Categories: Human Resources
6,2 min read
Dela innehållet:

Introduktion

Det kan många gånger vara svårt att framstå som ”särskiljande” i näringslivet. Det är trots allt en otrolig konkurrens på nästan varje marknad, och det verkar som om alla bra idéer antingen redan har använts, eller så har de kopierats så snart de introducerades på marknaden. På vilket sätt kan ditt företag sticka ut och bli framgångsrik konkurrent när marknaden är ockuperad med likvärdiga produkter och tjänster som dina egna? Key’s Distinctive Capabilities Framework är ett bra tillvägagångs sätt att börja med när du behöver sortera och reda ut sådana här utmaningar.

Kay´s Distinctive Capabilities

Distinctive Capabilities (unika kompetenser, reds översättning) inom detta ramverk är exakt vad du tänker – de är unika för ditt företag, vilket ger dig en konkurrensfördel på marknaden. Alla företagare, entreprenörer och chefer inser att de behöver ett unikt försäljningsteam, eller USP, för att klara sig på en konkurrensutsatt marknad. Det kan dock vara svårt att hitta den konkurrensfördelaktiga USP:en om du inte råkar har fördelen av att redan utnyttja en eller flera unika kompetenser som finns inom din organisation.

Distinctive Capabilities (unika kompetenser)

En unik kompetens är i sig självt inte en konkurrensfördel, det är snarare det som ger det möjlighet att just skapa en konkurrensfördel som kan utnyttjas på marknaden. Tänk på unik kompetens på samma sätt som på talang för en individ – det är en faktor som skiljer sig från allt övrigt och skapar förutsättningar för att lyckas längs karriären.

De intressanta icke-kompetenserna

En av de mest intressanta delarna av detta ramverk är vad det utelämnar, med andra ord, de faktorer som inte ses som ses som unika kompetenser. När du tänker på punkterna nedan så anser du sannolikt att dessa skulle falla in under denna kategori? Detta håller dock inte kreatören av ramverket, John Kay med om!

  • Att förse marknaden med bättre produkter än vad konkurrenterna gör
  • Sälja produkterna mer effektivt
  • Använda bättre metoder för att producera, marknadsföra eller sälja produkter

Dessa punkter är verkligen hörnstenar för att driva ett bra företag, så varför betraktas de inte som unika kompetenser? För det mesta för att de inte är unika och inte kommer att vara fördelaktiga jämfört med andra företag på lång sikt. Kay anser att dessa delar av verksamheten är ”enkla” – med andra ord kan de snabbt kopieras av konkurrenterna.

Distinctive Capabilities Framework

Det är bra att förse marknaden med kvalitetsprodukter, men kort efter det att dessa har nått kunderna kommer marknaden att fyllas med andra liknande produkter. Unika kompetenser måste per definition vara saker som är unika för företaget under lång tid. Först då kommer de verkligen att vara fördelaktiga och först då kommer de att kunna bidra till framgång för företaget och verksamheten.

Tre unika kompetenser

Enligt Kay faller verkliga unika kompetenser in i en av tre kategorier. Dessa kategorier listas nedan, tillsammans med en snabb definition.

Rykte

Du gör förmodligen redan många av dina dagliga köpbeslut på grundval av rykte, så det borde rimligtvis inte vara någon tvekan om att detta utgör en stark unik kompetens. Om du kan bygga varumärkeskännedom som framkallar känslor av pålitlighet och förtroende för konsumenten, har du till stor del redan uppnått konkurrensfördel. Det är inte lätt att utveckla ett positivt rykte för ditt varumärke, men när du gör det, bör detta rykte behandlas mycket omsorgsfullt eftersom det är en otroligt värdefull tillgång.

Ett gott rykte kan överträffa allt annat för att göra köpbeslutet enkelt för konsumenten. I stället för att välja en sak baserat på kostnad/pris eller marknadsföring/reklam, kan konsumenten/kunden själv välja din produkt på grund av ditt rykte, vilket är en unik konkurrensfördel som inte enkelt kan kopieras av dina konkurrenter. Även om de kanske kan framställa en produkt som liknar eller till och med är identisk med vad du erbjuder kan konkurrenterna utnyttja ditt varumärke och det är just ditt varumärke som innehåller en stor del av din unika kompetens och särskiljningsförmåga.

Arkitektur

Strukturen i ditt företag är unik och kan därför bli en särskiljningsförmåga när den utformas på ett sådant sätt att det skapar mervärde åt verksamheten. De kontakter du har med leverantörer, de personer som jobbar för företaget, listan över kundrelationer som du har byggt upp fram till där du är idag – alla dessa grupper är gemensamt en komponent som bildar ditt företags arkitektur.

Naturligtvis kommer det att finnas en viss överlappning med dina konkurrenter på några av dessa områden, särskilt när det gäller kunder och leverantörer, men din organisations specifika struktur kommer fortfarande att vara unik. Att medvetet ta tid för att omsorgsfullt bygga denna del av verksamheten kan bidra till att du har stor konkurrensfördel på marknaden.

Innovation

Det är ofta de mest innovativa företagen som visar sig vara mest framgångsrika på längre sikt. Varför är det så? Förmodligen eftersom de löpande kan vara ett eller två steg före konkurrenterna. De innovativa produkter som framställs kan dock inte förbli unika under längre tid. Det kommer alltid finnas konkurrenter som gör allt vad de kan för att kopiera framgångsrika innovationer på marknaden. Detta är dock något som ska betraktas som positivt då det driver innovativa företag till att ta nästa steg mot nya innovationer. Genom att konsekvent ta fram nya innovationer för produkter och idéer håller du dina konkurrenter fullt sysselsatta med att försöka konkurrera.

En annan fördel med innovation är att bygga varumärkeskännedom som beskrevs i första i början. När konsumenter inser att du är konsekvent innovativ inom ditt område, kan du bygga upp en viss varumärkeslojalitet och förtroende som bidrar till att du och ditt företag erövrar marknadsandelar. Även när andra ”copycat” -produkter finns att hitta på markanden, kan du fortfarande framstå som det bästa alternativet som ett resultat av ditt rykte som en innovatör i branschen.

Med hjälp av Kays Distinctive Capabilities Framework kan du se och tänka på ditt företag på ett sätt som kan vara både nytt och upplysande. Arbeta dig igenom de tre möjligheter som definieras i detta ramverk och försök hitta var du kanske har som unik kompetens/särskiljningsförmåga. Ju tidigare du förstår vad det är som gör ditt företag unikt från resten av marknaden, desto tidigare kan du utnyttja dessa skillnader och kompetenser för att erövra större andel av marknaden.

Leave A Comment

Related Posts