Categories: Blog
1,9 min read
Dela innehållet:

Strategi handlar om att forma eller skapa framtiden. Men trots smarta verktyg och modeller så fungerar inte alltid dessa i verkligheten och såsom man har tänkt sig. Detta avsnitt är tänkt att ge ett perspektiv på hur du kan använda strategi för att komma framåt med de utmaningar och omvärldsfaktorer som påverkar dig och din verksamhet.

Verktyg och modeller är just bara det, redskap! Den absolut viktigast ingrediensen är du som strateg och hur du tänker. Men det räcker inte bara med att vara strateg, du måste också lägga merparten av tid och energi på att kommunicera och få alla i organisationen att se sin roll och uppgift i det strategiska arbetet. Annars lär det inte blir mycket gjort!

De flesta av oss har använt strategi på något sätt för att ta oss dit vi är just nu. Jobbet vi har, företaget vi byggt upp eller uppdragen vi har, huset, familjen, semestrar m.m. Allting har medvetet eller omedvetet blivit verklighet genom strategiskt tänkande. I de senare exemplen kanske det inte låter så romantiskt, men tänk efter! Är det inte så att du hade en plan även för detta?

I yrkeslivet och din roll är handlar strategiskt tänkande om att skapa händelser som formar framtiden. Det finns inga garantier för att framtiden blir som som du tänkt att den ska bli. Strategiska planer kommer med stor sannolikhet inte innebära att något av det som står i planen kommer att införlivas. Världen är komplex och en planering som bara är en planering, kommer att vara till liten hjälp när allt kommer omkring. Däremot kommer en erfaren strateg snabbt till insikt om att reagera och analyser omvärldens förändringar är lika viktigt som att planera för dem.

För att bli en bra strateg, måste du börja hos dig själv. Börjar med att förstå och analyser hur en sak leder till en annan. Ett sätt att göra detta omsorgsfullt och utveckla dig själv till en professionell strateg är att utbilda, skaffa dig kunskap om strategiska verktyg och modeller.

Leave A Comment

Related Posts