Managementtools.se är en portal online med fokus på verktyg och modeller för ledare och chefer som snabbt behöver stöd i sitt arbete. Dessa verktyg och modeller är indelade i olika strategiska områden för att underlätta för dig som användare att hitta det du behöver i ledar- och chefsskap.