GE-McKinseys matris med nio boxar är ett strategiverktyg som erbjuder ett systematiskt tillvägagångssätt för multinationella bolaget att prioritera bland sina investeringar inom sina affärsområden.

Matrisen kan också beskrivas som:

GE-McKinsey är ett ramverk som utvärderar portföljen med affärer, ger ytterligare strategiska implikationer och bidrar till att prioritera den investering som behövs för varje affärsområde.