Categories: Finans
4,2 min read
Dela innehållet:

Investment Management

Investment management, även kallat kapitalförvaltning, är den professionella hanteringen av olika värdepapper, inklusive aktier, obligationer och andra tillgångar, såsom fastigheter. Målet är att uppnå specifika investeringsmål för fördelarna av investerare. Dessa investerare kan vara institutioner som försäkringsbolag, pensionsfonder, företag, välgörenhetsorganisationer, utbildningsinstitutioner eller privata investerare. De kan investera direkt genom avtal/uppdrag eller via kollektiva investeringsfonder som öppna fonder, börshandlade fonder eller fastighetsinvesteringsfonder.

Vad innebär Investment Management?

Investment management omfattar flera aspekter:

 • Tillgångsallokering: Att bestämma hur investeringsportföljen ska fördelas mellan olika tillgångsklasser (t.ex. aktier, obligationer, fastigheter).
 • Aktieutval: Att välja specifika aktier eller andra värdepapper för att bygga en diversifierad portfölj.
 • Övervakning av befintliga investeringar: Att noggrant övervaka portföljen och göra justeringar vid behov.
 • Skatteplanering och budgetering: Att hantera skatter och budgetering i samband med investeringar.
 • Samordning med andra tillgångar och livsmål: Att se till att investeringarna är i linje med andra tillgångar och livsmål.

Rollen som Investment Managers

Investment managers kan specialisera sig på rådgivning eller diskretionär förvaltning för (oftast förmögna) privata investerare. Deras tjänster kan kallas pengaförvaltning eller portföljförvaltning inom ramen för “private banking”. Wealth management av finansiella rådgivare tar en mer holistisk syn på en klient, med tilldelningar till specifika kapitalförvaltningsstrategier.

Tillväxt och Omfattning

Enligt en årlig studie av forsknings- och rådgivningsföretaget Willis Towers Watson växer kapitalförvaltningsbranschen. Baserat på de 500 största kapitalförvaltarnas sammanlagda innehav hade den globala branschen cirka 131 biljoner dollar i förvaltade tillgångar i början av 2022, en ökning med mer än 10 % från föregående år.

Detta visar att kapitalförvaltningsindustrin är i ständig utveckling och spelar en viktig roll i den globala ekonomin.

Investment management är en komplex och dynamisk verksamhet som syftar till att hjälpa investerare att uppnå sina finansiella mål. Genom att hantera portföljer och tillgångar på ett strategiskt sätt spelar investment managers en avgörande roll i att skapa långsiktig ekonomisk framgång för sina klienter.

Aktiv och Passiv Kapitalförvaltning: En Översikt

Kapitalförvaltning är en viktig del av finanssektorn, och det finns två huvudsakliga strategier: aktiv och passiv kapitalförvaltning. Låt oss utforska skillnaderna mellan dem:

 1. Aktiv Kapitalförvaltning:
  • Beslutstagande: I en aktivt förvaltad fond tar förvaltaren aktiva beslut om vilka värdepapper som ska köpas och säljas. Målet är att överträffa ett specifikt jämförelseindex eller genomsnittlig marknadsavkastning.
  • Analysarbete: Aktivt förvaltade fonder involverar omfattande analysarbete för att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna.
  • Högre Avgifter: Eftersom aktiv förvaltning kräver mer arbete, har dessa fonder ofta högre förvaltningsavgifter.
  • Fördelar: Möjlighet till högre avkastning än marknadsindex, större valmöjligheter och specialisering inom specifika teman eller branscher.
  • Nackdelar: Risk att inte överträffa marknadsutvecklingen och högre kostnader.
 2. Passiv Kapitalförvaltning:
  • Indexfonder: I en passivt förvaltad fond följer förvaltaren ett specifikt jämförelseindex. Målet är att replikera indexets avkastning.
  • Automatiserade Beslut: Köp- och säljbeslut tas med hjälp av programmerad mjukvara, och fondens innehav speglar indexet.
  • Lägre Avgifter: Passivt förvaltade fonder har ofta lägre förvaltningsavgifter.
  • Fördelar: Följer generell marknadsutveckling, lägre kostnader och enkelhet.
  • Nackdelar: Ingen möjlighet till överträffande av indexavkastning.

Vilken Typ av Förvaltning Ska Du Välja?

 • Aktiv Förvaltning: Om du söker högre avkastning och är villig att betala högre avgifter.
 • Passiv Förvaltning: Om du vill följa marknadsutvecklingen kostnadseffektivt.

Not: Oavsett vilken strategi du väljer, är det viktigt att överväga dina egna mål och risktolerans.

De största aktiva och passiva fonderna i Sverige varierar i storlek och inriktning. Här är ett par exempel:

Aktiva Fonder:

 • AP7 Aktiefond: Detta är en statligt förvaltad global aktiefond som är en del av det allmänna pensionssystemets premiepensionssparande. Den har en stor exponering mot informationsteknik och finans & fastighetssektorn.
 • Swedbank Robur Technology: En aktivt förvaltad branschfond med fokus på tekniksektorn. Den har haft en stark avkastning och är en av de största fonderna i Sverige.

Passiva Fonder:

 • AP7 Såfa: Detta är förvalsalternativet i premiepensionssystemet som består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fördelningen mellan fonderna anpassas efter spararens ålder.
 • Indexfonder: Det finns flera stora indexfonder i Sverige som följer olika marknadsindex. Dessa fonder är populära för deras låga avgifter och enkla struktur.

Dessa fonder representerar en blandning av aktiva och passiva förvaltningsstrategier och är några av de största i Sverige när det gäller förvaltat kapital. Det är viktigt att notera att storleken och populariteten hos en fond inte nödvändigtvis är en indikator på framtida avkastning. Investerares val bör baseras på deras egna finansiella mål och risktolerans.

Leave A Comment

Related Posts