Gemba är en teknik som så många av LEAN tekniker härstammar från Toyota Production System. Tanken bakom det är att du bara kommer att göra framsteg och förbättringar när du ser hur det fungerar i verkligheten. Inte bara tänka att du vet hur människor arbetar, men att se hur det faktiskt fungerar.

I många organisationer beskrivs arbetsinsatser, uppgiftsinstruktioner och utbildning ges till de anställda. I praktiken är dock det instruerade sättet att arbeta inte alltid det som sker i den dagliga praktiken. Detta är en av de främsta anledningarna till att chefer/ledare inte bör anta att de vet hur människor arbetar, istället bör de gå och se sig för sig själva. Är de anställda beredda att t.ex kringgår instruktioner? Det kan vara fallet, men det är viktigare att förstå varför människor inte följer instruktionerna. Är instruktionerna fel, är de inte tydliga, hittade anställda ett bättre sätt eller har de helt enkelt glömt hur det ska vara.

En Gemba promenad är definitivt inte tänkt att ge människor en anmärkning när de inte följer reglerna, det är istället möjligheten att förbättra processer och utveckla ditt människor. Med detta beaktat kan det många gånger vara värt att faktiskt gå ut i verksamheten och studera hur de verkligen går till. Ta en Gemba-promenad!

Läs mer om hur du kan gå tillväga med en Gemba-promenad på GEMBA

Bli medlem på Managementtools.se!

Läs mer!