Dela innehållet:

Vad är en intressentanalys?

En intressentanalys är en teknik för att identifiera intressenter och deras behov i ett företag, system, projekt eller annan process. Detta gäller utvärderingen av systemet eller företaget och frågan om att ändra det systemet kommer att påverka intressenterna. Målet med en intressentanalys är att identifiera intressenter och förhållandena mellan intressenter och deras behov och sedan basera en strategisk vision på detta.

En intressentanalys är en viktig del av förvaltningen av intressenter . Verktyget används i många scenarier och fält. Generellt sett, när en analys av ett problem eller en situation, består en intresseanalys av att väga och balansera alla motstridiga behov hos alla som påstår sig vara involverade. Den exakta metoden kan skilja sig åt per situation. En intressentanalys genomförs i många olika situationer: från projektledning till ekonomisk förvaltning och från kris- eller katastrofsituationer till stora förändringar som genomförs inom organisationer.

Interessent är en bred term och olika människor betraktas som intressenter i olika situationer och sammanhang. Intressenter i en organisation kan inkludera anställda, kunder, leverantörer och mycket mer. Det här är bara några få grupper av intressenter. I en kollision kan det till exempel finnas andra intressenter eller inblandade parter, som förare, åskådare eller ägare.

Leave A Comment

Related Posts