Categories: Marknadsföring
4,7 min read
Dela innehållet:

Fas 1: Utvärdera och analysera

Steg Handling Vem är inblandad Verktyg & Teknik Varaktighet
1-3 Gör en genomsökning av makro och mikrotrender i din omvärld och bransch (omvärldsanalys) Ledningsgrupp och      planeringsteam Omvärldsanalys scanning

Arbetsblad Excel

 

4

Identifiera marknads- och konkurrensmöjligheter och hot Ledningsgrupp och planeringsteam – Webbefterforskning

– Mässor

– Branschrapporter

2-3 veckor
5 Förtydliga målkunder och ditt värdeerbjudande Marknadsföringsteam, säljkår och kunder Kundundersökning/ feedback

– Kundkalkylblad

2-3 veckor
6 Samla in och granska feedback från personal och partners för att fastställa styrkor och svagheter All personal Medarbetarundersökning/ feedback 2-3 veckor
7 Syntetisera till en SWOT

Stärka dina konkurrensfördelar baserat på dina viktigaste styrkor

Ledningsgrupp och strategisk planeringsledare – SWOT-kalkylblad

– Positioneringskarta

-Analys av affärsmöjligheter

Strategiskt positioneringsmöte:

2-4 timmar

Steg 1: Identifiera strategiska frågor

Strategiska frågor är kritiska okända faktorer som driver dig att inleda en strategisk planeringsprocess. Dessa frågor kan vara problem, möjligheter, marknadsskiften eller något annat som påverkar och behöver en lösning eller beslut om åtgärd.

Frågor att ställa:

 1. Hur ska vi växa, stabilisera eller skala ner för att upprätthålla vår organisation in i framtiden?
 2. Hur ska vi diversifiera våra intäkter för att minska vårt beroende av en större kund?
 3. Vad måste vi göra för att förbättra vår kostnadsstruktur och förbli konkurrenskraftiga?
 4. Hur och var måste vi förnya våra produkter och tjänster?

Steg 2: Gör en omvärldsskanning

Att genomföra en omvärldsscanning hjälper dig att förstå din driftsmiljö. En omvärldsscanning kallas också PEST-analys, som är en förkortning för politiska, ekonomiska, sociala och tekniska trender. Ibland är det också bra att inkludera ekologiska och juridiska trender också. Alla dessa trender spelar en roll för att bestämma det övergripande affärsklimatet.

Steg 3: Gör en konkurrensanalys

Anledningen till att göra en konkurrensanalys är att bedöma de möjligheter och hot som kan uppstå från de organisationer som konkurrerar om samma verksamhet som du bedriver. Du måste ha en förståelse för vad dina konkurrenter är eller inte erbjuder dina potentiella kunder. Här är några andra viktiga sätt som en konkurrensanalys passar in i strategisk planering:

 1. För att hjälpa dig att bedöma om din konkurrensfördel verkligen är en fördel
 2. För att förstå vad dina konkurrenters nuvarande och framtida strategier är så att du kan planera i enlighet därmed
 3. För att tillhandahålla information som hjälper dig att utvärdera dina strategiska beslut mot vad dina konkurrenter kanske eller kanske inte gör

Läs mer om hur du gör en konkurrensanalys

Steg 4: Identifiera möjligheter och hot

Möjligheter är situationer som finns men måste åtgärdas om verksamheten ska kunna dra nytta av dem.

Vad vill du dra nytta av?

Frågor att ställa:

• Vilka nya behov hos kunder kan du möta?
• Vilka ekonomiska trender gynnar dig?
• Vilka är de framväxande politiska och sociala möjligheterna?
• Vilka nischer har dina konkurrenter missat?

Hot avser yttre förhållanden eller hinder som kan hindra ett företag från att nå sina mål.

Vad behöver du för att mildra hoten?

Frågor att svara på:

• Vilka är de negativa ekonomiska trenderna?
• Vilka är de negativa politiska och sociala trenderna?
• Var är konkurrenterna på väg att bita dig?
• Var är du sårbar?

Steg 5: Identifiera styrkor och svagheter

Styrkor avser vad ditt företag gör bra.

Vad vill du bygga vidare på?

Frågor att ställa:

 • Vad gör du bra (inom försäljning, marknadsföring, drift, ledning)?
 • Vilka är dina kärnkompetenser?
 • Vad skiljer dig från dina konkurrenter?
 • Varför köper dina kunder av dig?

Svagheter avser eventuella begränsningar som ett företag står inför när det gäller att utveckla eller implementera en strategi.

Vad behöver du för att stärka detta?

Frågor att svara på:

 • Var saknar du resurser?
 • Vad kan du göra bättre?
 • Var förlorar du pengar?
 • Inom vilka områden har dina konkurrenter ett övertag?

Steg 6: Kundsegment

Kundsegmentering definierar de olika grupper av personer eller  organisationer som ett företag strävar efter att nå eller betjäna.

Vem förser vi  mervärde till?

 Frågor att ställa:

 • Vilka behov eller önskemål definierar din ideala kund?
 • Vilka egenskaper beskriver din typiska kund?
 • Kan du sortera dina kunder i olika profiler med hjälp av deras behov, önskemål och egenskaper?
 • Kan du nå det här segmentet via tydliga kommunikationskanaler?

Steg 7: Utveckla din SWOT

En SWOT-analys är ett snabbt sätt att undersöka din organisation genom att titta på de interna styrkorna och svagheterna i förhållande till externa möjligheter och hot. Genom att skapa en SWOT-analys kan du se alla viktiga faktorer som påverkar din organisation tillsammans på ett ställe. Det är lättläst, lätt att kommunicera och enkelt att skapa. Ta de styrkor, svagheter, möjligheter och hot du utvecklat tidigare, granska, prioritera och kombinera liknande termer.

SWOT-analysen hjälper dig att ställa och svara på följande frågor: ”Hur gör du för att…”

 • Bygg vidare på dina styrkor
 • Stärka dina svagheter
 • Dra nytta av dina möjligheter
 • Hantera dina hot

Leave A Comment

Related Posts