Categories: Strategi
2,3 min read
Dela innehållet:

VAD ÄR 7-S RAMVERKET? BESKRIVNING

7-S ramverket av McKinsey är en ledningsmodell som beskriver 7 faktorer för att organisera ett företag utifrån ett holistiskt och effektfullt sätt. Tillsammans bestämmer dessa faktorer sättet som ett företaget opererar på. Chefer bör ta i beaktande alla sju av dessa faktorer för att vara säkra på ett lyckat genomförande av en strategi. Stor eller liten. De är alla beroende av varandra, så om du missar att ge uppmärksamhet till ett av dem, kan detta även komma att påverka alla de andra. Ovanpå detta kan den relativa betydelsen av varje faktor variera med tiden.

 

URSPRUNGET TILL 7-S RAMVERKET. HISTORIA

7-S ramverket nämndes först i tidskriften ”Business Horizons” i en artikel ”Structure Is Not Organization” av Robert H. Waterman, Thomas J. Peters och Julien R. Phillips i juni 1980. Den visades också i den kända boken”In Search of Excellence” av Peters och Waterman och togs upp som ett grundläggande verktyg av det globala management konsultföretaget McKinsey. Sedan dess är den bekant som deras 7-S modell.

 

INNEBÖRDEN MED DE 7 S:N

McKinsey 7-S ramverketShared Values/Gemensamma värderingar och Kultur (som också kallas Det överordnande målen).

Det förenande centrat i McKinsey modellen är: Gemensamma värderingar. Vad gör organisationen, vad står den för och vad har den tilltro till. Kultur och attityder. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategi

Planer för allokeringen av de knappa resurserna i ett företag, över tiden, för att uppnå de identifierade målen. Miljö konkurrens, kunder.

Struktur

På det sätt som organisationens enheter relaterar till varandra: centraliserade funktionella uppdelningar (topp-styrning); decentraliserat; en matris, en nätverksstruktur, en koncern, etc.

 

System

Tillvägagångssätt, processer, system och rutinerna som karakteriserar hur arbete görs: finansiella system; rekrytera, befordran och prestationsvärderingsystem; informationssystem.

Staff/Personal

Antal och typer av personal inom organisationen.

Stil

Kulturella stilen i organisation och hur nyckelchefer agerar för att uppnå organisationens mål. Jämför: Management stilar.

Skills/Kompetens

Utmärkande kapaciteter hos personalen eller i organisation i sin helhet, kompetens. Jämför: Core Competences.

 

STYRKORNA MED 7-S MODELLEN . FÖRDELAR

  • Diagnostiskt verktyg för att få en djupare förståelse av organisationer och vad som är ineffektivt eller inte fungerar så väl.
  • Vägleder organisatoriska förändringar.
  • Kombinerar på ett förståndigt sätt hårda elementen med de emotionella och mjuka beståndsdelarna.
  • Chefer måste agera på all S:n parallellt, och all S:n är besläktade med varandra.

Leave A Comment

Related Posts