Categories: Management
3,8 min read
Dela innehållet:

Företagande

Vad är entreprenörskap?

Entreprenörskap är att skapa eller utvinna värde, identifiera möjligheter på marknaden och agera därefter med tillhörande risker. Entreprenörskap går längre än att starta företag och inkluderar andra värden och egenskaper än ekonomiska värden.

Vad är entreprenörskap?

Entreprenörskap är att skapa eller utvinna värde, identifiera möjligheter på marknaden och agera därefter med tillhörande risker. Entreprenörskap går längre än att starta företag och inkluderar andra värden och egenskaper än ekonomiska värden. En företagare är en person som startar ett nytt företag och bär den högsta risken. Processen att starta ett företag kallas entreprenörskap. En entreprenör ses ofta som en innovatör, en källa till nyskapat värde, tjänster, affärer eller rutiner. Entreprenörer och nya företag spelar en viktig roll i många länders ekonomier. Entreprenörer använder den kompetens och de initiativ som krävs för att förutse nya behov. Entreprenörskap som har visat sig vara framgångsrikt i att hantera risker belönas med vinst, berömmelse och möjligheter att växa verksamheten. Men tvärtom, entreprenörskap som misslyckas leder ofta till stora förluster. Välkända entreprenörer är Elon Musk , Bill Gates , Steve Jobs , Warren Buffet och Henry Ford .

Definition av entreprenörskap

Andra definitioner av entreprenörskap syftar ofta på processen att designa, starta och leda ett nytt företag.

Entreprenörstyper

Entreprenörer omvandlar därför vågade eller mindre vågade idéer till verklighet. Som ett resultat säkerställer de skapandet av jobb och bidrar till ekonomin i allmänhet. Det finns olika typer av företagare. Varje typ tenderar att kartlägga sin väg på ett speciellt sätt. De gör det utifrån personlighet, förmågor och de miljöer de råkar vara i. Exempel på typer av entreprenörer är:

  • Innovatörer
  • Forskare
  • Köpare/säljare
  • Imitatorer

Typer av entreprenörskap

Entreprenörskap avser den totala processen att utveckla, starta och leda ett företag. Det finns olika sätt att göra detta. Vissa människor har olika visioner och ambitioner för sitt företag jämfört med andra. För vissa företagare är vinst mindre viktigt än företagens sociala ansvar. Till viss del upplever alla typer av företagare samma utmaningar och problem. Exempel på typer eller kategorier av entreprenörskap inkluderar:

  • Småföretagare
  • Storföretagare
  • Socialt entrepenörskap
  • Innovativt entreprenörskap
  • Forskarentreprenörskap

Egenskaper hos entreprenörer

Vissa tror att entreprenörer föds, inte skapas. Men alla har några av de egenskaper som framgångsrika entreprenörer i allmänhet besitter. I allmänhet är entreprenörer mycket motiverade. De investerar mycket tid för att få igång företaget och investerar ofta mycket pengar. Allt detta görs med vetskapen om att det kan ta månader eller ibland till och med år att skörda frukterna. Därför väljer personer med rädsla för att misslyckas eller nedsatt självförtroende i allmänhet inte entreprenörskap. En annan egenskap som många entreprenörer delar är passion. Även om omsättning och utbetalda löner också är bra motivationsfaktorer, drivs entreprenörer oftast mer av inneboende motivation. De förvandlar den passionen till en vision om vad de vill uppnå, vad de behöver för att göra det och hur de kommer att nå dit. Framgångsrika entreprenörer har också förmågan att omsätta sin vision till en praktisk representation som attraherar personal och investerare. Effektivt beslutsfattande är också en egenskap som många företagare delar. Entreprenörer ska inte bara ha goda beslutsförmåga, de måste också kunna fatta dessa beslut snabbt.

Socialt entrepenörskap

Denna form av entreprenörskap där lösningar utarbetas för sociala, kulturella eller miljömässiga frågor. Detta koncept gäller ett brett spektrum av organisationer. De kan variera i mål , storlek och övertygelser. Socialt entreprenörskap är ofta relaterat till den frivilliga sektorn och återfinns inom hälsovård, fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling.

Innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap är oupplösligt sammanlänkade. Innovation är entreprenörernas verktyg med vilket förändring kan uppnås. Entreprenörer letar målmedvetet efter källor till innovation och efter symtom som tyder på möjligheter till framgångsrik innovation.

Leave A Comment

Related Posts