och människors syn på din marknad.

  Om du har svårigheter att identifiera styrkor, försök också skriva en lista över organisationens egenskaper. Några av dessa kommer förhoppningsvis att vara styrkor!

  När du tittar på dina styrkor, tänk på dem i förhållande till dina konkurrenter. Till exempel, om alla dina konkurrenter tillhandahåller produkter av hög kvalitet, är en högkvalitativ produktionsprocess inte en styrka på din organisations marknad, det är en nödvändighet.

  Svagheter – frågor att ställa

  • Vad kan du förbättra?
  • Vad ska du undvika?
  • Vilka saker kommer kunder etc. på din marknad kommer sannolikt att se som svagheter?
  • Vilka faktorer påverkar och resulterar i förlorad försäljning?

  Återigen, överväga detta från ett internt och externt perspektiv: Verkar andra människor uppfatta svagheter som du inte ser? Är dina konkurrenter bättre än du?

  Det är bäst att vara realistiskt nu och möta några obehagliga sanningar så snart som möjligt.

  Företagets interna faktorer ses ofta som båda, styrkor och svagheter samtidigt. Det är också svårt att avgöra om en egenskap är en styrka (svaghet) eller ej. Företagets organisationsstruktur kan till exempel vara en styrka, en svaghet eller varken!

  Möjligheter och Hot

  Möjligheter och hot är de externa faktorer som organisationen oftast inte kan kontrollera och som vanligtvis uppstår på grund av förändringarna i makromiljön, industrin eller konkurrenternas åtgärder. Möjligheter representerar de externa situationer som ger en konkurrensfördel om de tas tillvara. Hot kan skada identifieras och kartläggas så att organisationen bättre skulle kunna undvika eller försvara sig mot dessa.

  Var ska man leta efter dem?

  PESTEL. PEST- eller PESTEL-analysen representerar alla större externa krafter (politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska) som påverkar företaget, så det är det bästa stället att leta efter befintliga eller nya möjligheter och hot.

  Konkurrens

  Konkurrenternas reaktion på dina förflyttning och externa förändringar. De ändrar också sina befintliga strategier eller introducerar nya. Därför måste företaget alltid följa sina konkurrenters handlingar, eftersom nya möjligheter och hot kan uppstå när som helst.

  Marknadsändringar

  De mest synliga möjligheterna och hoten uppträder under marknadsförändringarna. Marknaderna konvergerar och börjar uppfylla andra marknadssegmentbehov med samma produkt. Nya geografiska marknader öppnar för att företaget ska kunna öka sina exportvolymer eller starta verksamheten i ett nytt land. Ofta blir nischmarknader lönsamma på grund av tekniska förändringar. Som ett resultat skapar förändringar på marknaden nya möjligheter och hot som måste åtgärdas eller hanteras om företaget vill vinna och uppnå konkurrensfördelar.

  Möjlighet eller hot?

  De flesta externa förändringar kan representera både möjligheter och hot. Till exempel kan växelkurserna öka eller minska vinsten från exporten. Det beror på växelkursen, som kan öka (möjlighet) eller falla (hot) mot hemlandets valuta. Organisationen kan bara gissa resultatet av förändringen och räkna med analytikernas prognoser. I sådana fall kan organisationen, om organisationen inte kan identifiera om den externa faktorn påverkar den positivt eller negativt, samla in objektiv och tillförlitlig information från de externa källorna och göra bästa möjliga bedömning.

  Möjligheter – frågor att ställa

  • Vilka bra möjligheter kan du upptäcka?
  • Vilka intressanta trender är du medveten om?

  Användbara möjligheter kan komma från sådana saker som:

  • Förändringar i teknik och marknader på både bred och smal skala.
  • Ändringar i regeringens politik relaterade till ditt fält.
  • Förändringar i sociala mönster, befolkningsprofiler, livsstilsförändringar och så vidare.
  • Lokala händelser

  Ett användbart tillvägagångssätt när man tittar på möjligheter är att titta på dina styrkor och fråga sig om dessa öppnar några möjligheter. Alternativt, titta på dina svagheter och fråga dig själv om du kan öppna möjligheter genom att eliminera dem.

  Hot – frågor att ställa

  • Vilka hinder möter du?
  • Vad gör dina konkurrenter?
  • Kvalitetsstandardiseringar eller specifikationer produkter eller tjänster ändras?
  • Teknikskiften som hotar din position?
  • Har företaget ”dåliga” skulder eller kassaflödesproblem?
  • Kan någon av dina svagheter på allvar hota ditt företag?

  När du tittar på möjligheter och hot kan en PEST-Analys hjälpa till att se till att du inte förbiser externa faktorer, till exempel nya regeringsföreskrifter eller tekniska förändringar i din bransch.

  Gör analysen ordentligt

  Om du använder SWOT-analys som ett seriöst verktyg (snarare än som en avslappnad ”uppvärmning” för strategisk formulering), se till att du är noggrann när du tillämpar den:

  • Acceptera bara exakta, kontrollerbara uttalanden (”Kostnadsfördel på $ 10 / ton vid inköp av råmaterial x”, i stället för ”Bra valuta för pengarna”).
  • Gör listor över faktorer men prioritera dem, så att du spenderar din tid på att tänka på de viktigaste faktorerna.
  • Se till att de genererade alternativen genomförs till senare steg i strategidokumentationsprocessen.
  • Applicera den på rätt nivå – till exempel kan du behöva applicera verktyget på en produkt- eller produktlinjenivå, snarare än på den mycket mer vaga företagsnivån.
  • Använd den tillsammans med andra strategiska verktyg (till exempel USP Analysis and Core Competence Analysis) så att du får en övergripande bild av situationen du hanterar.

  Följande kan också vara värdefullt att ta hänsyn till:

  • Faktorer måste identifieras i förhållande till konkurrenterna. Det gör det möjligt att identifiera om faktorn är en styrka eller en svaghet.
  • Lista mellan 3 – 5 faktorer för varje kategori. Förhindrar att skapa för korta eller oändliga listor.
  • Faktorer måste vara tydligt definierade och så specifika som möjligt. Företagets styrka är till exempel: varumärkesbild (vagt); stark varumärkesbild (mer exakt); varumärkesbild värderad till 100 miljoner kronor, vilket är det mest uppskattade varumärket på marknaden (mycket bra).
  • Lita på fakta inte åsikter. Hitta någon extern information eller involvera någon som kan ge en objektiv åsikt.
  • Faktorer bör vara handlingsorienterade. Till exempel är ”långsam introduktion av nya produkter” handlingsorienterad svaghet. 

  Ladda ner Power Point

  TIPS

  Du kan också överväga att använda TOWS Matrix. Detta är ganska likt SWOT genom att det också fokuserar på samma fyra delar av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Men TOWS kan vara ett bra alternativ eftersom det betonar den yttre miljön, medan SWOT fokuserar på den interna miljön.

  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader
  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader

  Sammanfattning

  SWOT-analys är en enkel men användbar modell och metod för att analysera organisationens styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som du och din organisation står inför. Det hjälper dig och organisationen att fokusera på dina styrkor, minimera hot och ta största möjliga nytta av möjligheter som finns tillgängliga.

  SWOT-analysen är enkel och lätt att förstå. Det kan snabbt förklaras och användas i samband med strategiformulering under ”kick off” eller uppstart vid omvärldsanalyssammankomst. SWOT kan också användas för att förstå hur dina konkurrenter agerar, vilket kan ge insikt om hur du bör och kan utveckla en konkurrenskraftig position. När du utför din analys, var realistisk och noggran. Tillämpa på rätt nivå och bortse inte från möjligheten att använda kompletterande strategimodeller och verktyg för att optimera resultatet.

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

 • [dflip id=”13396″][/dflip]

  SWOT Analys

  SWOT-analysen utvecklades av mitten av 1960-talet för stora organisationer för att bestämma den strategiska anpassningen mellan en organisations interna, särskiljningsförmåga och yttre möjligheter och prioritera åtgärder. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av 1950-talet började två professorer av affärspolitik vid Harvard, George Albert Smith och C. Roland Christensen ifrågasätta om en företags strategi matchade sin konkurrenskraftiga miljö. 

  År 1960 beställde ett antal stora amerikanska företag en lång radstudie vid Stanford Research Institute för att undersöka varför deras långsiktiga planeringsarbete var misslyckad. SRIs forskargrupp – Marion Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart och Birger Lie – intervjuade 5000 ledare på 1 000 företag över nio år. De fann att skillnaden mellan vad en organisation planerade att göra och vad de faktiskt uppnådde var ungefär 35%. Problemet var inte ledningsgruppens informationskvalitet utan deras förmåga att nå ett engagerat avtal om konstruktiva mål snarare än att lösa för svaga kompromisser. 

  En del av lagets metodik för att göra strategiskt beslutsfattande tydligare var att avgöra vad intervjuerna fann positiva och negativa om nutiden och framtiden. Laget utvecklade SWOT för detta ändamål. SWOT-ramverket beskrivs först i slutet av 1960-talet av Edmund P. Learned, C. Roland Christiansen, Kenneth Andrews och William D. Guth i affärspolitik, text och ärenden (Irwin, 1969). 

  SWOT Analys

  De flesta menar nog att SWOT-analys är det mest vanliga verktyget man tar till när ett strategiskt planeringsarbete ska genomföras. Verktyget är verkligen bra då det är lätt att förklara samtidigt som det är pedagogiskt visuellt. Verktyget tar in perspektiv som gör att du och organisationen kan förstå styrkor och svagheter samt identifiera möjligheter och hot som väntar.

  När en SWOT-analys används i affärsammanhang är den till stöd i arbetet med att skapa en hållbar position på marknaden du befinner dig eller opererar. SWOT-analys kan även användas på det personliga planet för att uträtta samma strategiska planering.

  En enkel definition av de fyra perspektiven

  STYRKOR
  Potentiella faktorer som gör ett företag mer konkurrenskraftigt än sina direkta konkurrenter.

  SVAGHETER
  Både potentiella begränsningar och svagheter som påverkar i en organisation och/eller svaga faktorer i förhållande till direkta konkurrenter

  MÖJLIGHETER
  Framtida faktorer som gör det möjligt för organisationen att förbättra sin konkurrensposition

  HOT
  De framtida faktorer som minskar företagets konkurrensposition.

  Styrkor och svagheter är interna för företaget och kan hanteras direkt inom organisationen, medan möjligheterna och hoten är externa och organisationen kan förutse och reagera på dem. Ofta presenteras SWOT i form av en matris som i bilden nedan:

  SWOT-analys i affärssammanhang

  Det som gör SWOT-analysen särskilt användbar och effektiv är att den med väldigt lite arbete och analys relativt snabbt och pedagogiskt kan identifiera de olika perspektiven den belyser.

  SWOT-analysen är allmänt accepterat verktyg på grund av dess enkelhet och värde att fokusera på de viktigaste frågorna som påverkar företaget. Syftet med SWOT är att identifiera de styrkor och svagheter som är relevanta för att möta möjligheter och hot i en viss situation.

   

  Fördelar

  • Enkel att göra och praktiskt att använda
  • Tydligt att förstå
  • Fokuserar på de centrala interna och externa faktorer som påverkar företaget
  • Hjälper till att identifiera framtida mål
  • Initierar ytterligare analys

  Vissa hävdar också att:

  • SWOT-analysen gör lösningsutrymmet tydligt; Det är ett verktyg för att samordna riktning och handling och externa händelser som är relaterade till interna förmågor.
  • Analysen kan utföras som en snabbgenomlysning sökning och används som ett tidigt varningssystem
  • Modellen kan användas för alla komplexa situationer som kräver explicit beslutsfattande: på individ-, team-, avdelnings- eller organisationsnivå.

  Nackdelar

  • Överdriven lista över styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Ingen prioritering av faktorer
  • Faktorer beskrivs för brett
  • Faktorer är ofta åsikter inte fakta
  • Ingen erkänd metod för att skilja mellan styrkor och svagheter, möjligheter och hot

  Vissa hävdar också att:

  • Modellen är processbaserad. Det ger ingen inblick i vad varje SWOT-kategori ska innehålla, eller vilka alternativa strategier är lämpliga. En noggrann analys av företagets svagheter kräver självkännedom och disciplin. Externa åsikter kan krävas för att ge inmatning eller att validera resultat.
  • Modellen blandar kvalitativ och kvantitativ data. Det kan vara farligt att härleda slutsatser baserade på dessa två typer av data.
  • Att använda SWOT som ett strategiskt planeringsverktyg resulterar ofta i att skapa överdrivna listor med faktorer utan att prioritera problem. Tilldelningen av inverkan och sannolikhet är en svår och tidskrävande uppgift.
  • Analysen hjälper bara när de centrala beslutsfattarna håller med om att aktiviteterna måste samordnas bättre och en tydlig beslutsprocess krävs.
  • Analysen måste genomföras för varje affärs- eller produktmarknad.

  Hur kan modellen användas

  Swot kan göras av en person eller en grupp personer som är direkt ansvariga för nulägesanalysen i företaget. Grundläggande SWOT-analys görs ganska enkelt och består av bara några steg:

  1. Steg 1: Lista saker som beskriver företagets nyckelstyrkor och svagheter
  2. Steg 2. Identifiera möjligheter och hot

  Styrkor och svagheter

  Styrkor och svagheter är faktorerna i företagets interna miljö. När du letar efter styrkor, fråga vad gör du bättre eller mer värdefullt än dina konkurrenter gör? I händelse av svagheter, fråga vad kan du förbättra och åtminstone gör för att komma ikapp dina konkurrenter?

  Var ska man leta efter dem?

  Vissa styrkor eller svagheter kan genast kännas igen utan djupare analys av organisationen. Men vanligtvis är processen lite mer utmanande och då måste chefer titta på företagets:

  • Resurser: mark, utrustning, kunskap, varumärke, immateriella rättigheter etc.
  • Kärnkompetenser
  • Förmågor
  • Funktionsområden: ledning, verksamhet, marknadsföring, ekonomi, personal och FoU
  • Organisationskultur
  • Värdekedjeaktiviteter

  Styrkor – frågor att ställa

  • Vilka fördelar har din organisation?
  • Vad gör du bättre än någon annan?
  • Vilka unika eller billigaste resurser kan du dra på som andra inte kan?
  • Vad ser folk på din marknad som dina styrkor?
  • Vilka faktorer innebär att du ”får försäljningen”?
  • Vad är din organisations Unique Selling Proposition (USP)?

  Tänk på dina styrkor både från ett internt perspektiv och ur dina kunders och människors syn på din marknad.

  Om du har svårigheter att identifiera styrkor, försök också skriva en lista över organisationens egenskaper. Några av dessa kommer förhoppningsvis att vara styrkor!

  När du tittar på dina styrkor, tänk på dem i förhållande till dina konkurrenter. Till exempel, om alla dina konkurrenter tillhandahåller produkter av hög kvalitet, är en högkvalitativ produktionsprocess inte en styrka på din organisations marknad, det är en nödvändighet.

  Svagheter – frågor att ställa

  • Vad kan du förbättra?
  • Vad ska du undvika?
  • Vilka saker kommer kunder etc. på din marknad kommer sannolikt att se som svagheter?
  • Vilka faktorer påverkar och resulterar i förlorad försäljning?

  Återigen, överväga detta från ett internt och externt perspektiv: Verkar andra människor uppfatta svagheter som du inte ser? Är dina konkurrenter bättre än du?

  Det är bäst att vara realistiskt nu och möta några obehagliga sanningar så snart som möjligt.

  Företagets interna faktorer ses ofta som båda, styrkor och svagheter samtidigt. Det är också svårt att avgöra om en egenskap är en styrka (svaghet) eller ej. Företagets organisationsstruktur kan till exempel vara en styrka, en svaghet eller varken!

  Möjligheter och Hot

  Möjligheter och hot är de externa faktorer som organisationen oftast inte kan kontrollera och som vanligtvis uppstår på grund av förändringarna i makromiljön, industrin eller konkurrenternas åtgärder. Möjligheter representerar de externa situationer som ger en konkurrensfördel om de tas tillvara. Hot kan skada identifieras och kartläggas så att organisationen bättre skulle kunna undvika eller försvara sig mot dessa.

  Var ska man leta efter dem?

  PESTEL. PEST- eller PESTEL-analysen representerar alla större externa krafter (politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska) som påverkar företaget, så det är det bästa stället att leta efter befintliga eller nya möjligheter och hot.

  Konkurrens

  Konkurrenternas reaktion på dina förflyttning och externa förändringar. De ändrar också sina befintliga strategier eller introducerar nya. Därför måste företaget alltid följa sina konkurrenters handlingar, eftersom nya möjligheter och hot kan uppstå när som helst.

  Marknadsändringar

  De mest synliga möjligheterna och hoten uppträder under marknadsförändringarna. Marknaderna konvergerar och börjar uppfylla andra marknadssegmentbehov med samma produkt. Nya geografiska marknader öppnar för att företaget ska kunna öka sina exportvolymer eller starta verksamheten i ett nytt land. Ofta blir nischmarknader lönsamma på grund av tekniska förändringar. Som ett resultat skapar förändringar på marknaden nya möjligheter och hot som måste åtgärdas eller hanteras om företaget vill vinna och uppnå konkurrensfördelar.

  Möjlighet eller hot?

  De flesta externa förändringar kan representera både möjligheter och hot. Till exempel kan växelkurserna öka eller minska vinsten från exporten. Det beror på växelkursen, som kan öka (möjlighet) eller falla (hot) mot hemlandets valuta. Organisationen kan bara gissa resultatet av förändringen och räkna med analytikernas prognoser. I sådana fall kan organisationen, om organisationen inte kan identifiera om den externa faktorn påverkar den positivt eller negativt, samla in objektiv och tillförlitlig information från de externa källorna och göra bästa möjliga bedömning.

  Möjligheter – frågor att ställa

  • Vilka bra möjligheter kan du upptäcka?
  • Vilka intressanta trender är du medveten om?

  Användbara möjligheter kan komma från sådana saker som:

  • Förändringar i teknik och marknader på både bred och smal skala.
  • Ändringar i regeringens politik relaterade till ditt fält.
  • Förändringar i sociala mönster, befolkningsprofiler, livsstilsförändringar och så vidare.
  • Lokala händelser

  Ett användbart tillvägagångssätt när man tittar på möjligheter är att titta på dina styrkor och fråga sig om dessa öppnar några möjligheter. Alternativt, titta på dina svagheter och fråga dig själv om du kan öppna möjligheter genom att eliminera dem.

  Hot – frågor att ställa

  • Vilka hinder möter du?
  • Vad gör dina konkurrenter?
  • Kvalitetsstandardiseringar eller specifikationer produkter eller tjänster ändras?
  • Teknikskiften som hotar din position?
  • Har företaget ”dåliga” skulder eller kassaflödesproblem?
  • Kan någon av dina svagheter på allvar hota ditt företag?

  När du tittar på möjligheter och hot kan en PEST-Analys hjälpa till att se till att du inte förbiser externa faktorer, till exempel nya regeringsföreskrifter eller tekniska förändringar i din bransch.

  Gör analysen ordentligt

  Om du använder SWOT-analys som ett seriöst verktyg (snarare än som en avslappnad ”uppvärmning” för strategisk formulering), se till att du är noggrann när du tillämpar den:

  • Acceptera bara exakta, kontrollerbara uttalanden (”Kostnadsfördel på $ 10 / ton vid inköp av råmaterial x”, i stället för ”Bra valuta för pengarna”).
  • Gör listor över faktorer men prioritera dem, så att du spenderar din tid på att tänka på de viktigaste faktorerna.
  • Se till att de genererade alternativen genomförs till senare steg i strategidokumentationsprocessen.
  • Applicera den på rätt nivå – till exempel kan du behöva applicera verktyget på en produkt- eller produktlinjenivå, snarare än på den mycket mer vaga företagsnivån.
  • Använd den tillsammans med andra strategiska verktyg (till exempel USP Analysis and Core Competence Analysis) så att du får en övergripande bild av situationen du hanterar.

  Följande kan också vara värdefullt att ta hänsyn till:

  • Faktorer måste identifieras i förhållande till konkurrenterna. Det gör det möjligt att identifiera om faktorn är en styrka eller en svaghet.
  • Lista mellan 3 – 5 faktorer för varje kategori. Förhindrar att skapa för korta eller oändliga listor.
  • Faktorer måste vara tydligt definierade och så specifika som möjligt. Företagets styrka är till exempel: varumärkesbild (vagt); stark varumärkesbild (mer exakt); varumärkesbild värderad till 100 miljoner kronor, vilket är det mest uppskattade varumärket på marknaden (mycket bra).
  • Lita på fakta inte åsikter. Hitta någon extern information eller involvera någon som kan ge en objektiv åsikt.
  • Faktorer bör vara handlingsorienterade. Till exempel är ”långsam introduktion av nya produkter” handlingsorienterad svaghet. 

  Ladda ner Power Point

  TIPS

  Du kan också överväga att använda TOWS Matrix. Detta är ganska likt SWOT genom att det också fokuserar på samma fyra delar av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Men TOWS kan vara ett bra alternativ eftersom det betonar den yttre miljön, medan SWOT fokuserar på den interna miljön.

  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader
  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader

  Sammanfattning

  SWOT-analys är en enkel men användbar modell och metod för att analysera organisationens styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som du och din organisation står inför. Det hjälper dig och organisationen att fokusera på dina styrkor, minimera hot och ta största möjliga nytta av möjligheter som finns tillgängliga.

  SWOT-analysen är enkel och lätt att förstå. Det kan snabbt förklaras och användas i samband med strategiformulering under ”kick off” eller uppstart vid omvärldsanalyssammankomst. SWOT kan också användas för att förstå hur dina konkurrenter agerar, vilket kan ge insikt om hur du bör och kan utveckla en konkurrenskraftig position. När du utför din analys, var realistisk och noggran. Tillämpa på rätt nivå och bortse inte från möjligheten att använda kompletterande strategimodeller och verktyg för att optimera resultatet.

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

 • [dflip id=”13396″][/dflip]

  SWOT Analys

  SWOT-analysen utvecklades av mitten av 1960-talet för stora organisationer för att bestämma den strategiska anpassningen mellan en organisations interna, särskiljningsförmåga och yttre möjligheter och prioritera åtgärder. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av 1950-talet började två professorer av affärspolitik vid Harvard, George Albert Smith och C. Roland Christensen ifrågasätta om en företags strategi matchade sin konkurrenskraftiga miljö. 

  År 1960 beställde ett antal stora amerikanska företag en lång radstudie vid Stanford Research Institute för att undersöka varför deras långsiktiga planeringsarbete var misslyckad. SRIs forskargrupp – Marion Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart och Birger Lie – intervjuade 5000 ledare på 1 000 företag över nio år. De fann att skillnaden mellan vad en organisation planerade att göra och vad de faktiskt uppnådde var ungefär 35%. Problemet var inte ledningsgruppens informationskvalitet utan deras förmåga att nå ett engagerat avtal om konstruktiva mål snarare än att lösa för svaga kompromisser. 

  En del av lagets metodik för att göra strategiskt beslutsfattande tydligare var att avgöra vad intervjuerna fann positiva och negativa om nutiden och framtiden. Laget utvecklade SWOT för detta ändamål. SWOT-ramverket beskrivs först i slutet av 1960-talet av Edmund P. Learned, C. Roland Christiansen, Kenneth Andrews och William D. Guth i affärspolitik, text och ärenden (Irwin, 1969). 

  SWOT Analys

  De flesta menar nog att SWOT-analys är det mest vanliga verktyget man tar till när ett strategiskt planeringsarbete ska genomföras. Verktyget är verkligen bra då det är lätt att förklara samtidigt som det är pedagogiskt visuellt. Verktyget tar in perspektiv som gör att du och organisationen kan förstå styrkor och svagheter samt identifiera möjligheter och hot som väntar.

  När en SWOT-analys används i affärsammanhang är den till stöd i arbetet med att skapa en hållbar position på marknaden du befinner dig eller opererar. SWOT-analys kan även användas på det personliga planet för att uträtta samma strategiska planering.

  En enkel definition av de fyra perspektiven

  STYRKOR
  Potentiella faktorer som gör ett företag mer konkurrenskraftigt än sina direkta konkurrenter.

  SVAGHETER
  Både potentiella begränsningar och svagheter som påverkar i en organisation och/eller svaga faktorer i förhållande till direkta konkurrenter

  MÖJLIGHETER
  Framtida faktorer som gör det möjligt för organisationen att förbättra sin konkurrensposition

  HOT
  De framtida faktorer som minskar företagets konkurrensposition.

  Styrkor och svagheter är interna för företaget och kan hanteras direkt inom organisationen, medan möjligheterna och hoten är externa och organisationen kan förutse och reagera på dem. Ofta presenteras SWOT i form av en matris som i bilden nedan:

  SWOT-analys i affärssammanhang

  Det som gör SWOT-analysen särskilt användbar och effektiv är att den med väldigt lite arbete och analys relativt snabbt och pedagogiskt kan identifiera de olika perspektiven den belyser.

  SWOT-analysen är allmänt accepterat verktyg på grund av dess enkelhet och värde att fokusera på de viktigaste frågorna som påverkar företaget. Syftet med SWOT är att identifiera de styrkor och svagheter som är relevanta för att möta möjligheter och hot i en viss situation.

   

  Fördelar

  • Enkel att göra och praktiskt att använda
  • Tydligt att förstå
  • Fokuserar på de centrala interna och externa faktorer som påverkar företaget
  • Hjälper till att identifiera framtida mål
  • Initierar ytterligare analys

  Vissa hävdar också att:

  • SWOT-analysen gör lösningsutrymmet tydligt; Det är ett verktyg för att samordna riktning och handling och externa händelser som är relaterade till interna förmågor.
  • Analysen kan utföras som en snabbgenomlysning sökning och används som ett tidigt varningssystem
  • Modellen kan användas för alla komplexa situationer som kräver explicit beslutsfattande: på individ-, team-, avdelnings- eller organisationsnivå.

  Nackdelar

  • Överdriven lista över styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Ingen prioritering av faktorer
  • Faktorer beskrivs för brett
  • Faktorer är ofta åsikter inte fakta
  • Ingen erkänd metod för att skilja mellan styrkor och svagheter, möjligheter och hot

  Vissa hävdar också att:

  • Modellen är processbaserad. Det ger ingen inblick i vad varje SWOT-kategori ska innehålla, eller vilka alternativa strategier är lämpliga. En noggrann analys av företagets svagheter kräver självkännedom och disciplin. Externa åsikter kan krävas för att ge inmatning eller att validera resultat.
  • Modellen blandar kvalitativ och kvantitativ data. Det kan vara farligt att härleda slutsatser baserade på dessa två typer av data.
  • Att använda SWOT som ett strategiskt planeringsverktyg resulterar ofta i att skapa överdrivna listor med faktorer utan att prioritera problem. Tilldelningen av inverkan och sannolikhet är en svår och tidskrävande uppgift.
  • Analysen hjälper bara när de centrala beslutsfattarna håller med om att aktiviteterna måste samordnas bättre och en tydlig beslutsprocess krävs.
  • Analysen måste genomföras för varje affärs- eller produktmarknad.

  Hur kan modellen användas

  Swot kan göras av en person eller en grupp personer som är direkt ansvariga för nulägesanalysen i företaget. Grundläggande SWOT-analys görs ganska enkelt och består av bara några steg:

  1. Steg 1: Lista saker som beskriver företagets nyckelstyrkor och svagheter
  2. Steg 2. Identifiera möjligheter och hot

  Styrkor och svagheter

  Styrkor och svagheter är faktorerna i företagets interna miljö. När du letar efter styrkor, fråga vad gör du bättre eller mer värdefullt än dina konkurrenter gör? I händelse av svagheter, fråga vad kan du förbättra och åtminstone gör för att komma ikapp dina konkurrenter?

  Var ska man leta efter dem?

  Vissa styrkor eller svagheter kan genast kännas igen utan djupare analys av organisationen. Men vanligtvis är processen lite mer utmanande och då måste chefer titta på företagets:

  • Resurser: mark, utrustning, kunskap, varumärke, immateriella rättigheter etc.
  • Kärnkompetenser
  • Förmågor
  • Funktionsområden: ledning, verksamhet, marknadsföring, ekonomi, personal och FoU
  • Organisationskultur
  • Värdekedjeaktiviteter

  Styrkor – frågor att ställa

  • Vilka fördelar har din organisation?
  • Vad gör du bättre än någon annan?
  • Vilka unika eller billigaste resurser kan du dra på som andra inte kan?
  • Vad ser folk på din marknad som dina styrkor?
  • Vilka faktorer innebär att du ”får försäljningen”?
  • Vad är din organisations Unique Selling Proposition (USP)?

  Tänk på dina styrkor både från ett internt perspektiv och ur dina kunders och människors syn på din marknad.

  Om du har svårigheter att identifiera styrkor, försök också skriva en lista över organisationens egenskaper. Några av dessa kommer förhoppningsvis att vara styrkor!

  När du tittar på dina styrkor, tänk på dem i förhållande till dina konkurrenter. Till exempel, om alla dina konkurrenter tillhandahåller produkter av hög kvalitet, är en högkvalitativ produktionsprocess inte en styrka på din organisations marknad, det är en nödvändighet.

  Svagheter – frågor att ställa

  • Vad kan du förbättra?
  • Vad ska du undvika?
  • Vilka saker kommer kunder etc. på din marknad kommer sannolikt att se som svagheter?
  • Vilka faktorer påverkar och resulterar i förlorad försäljning?

  Återigen, överväga detta från ett internt och externt perspektiv: Verkar andra människor uppfatta svagheter som du inte ser? Är dina konkurrenter bättre än du?

  Det är bäst att vara realistiskt nu och möta några obehagliga sanningar så snart som möjligt.

  Företagets interna faktorer ses ofta som båda, styrkor och svagheter samtidigt. Det är också svårt att avgöra om en egenskap är en styrka (svaghet) eller ej. Företagets organisationsstruktur kan till exempel vara en styrka, en svaghet eller varken!

  Möjligheter och Hot

  Möjligheter och hot är de externa faktorer som organisationen oftast inte kan kontrollera och som vanligtvis uppstår på grund av förändringarna i makromiljön, industrin eller konkurrenternas åtgärder. Möjligheter representerar de externa situationer som ger en konkurrensfördel om de tas tillvara. Hot kan skada identifieras och kartläggas så att organisationen bättre skulle kunna undvika eller försvara sig mot dessa.

  Var ska man leta efter dem?

  PESTEL. PEST- eller PESTEL-analysen representerar alla större externa krafter (politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska) som påverkar företaget, så det är det bästa stället att leta efter befintliga eller nya möjligheter och hot.

  Konkurrens

  Konkurrenternas reaktion på dina förflyttning och externa förändringar. De ändrar också sina befintliga strategier eller introducerar nya. Därför måste företaget alltid följa sina konkurrenters handlingar, eftersom nya möjligheter och hot kan uppstå när som helst.

  Marknadsändringar

  De mest synliga möjligheterna och hoten uppträder under marknadsförändringarna. Marknaderna konvergerar och börjar uppfylla andra marknadssegmentbehov med samma produkt. Nya geografiska marknader öppnar för att företaget ska kunna öka sina exportvolymer eller starta verksamheten i ett nytt land. Ofta blir nischmarknader lönsamma på grund av tekniska förändringar. Som ett resultat skapar förändringar på marknaden nya möjligheter och hot som måste åtgärdas eller hanteras om företaget vill vinna och uppnå konkurrensfördelar.

  Möjlighet eller hot?

  De flesta externa förändringar kan representera både möjligheter och hot. Till exempel kan växelkurserna öka eller minska vinsten från exporten. Det beror på växelkursen, som kan öka (möjlighet) eller falla (hot) mot hemlandets valuta. Organisationen kan bara gissa resultatet av förändringen och räkna med analytikernas prognoser. I sådana fall kan organisationen, om organisationen inte kan identifiera om den externa faktorn påverkar den positivt eller negativt, samla in objektiv och tillförlitlig information från de externa källorna och göra bästa möjliga bedömning.

  Möjligheter – frågor att ställa

  • Vilka bra möjligheter kan du upptäcka?
  • Vilka intressanta trender är du medveten om?

  Användbara möjligheter kan komma från sådana saker som:

  • Förändringar i teknik och marknader på både bred och smal skala.
  • Ändringar i regeringens politik relaterade till ditt fält.
  • Förändringar i sociala mönster, befolkningsprofiler, livsstilsförändringar och så vidare.
  • Lokala händelser

  Ett användbart tillvägagångssätt när man tittar på möjligheter är att titta på dina styrkor och fråga sig om dessa öppnar några möjligheter. Alternativt, titta på dina svagheter och fråga dig själv om du kan öppna möjligheter genom att eliminera dem.

  Hot – frågor att ställa

  • Vilka hinder möter du?
  • Vad gör dina konkurrenter?
  • Kvalitetsstandardiseringar eller specifikationer produkter eller tjänster ändras?
  • Teknikskiften som hotar din position?
  • Har företaget ”dåliga” skulder eller kassaflödesproblem?
  • Kan någon av dina svagheter på allvar hota ditt företag?

  När du tittar på möjligheter och hot kan en PEST-Analys hjälpa till att se till att du inte förbiser externa faktorer, till exempel nya regeringsföreskrifter eller tekniska förändringar i din bransch.

  Gör analysen ordentligt

  Om du använder SWOT-analys som ett seriöst verktyg (snarare än som en avslappnad ”uppvärmning” för strategisk formulering), se till att du är noggrann när du tillämpar den:

  • Acceptera bara exakta, kontrollerbara uttalanden (”Kostnadsfördel på $ 10 / ton vid inköp av råmaterial x”, i stället för ”Bra valuta för pengarna”).
  • Gör listor över faktorer men prioritera dem, så att du spenderar din tid på att tänka på de viktigaste faktorerna.
  • Se till att de genererade alternativen genomförs till senare steg i strategidokumentationsprocessen.
  • Applicera den på rätt nivå – till exempel kan du behöva applicera verktyget på en produkt- eller produktlinjenivå, snarare än på den mycket mer vaga företagsnivån.
  • Använd den tillsammans med andra strategiska verktyg (till exempel USP Analysis and Core Competence Analysis) så att du får en övergripande bild av situationen du hanterar.

  Följande kan också vara värdefullt att ta hänsyn till:

  • Faktorer måste identifieras i förhållande till konkurrenterna. Det gör det möjligt att identifiera om faktorn är en styrka eller en svaghet.
  • Lista mellan 3 – 5 faktorer för varje kategori. Förhindrar att skapa för korta eller oändliga listor.
  • Faktorer måste vara tydligt definierade och så specifika som möjligt. Företagets styrka är till exempel: varumärkesbild (vagt); stark varumärkesbild (mer exakt); varumärkesbild värderad till 100 miljoner kronor, vilket är det mest uppskattade varumärket på marknaden (mycket bra).
  • Lita på fakta inte åsikter. Hitta någon extern information eller involvera någon som kan ge en objektiv åsikt.
  • Faktorer bör vara handlingsorienterade. Till exempel är ”långsam introduktion av nya produkter” handlingsorienterad svaghet. 

  Ladda ner Power Point

  TIPS

  Du kan också överväga att använda TOWS Matrix. Detta är ganska likt SWOT genom att det också fokuserar på samma fyra delar av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Men TOWS kan vara ett bra alternativ eftersom det betonar den yttre miljön, medan SWOT fokuserar på den interna miljön.

  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader
  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader

  Sammanfattning

  SWOT-analys är en enkel men användbar modell och metod för att analysera organisationens styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som du och din organisation står inför. Det hjälper dig och organisationen att fokusera på dina styrkor, minimera hot och ta största möjliga nytta av möjligheter som finns tillgängliga.

  SWOT-analysen är enkel och lätt att förstå. Det kan snabbt förklaras och användas i samband med strategiformulering under ”kick off” eller uppstart vid omvärldsanalyssammankomst. SWOT kan också användas för att förstå hur dina konkurrenter agerar, vilket kan ge insikt om hur du bör och kan utveckla en konkurrenskraftig position. När du utför din analys, var realistisk och noggran. Tillämpa på rätt nivå och bortse inte från möjligheten att använda kompletterande strategimodeller och verktyg för att optimera resultatet.

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here

 • [dflip id=”13396″][/dflip]

  SWOT Analys

  SWOT-analysen utvecklades av mitten av 1960-talet för stora organisationer för att bestämma den strategiska anpassningen mellan en organisations interna, särskiljningsförmåga och yttre möjligheter och prioritera åtgärder. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I början av 1950-talet började två professorer av affärspolitik vid Harvard, George Albert Smith och C. Roland Christensen ifrågasätta om en företags strategi matchade sin konkurrenskraftiga miljö. 

  År 1960 beställde ett antal stora amerikanska företag en lång radstudie vid Stanford Research Institute för att undersöka varför deras långsiktiga planeringsarbete var misslyckad. SRIs forskargrupp – Marion Dosher, Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart och Birger Lie – intervjuade 5000 ledare på 1 000 företag över nio år. De fann att skillnaden mellan vad en organisation planerade att göra och vad de faktiskt uppnådde var ungefär 35%. Problemet var inte ledningsgruppens informationskvalitet utan deras förmåga att nå ett engagerat avtal om konstruktiva mål snarare än att lösa för svaga kompromisser. 

  En del av lagets metodik för att göra strategiskt beslutsfattande tydligare var att avgöra vad intervjuerna fann positiva och negativa om nutiden och framtiden. Laget utvecklade SWOT för detta ändamål. SWOT-ramverket beskrivs först i slutet av 1960-talet av Edmund P. Learned, C. Roland Christiansen, Kenneth Andrews och William D. Guth i affärspolitik, text och ärenden (Irwin, 1969). 

  SWOT Analys

  De flesta menar nog att SWOT-analys är det mest vanliga verktyget man tar till när ett strategiskt planeringsarbete ska genomföras. Verktyget är verkligen bra då det är lätt att förklara samtidigt som det är pedagogiskt visuellt. Verktyget tar in perspektiv som gör att du och organisationen kan förstå styrkor och svagheter samt identifiera möjligheter och hot som väntar.

  När en SWOT-analys används i affärsammanhang är den till stöd i arbetet med att skapa en hållbar position på marknaden du befinner dig eller opererar. SWOT-analys kan även användas på det personliga planet för att uträtta samma strategiska planering.

  En enkel definition av de fyra perspektiven

  STYRKOR
  Potentiella faktorer som gör ett företag mer konkurrenskraftigt än sina direkta konkurrenter.

  SVAGHETER
  Både potentiella begränsningar och svagheter som påverkar i en organisation och/eller svaga faktorer i förhållande till direkta konkurrenter

  MÖJLIGHETER
  Framtida faktorer som gör det möjligt för organisationen att förbättra sin konkurrensposition

  HOT
  De framtida faktorer som minskar företagets konkurrensposition.

  Styrkor och svagheter är interna för företaget och kan hanteras direkt inom organisationen, medan möjligheterna och hoten är externa och organisationen kan förutse och reagera på dem. Ofta presenteras SWOT i form av en matris som i bilden nedan:

  SWOT-analys i affärssammanhang

  Det som gör SWOT-analysen särskilt användbar och effektiv är att den med väldigt lite arbete och analys relativt snabbt och pedagogiskt kan identifiera de olika perspektiven den belyser.

  SWOT-analysen är allmänt accepterat verktyg på grund av dess enkelhet och värde att fokusera på de viktigaste frågorna som påverkar företaget. Syftet med SWOT är att identifiera de styrkor och svagheter som är relevanta för att möta möjligheter och hot i en viss situation.

   

  Fördelar

  • Enkel att göra och praktiskt att använda
  • Tydligt att förstå
  • Fokuserar på de centrala interna och externa faktorer som påverkar företaget
  • Hjälper till att identifiera framtida mål
  • Initierar ytterligare analys

  Vissa hävdar också att:

  • SWOT-analysen gör lösningsutrymmet tydligt; Det är ett verktyg för att samordna riktning och handling och externa händelser som är relaterade till interna förmågor.
  • Analysen kan utföras som en snabbgenomlysning sökning och används som ett tidigt varningssystem
  • Modellen kan användas för alla komplexa situationer som kräver explicit beslutsfattande: på individ-, team-, avdelnings- eller organisationsnivå.

  Nackdelar

  • Överdriven lista över styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • Ingen prioritering av faktorer
  • Faktorer beskrivs för brett
  • Faktorer är ofta åsikter inte fakta
  • Ingen erkänd metod för att skilja mellan styrkor och svagheter, möjligheter och hot

  Vissa hävdar också att:

  • Modellen är processbaserad. Det ger ingen inblick i vad varje SWOT-kategori ska innehålla, eller vilka alternativa strategier är lämpliga. En noggrann analys av företagets svagheter kräver självkännedom och disciplin. Externa åsikter kan krävas för att ge inmatning eller att validera resultat.
  • Modellen blandar kvalitativ och kvantitativ data. Det kan vara farligt att härleda slutsatser baserade på dessa två typer av data.
  • Att använda SWOT som ett strategiskt planeringsverktyg resulterar ofta i att skapa överdrivna listor med faktorer utan att prioritera problem. Tilldelningen av inverkan och sannolikhet är en svår och tidskrävande uppgift.
  • Analysen hjälper bara när de centrala beslutsfattarna håller med om att aktiviteterna måste samordnas bättre och en tydlig beslutsprocess krävs.
  • Analysen måste genomföras för varje affärs- eller produktmarknad.

  Hur kan modellen användas

  Swot kan göras av en person eller en grupp personer som är direkt ansvariga för nulägesanalysen i företaget. Grundläggande SWOT-analys görs ganska enkelt och består av bara några steg:

  1. Steg 1: Lista saker som beskriver företagets nyckelstyrkor och svagheter
  2. Steg 2. Identifiera möjligheter och hot

  Styrkor och svagheter

  Styrkor och svagheter är faktorerna i företagets interna miljö. När du letar efter styrkor, fråga vad gör du bättre eller mer värdefullt än dina konkurrenter gör? I händelse av svagheter, fråga vad kan du förbättra och åtminstone gör för att komma ikapp dina konkurrenter?

  Var ska man leta efter dem?

  Vissa styrkor eller svagheter kan genast kännas igen utan djupare analys av organisationen. Men vanligtvis är processen lite mer utmanande och då måste chefer titta på företagets:

  • Resurser: mark, utrustning, kunskap, varumärke, immateriella rättigheter etc.
  • Kärnkompetenser
  • Förmågor
  • Funktionsområden: ledning, verksamhet, marknadsföring, ekonomi, personal och FoU
  • Organisationskultur
  • Värdekedjeaktiviteter

  Styrkor – frågor att ställa

  • Vilka fördelar har din organisation?
  • Vad gör du bättre än någon annan?
  • Vilka unika eller billigaste resurser kan du dra på som andra inte kan?
  • Vad ser folk på din marknad som dina styrkor?
  • Vilka faktorer innebär att du ”får försäljningen”?
  • Vad är din organisations Unique Selling Proposition (USP)?

  Tänk på dina styrkor både från ett internt perspektiv och ur dina kunders och människors syn på din marknad.

  Om du har svårigheter att identifiera styrkor, försök också skriva en lista över organisationens egenskaper. Några av dessa kommer förhoppningsvis att vara styrkor!

  När du tittar på dina styrkor, tänk på dem i förhållande till dina konkurrenter. Till exempel, om alla dina konkurrenter tillhandahåller produkter av hög kvalitet, är en högkvalitativ produktionsprocess inte en styrka på din organisations marknad, det är en nödvändighet.

  Svagheter – frågor att ställa

  • Vad kan du förbättra?
  • Vad ska du undvika?
  • Vilka saker kommer kunder etc. på din marknad kommer sannolikt att se som svagheter?
  • Vilka faktorer påverkar och resulterar i förlorad försäljning?

  Återigen, överväga detta från ett internt och externt perspektiv: Verkar andra människor uppfatta svagheter som du inte ser? Är dina konkurrenter bättre än du?

  Det är bäst att vara realistiskt nu och möta några obehagliga sanningar så snart som möjligt.

  Företagets interna faktorer ses ofta som båda, styrkor och svagheter samtidigt. Det är också svårt att avgöra om en egenskap är en styrka (svaghet) eller ej. Företagets organisationsstruktur kan till exempel vara en styrka, en svaghet eller varken!

  Möjligheter och Hot

  Möjligheter och hot är de externa faktorer som organisationen oftast inte kan kontrollera och som vanligtvis uppstår på grund av förändringarna i makromiljön, industrin eller konkurrenternas åtgärder. Möjligheter representerar de externa situationer som ger en konkurrensfördel om de tas tillvara. Hot kan skada identifieras och kartläggas så att organisationen bättre skulle kunna undvika eller försvara sig mot dessa.

  Var ska man leta efter dem?

  PESTEL. PEST- eller PESTEL-analysen representerar alla större externa krafter (politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska) som påverkar företaget, så det är det bästa stället att leta efter befintliga eller nya möjligheter och hot.

  Konkurrens

  Konkurrenternas reaktion på dina förflyttning och externa förändringar. De ändrar också sina befintliga strategier eller introducerar nya. Därför måste företaget alltid följa sina konkurrenters handlingar, eftersom nya möjligheter och hot kan uppstå när som helst.

  Marknadsändringar

  De mest synliga möjligheterna och hoten uppträder under marknadsförändringarna. Marknaderna konvergerar och börjar uppfylla andra marknadssegmentbehov med samma produkt. Nya geografiska marknader öppnar för att företaget ska kunna öka sina exportvolymer eller starta verksamheten i ett nytt land. Ofta blir nischmarknader lönsamma på grund av tekniska förändringar. Som ett resultat skapar förändringar på marknaden nya möjligheter och hot som måste åtgärdas eller hanteras om företaget vill vinna och uppnå konkurrensfördelar.

  Möjlighet eller hot?

  De flesta externa förändringar kan representera både möjligheter och hot. Till exempel kan växelkurserna öka eller minska vinsten från exporten. Det beror på växelkursen, som kan öka (möjlighet) eller falla (hot) mot hemlandets valuta. Organisationen kan bara gissa resultatet av förändringen och räkna med analytikernas prognoser. I sådana fall kan organisationen, om organisationen inte kan identifiera om den externa faktorn påverkar den positivt eller negativt, samla in objektiv och tillförlitlig information från de externa källorna och göra bästa möjliga bedömning.

  Möjligheter – frågor att ställa

  • Vilka bra möjligheter kan du upptäcka?
  • Vilka intressanta trender är du medveten om?

  Användbara möjligheter kan komma från sådana saker som:

  • Förändringar i teknik och marknader på både bred och smal skala.
  • Ändringar i regeringens politik relaterade till ditt fält.
  • Förändringar i sociala mönster, befolkningsprofiler, livsstilsförändringar och så vidare.
  • Lokala händelser

  Ett användbart tillvägagångssätt när man tittar på möjligheter är att titta på dina styrkor och fråga sig om dessa öppnar några möjligheter. Alternativt, titta på dina svagheter och fråga dig själv om du kan öppna möjligheter genom att eliminera dem.

  Hot – frågor att ställa

  • Vilka hinder möter du?
  • Vad gör dina konkurrenter?
  • Kvalitetsstandardiseringar eller specifikationer produkter eller tjänster ändras?
  • Teknikskiften som hotar din position?
  • Har företaget ”dåliga” skulder eller kassaflödesproblem?
  • Kan någon av dina svagheter på allvar hota ditt företag?

  När du tittar på möjligheter och hot kan en PEST-Analys hjälpa till att se till att du inte förbiser externa faktorer, till exempel nya regeringsföreskrifter eller tekniska förändringar i din bransch.

  Gör analysen ordentligt

  Om du använder SWOT-analys som ett seriöst verktyg (snarare än som en avslappnad ”uppvärmning” för strategisk formulering), se till att du är noggrann när du tillämpar den:

  • Acceptera bara exakta, kontrollerbara uttalanden (”Kostnadsfördel på $ 10 / ton vid inköp av råmaterial x”, i stället för ”Bra valuta för pengarna”).
  • Gör listor över faktorer men prioritera dem, så att du spenderar din tid på att tänka på de viktigaste faktorerna.
  • Se till att de genererade alternativen genomförs till senare steg i strategidokumentationsprocessen.
  • Applicera den på rätt nivå – till exempel kan du behöva applicera verktyget på en produkt- eller produktlinjenivå, snarare än på den mycket mer vaga företagsnivån.
  • Använd den tillsammans med andra strategiska verktyg (till exempel USP Analysis and Core Competence Analysis) så att du får en övergripande bild av situationen du hanterar.

  Följande kan också vara värdefullt att ta hänsyn till:

  • Faktorer måste identifieras i förhållande till konkurrenterna. Det gör det möjligt att identifiera om faktorn är en styrka eller en svaghet.
  • Lista mellan 3 – 5 faktorer för varje kategori. Förhindrar att skapa för korta eller oändliga listor.
  • Faktorer måste vara tydligt definierade och så specifika som möjligt. Företagets styrka är till exempel: varumärkesbild (vagt); stark varumärkesbild (mer exakt); varumärkesbild värderad till 100 miljoner kronor, vilket är det mest uppskattade varumärket på marknaden (mycket bra).
  • Lita på fakta inte åsikter. Hitta någon extern information eller involvera någon som kan ge en objektiv åsikt.
  • Faktorer bör vara handlingsorienterade. Till exempel är ”långsam introduktion av nya produkter” handlingsorienterad svaghet. 

  Ladda ner Power Point

  TIPS

  Du kan också överväga att använda TOWS Matrix. Detta är ganska likt SWOT genom att det också fokuserar på samma fyra delar av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Men TOWS kan vara ett bra alternativ eftersom det betonar den yttre miljön, medan SWOT fokuserar på den interna miljön.

  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader
  STYRKOR SVAGHETER
  1. Det näst mest värdefulla varumärket i världen värderade till 76 miljarder dollar
  2. Diversifierad inkomst (5 olika varumärken tjänar mer än 4 miljarder dollar)
  3. Stark patentportfölj (15 000 patent)
  4. Investeringar i FoU uppgår till 4 miljarder per år.
  5. Kompetent inom fusioner och förvärv
  6. Ha tillgång till billiga kassaflöden
  7. Effektiva företagens sociala ansvar (CSR) -projekt
  8. Lokala produkter
  9. Högkvalificerad personalstyrka
  10. Stordriftsfördelar eller konjunkturfördelar
  1. Investeringar i FoU ligger under branschgenomsnittet
  2. Mycket låga eller noll vinstmarginaler
  3. Dålig kundservice
  4. Hög personalomsättning
  5. Hög kostnadsstruktur
  6. Svag varumärkesportfölj
  7. Stark (byråkratisk) organisationskultur som hindrar snabb introduktion av nya produkter
  8. Hög skuldnivå (3 miljarder dollar)
  9. Brandutspädning (företaget har för många märken)
  10. Dålig närvaro på världens största marknader

  Sammanfattning

  SWOT-analys är en enkel men användbar modell och metod för att analysera organisationens styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som du och din organisation står inför. Det hjälper dig och organisationen att fokusera på dina styrkor, minimera hot och ta största möjliga nytta av möjligheter som finns tillgängliga.

  SWOT-analysen är enkel och lätt att förstå. Det kan snabbt förklaras och användas i samband med strategiformulering under ”kick off” eller uppstart vid omvärldsanalyssammankomst. SWOT kan också användas för att förstå hur dina konkurrenter agerar, vilket kan ge insikt om hur du bör och kan utveckla en konkurrenskraftig position. När du utför din analys, var realistisk och noggran. Tillämpa på rätt nivå och bortse inte från möjligheten att använda kompletterande strategimodeller och verktyg för att optimera resultatet.

  Your Content Goes Here

  Your Content Goes Here