Categories: Human Resources
6,4 min read
Dela innehållet:

I forskandet kring mentorer finner man att namnet mentor dyker upp i historien kring många framgångsrika personer med en nästan förväntad frekvens:

 • Freddie Laker mentor åt Richard Branson (Affärssammanhang).
 • Aristoteles mentor åt Alexander den store (Historiskt, politik).
 • Mel Gibson mentor åt Heath Ledger (Skådespeleri).
 • Eddy Merckx mentor åt Lance Armstrong (Proffscykling, Racing).
 • Haydn mentor åt Beethoven och Mozart (Musik).
 • Merlin var mentor åt Arthur (legend).

För många personer är ”informell rådgivning en del av vardagslivet genom vänner, släkt, bekanta och främmande människor, eftersom att hjälpa till är en vanlig mänsklig företeelse” (Pegg, 1999).

Kulturella aspekter av mentorskap

Kulturella aspekter är mycket relevant i definitionen av mentorskap, den traditionella amerikanska orienterade ”karriärorienterade mentorskapet”, benämnt ”sponsorship” har varit opassande på europeiska marknaden. konceptet med ”fadersgestalt” passar inte så väl ihop med det viktiga behovet av egen riktning. Det mer europeiska ”utvecklingsmentorskapet” med fokus på ”personlig tillväxt och lärande” (Clutterbuck, 1998) har centrererats kring ”ömsesidig support” och i ett euorpeiskt sammanhang ”känns” detta som ett mer sundare alternativ. Oavsett vilken ståndpunkt man har när man definierar begreppet så omfattar det en kärna av ”ett starkt lärande tema” (Egan, 2002) och verkar som ”en förändringskatalysator” (Johnson et al, 1999).

Professionell mentor

Den professionelle coachen kan ha specifika åsikter att ”mentorskap uppfinner en framtid som baseras på expertis och visdom av en annan… mentor som ger fri rådgivning och åsikter angående strategier och riktlinjer” (Zeus och Skiffington, 2005). Den primära differensen för Mentorskap är att den har ”övertoner av att insinuera att äldre och klokare mentorer kommer att föra vidare sina råd och även att de kan agera som en beskyddare för ”mentee” (Den som får coachning/mottagaren)” (Rogers, 2004), vilket direkt kan knytas till etymologin av ordet i sig själv, till utövaren/akademiskt mentorskap är positionerad mer runt om ”hela personen och ett helhetsperspektiv” (Cranwell-Ward et al, 2004). Mentorskap är mer den strategiska, organiska och holistiska processen. ”Mentorer talar om deras egna personliga erfarenhet. Med en ledarerfarenhet kan alla ledare agera som en mentor och erbjuda mentorskapsrådgivning och handräckning” (Rosinski, 2003). Fast inte för så länge sedan på 90-talet påstod de ledande författarna på området, att ”det är nödvändigt att blända skyddslingen med kunskap och erfarenhet” (Clutterbuck, 1991). Och att en mentor är en ”professionell och klok person” (Caruso, 1992). ”En karriärvän” (Rolfe-Flett, 1996).

Senaste rönen om mentorskap

Ett angreppssätt i det nya millenniumet skapande en mer kommersiell synpunkt runt om vederhäftigheten av mentorskap och coachning. Vi ser en förskjutning mot ett fokus till att mentorn är ”en erfaren, en objektiv, ett bollplank med makten att ha inflytande på händelsernas gång” (Conway, 1995) och användningen av en lärande organisationsinriktning. ”Att hjälpa och stötta att styra personer i deras egna lärande för att maximera deras potential att utveckla deras kunskaper, att förbättra deras prestation och att bli personen som de önskar sig att vara” (Parsloe, 1999). Om vi går tillbaka till år 2000 identifierar vi en förskjutning till en mer inkluderande approach med mentorn som en person som, ”förenar sig till ett helt spektra av roller” (Connor et al, 2000). En person som ”erbjuder vägledning, och support, underlättar, möjliggör” (Henley Management College, 2000). Bara tills nyligen utvidgades denna mentorerroll som ”holistisk”, baserat på ”ett reflekterande lärande”, att vara ”nära besläktat med en herdes omsorg” (Clutterbuck, 2004) och att vara ”mentorn med det vida synsättet” (Cranwell et al, 2004).

Näringslivet definition på mentorskap

Intressant är att inom varje företag som identifierar sig med att bedriva ett mentorprogram visar sig ett behov av att definiera de nischade interna åhörare. Så olika företag har subtilt olika beskrivningar av mentorskap.

Frågan om huruvida Coaching är en del av mentorskapet indikerar på att lämpliga roller kan kanske förändras eftersom mentorskapsförhållandet utvecklas…. coach, facilitator, bollplank, kritisk vän, nätverkare, förebild. (Connor et al, 2000), ger intrycket av att mentorskapet är det ledande med en delmängd av samhörande roller; med icke akademiska författare som också föreslår att mentorskap är modellen för coaching och som mentorskap som titel är för formell, således använder de uttrycket coach som är mer tydligt tilltalande (Hudson, 1999).

Historia kring mentorskap

Konceptet av en mentor sträcker sig tillbaka till och termen mentor syns först i Homers Odyssey (875 fk: Förmodad) där mentorn ombads av konungen Odysseus att hålla ögonen på hans son Telemachus och hans palats medans han slogs i Trojanska kriget. Telemachus som var Athenas favorit (Rieu, 1946), påstod att hon ’alltid kom att stå vid Telemachus sida och bevakade alltid honom hela vägen genom alla hans äventyr’. Athena gudinnan av ”War & Visdom”, tog mentorns form för att vägleda, rådgöra och bemyndiga både Odysseus och hans son på olika sätt i Odyssen.

I studerandet av etymologin hittar man ordet ”mentor” finner vi att det härstammar från grekiskan: Män ’som tänker att’, ”-tor”är en maskulin ändelse (Klein, 1967). Att anknyta detta till den nu rådande vägledningen kommer från en kvinna, vi kan hänföra till att skapandet av uttrycket relaterar direkt till den tiden i historian då män var den dominerande makten, genom hierarki snarare än intellektuell kapacitet. Denna användning av uttrycket mentor, som ”en betrodd vägledare” har snabbt spridit sig fram till idag.

Tillämpning av mentorskap – olika användningsområden

 • Utvecklingsmentorskap.
 • Sponsrat mentorskap.
 • Mentorskap på arbetsplatsen.
 • Mentorskap i livet.
 • Jämlikt mentorskap.

De olika stegen i mentorskap

En mentorskapsprocess kan ha följande typiska steg (faser):

 1. Bekräfta utvecklingsbehovssteget
 2. Underlätta egen hantering av lärandesteget
 3. Stötta lärandesteget
 4. Hjälpa till i utvärderingen

Fördelar och styrkor med mentorskap

 • Möjliggör det långsiktiga coachandet/utvecklingen av en individ
 • Visar på åtagande på det personliga planer respektive på företaget
 • Hög ROI (Return on Investment) i förhållande till att attrahera och bibehålla talang

Begränsningar och nackdelar med mentorskap

 • När det uppfattas som att det kontrolleras av högsta ledninge eller övervakas mycket , kan processen bli mycket mekanisk och falsk och således missa dess inneboende värde
 • Kan leda till att man väljer personer som man ”bara tycker om” och väljer således trevliga personer om mentorer har möjlighet till att välja den som de skall vara mentor för
 • Försök att tala om för din chef att han/hon är en dålig mentor!?

Villkor och uppfattningar om mentorskap

 • Mentorskap är en enormt komplex arena där man måste hitta sin egen roll och process
 • Genom sin egen definition är mentorskap en process snarare än en modell.  Och sådana modeller möjliggör för mentorskapsaktivitet.
 • Mentorskap är en komplex aktivitet, med potentialen till att generera belöning eller förödelse i ett företag och eller för individen. Om mentroskap övervägs att användas i ett affärssammanhang, använd professionell hjälp.

Leave A Comment

Related Posts