Categories: Psykologi
1,9 min read
Dela innehållet:

I denna artikel förklaras Modal Model of Memory , utvecklat av Richard Atkinson och Richard Shiffrin på ett praktiskt sätt. Efter att ha läst kommer du att förstå grunden för hur denna kraftfulla psykologiska process fungerar.

Bakgrund och Historik

Modal Model of Memory, även känd som Atkinson-Shiffrin-modellen, är en teoretisk modell för hur minnet fungerar. Den föreslogs ursprungligen av Richard Atkinson och Richard Shiffrin år 1968. Låt oss utforska modellen närmare:

 • Tre Minneskomponenter:
  1. Sensoriskt register: Här registreras information från våra sinnen (syn, hörsel, beröring, etc.) under en kort stund.
  2. Korttidsminne (STM): Tar emot information från det sensoriska registret och bearbetar den. STM har en begränsad kapacitet (ungefär 7 +/- 2 enheter) och en kortvarig varaktighet (upp till 30 sekunder).
  3. Långtidsminne (LTM): Här lagras information som har bearbetats i STM. LTM har en obegränsad kapacitet och en långvarig varaktighet.
 • Historisk Kontext:
  • William James beskrev redan 1890 en liknande uppdelning mellan primär och sekundär minneslagring. Primärminnet var kortvarigt och medvetet, medan sekundärminnet var permanent och omedvetet.

Del 2: Ett Exempel

Antag att du möter en person på en fest. Du hör hans namn, men glömmer det snabbt. Efter några sekunder kommer du ihåg det igen. Här är hur Modal Model of Memory förklarar processen:

 1. Sensoriskt register: Du hör personens namn (sensoriskt intryck).
 2. Korttidsminne (STM): Du uppmärksammar namnet och det överförs från det sensoriska registret till STM.
 3. Långtidsminne (LTM): Om du ger namnet en djupare betydelse (till exempel genom att tänka på var du känner personen från), överförs det till LTM.

Del 3: Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Enkel Modell: Modal Model of Memory ger en grundläggande förståelse för minnesprocesser.
 • Inspirerade Forskning: Modellen har stimulerat mycket minnesforskning.

Nackdelar:

 • Förenklad: Modellen är en förenklad representation och kan inte täcka alla aspekter av minnet.
 • Begränsad till Tre Komponenter: Verkligheten är mer komplex än tre separata minneskomponenter.

Sammanfattning

Modal Model of Memory ger en grundläggande bild av hur minnet fungerar, men det finns mer komplexa modeller och teorier som kompletterar denna enkla representation.

Leave A Comment

Related Posts