Denna artikel förklarar den så kallade “hittspitchen” på ett praktiskt sätt. Efter att ha läst kommer du att ha insikt i och förstå grunderna i detta kraftfulla kommunikationsverktyg .

Vad är en hisspitch?

En hisspitch eller säljpitch är ett kort och entusiasmerande sätt där en idé för en produkt, tjänst eller projekt presenteras. Namnet speglar den tid det tar för en hiss att gå från bottenvåningen till översta våningen, vilket är ungefär 30 sekunder till två minuter. Entreprenörer använde först denna term när de försökte övertyga en riskkapitalister om att deras idé var värt att investera i. Riskkapitalister använder i sin tur pitchens kvalitet som ett sätt att bedöma kvaliteten på en idé och teamet bakom den.

En hisspitch används även för andra ändamål idag, till exempel i nätverkssituationer. Det kan handla om försäljning av en produkt, jobbansökan, “speed dating” eller att framför ett budskap under begränsad tid i något sammanhang. Poängen är att få uppmärksamhet och intresse för en idé under begränsad tid.

En framgångsrik hisspitch handlar inte bara om att presentera information och fakta, men det är också viktigt att skapa en känslomässig koppling.

En effektiv hissppitch bör svara på följande frågor:

 • Vilken är produkten/tjänsten eller projektet?
 • Vad ger det köparen/användaren?
 • Vilka är vi?

Vidare är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Pitchens innehåll
 • Muntlig kommunikation
 • Icke-verbal kommunikation

Dessutom är det en poäng att lyfta fram målen i pitchen såsom den relevanta marknaden, målgruppen och de unika försäljningsställena för en produkt som skiljer den från konkurrensen. Den måste också förklara vad som gör dig – eller din organisation, produkt eller idé – unik.

Sju tips för en framgångsrik hissstigning

1. Håll det kort

En hisspitch innebär att du kan presentera din idé, produkt eller tjänst under den tid det tar en hiss att gå från bottenvåningen till översta våningen. Din hisspitch bör inte vara längre än 30 sekunder.

2. Studera målgruppen och situationen

Varje situation kräver sin egen hisspitch. Förutom att förbereda en allmän pitch bör du förbereda ett antal specifika pithcer beroende på situationen. Ett forum för investeringar kräver en annan pitch än den vid en  inköpskonferens eller i ett sammanhang där du letar efter nya kunder.

3. Gör ett spännande och intressant påstående

Gör ett kortfattat påstående där du löser ett problem eller uppfyller ett behov. Om du inte löser ett problem eller uppfyller ett behov kommer det vara svårt att sälja din produkt.

4. Påtala fördelarna – Kommunicera din USP

Du pitchar inte din idé, produkt eller tjänst. Du pitchar fördelarna med din idé eller produkt. Kommunicera din USP!

5. Gör det påtagligt

Berätta vad du kommer att lösa eller bidra med som till exempel “vi kommer att göra så att er kundmottagning kommer att fungera utan problem”.

6. Var passionerad

Investerare gillar också att investera i människor. Visa dem din entusiasm och din passion.

7. Action – agera

Avsluta din ptich med en så kallad “call to action”. Berätta för dem att du ringer dem eller planerar ett möte. Se till att det finns en uppföljning – Om du säger att du kommer att ringa tillbaka för ett uppföljningsmöte, gör det så inom en eller två dagar.

Nyckelfaktorer

En hiss pitch är ett kortfattat, övertygande tal som du kan använda för att väcka intresse för vad din organisation gör. Du kan också använda en för att skapa intresse för ett projekt, en idé eller en produkt.

Det måste vara kortfattat, samtidigt som viktig information lämnas.

För att skapa en bra pitch, följ dessa steg.

 • Håll det kort
 • Studera målgruppen och situationen,
 • Gör ett spännande och intressant påstående
 • Påtala fördelarna – Kommunicera din USP
 • Gör det påtagligt
 • Var passionerad
 • Action – agera