Categories: Kreativitet
2,4 min read
Dela innehållet:

Disney-metoden: Kreativt Tänkande och Problemlösning

Walt Disney, den legendariska filmproducenten och kreativa visionären, använde en metod som nu är känd som Disney-metoden. Denna metod, vidareutvecklad av Robert Dilts, hjälper grupper att analysera problem, generera idéer och konstruera handlingsplaner. Låt oss utforska denna metod i detalj:

Bakgrund

Walt Disney var mästare på att omvandla fantasier till verklighet. Hans metod involverade att se på saker från olika perspektiv och inkludera alla dessa idéer i sin slutliga slutsats. När han hade en idé för en film, övervägde han inte bara hur den skulle framstå på skärmen utan också hur den skulle produceras. Han satte sig i publiken kritiska skor och anpassade filmen därefter. Resultatet? Blockbuster-filmer som “Snövit” och “Askungen”.

Metodens Tre Roller

Disney-metoden använder tre roller som kan antas samtidigt eller i följd:

 1. Drömmare (Dreamers):
  • Kreativa och fantasifulla.
  • Ser obegränsade möjligheter.
  • Tänker stort och låter fantasin flöda.
 2. Realist (Realist):
  • Tittar på praktiska möjligheter.
  • Bedömer om en idé är genomförbar.
  • Tar hänsyn till resurser och tid.
 3. Kritiker (Critic):
  • Granskar planer som en observatör.
  • Identifierar och filtrerar ut avgörande fel.
  • Förbättrar planen.

Användningsområden

 • Brainstorming: Disney-metoden är perfekt för brainstorming. Genom att byta roller kan du generera en mängd olika idéer.
 • Projektplanering: Använd metoden för att skapa realistiska handlingsplaner.
 • Innovation: Kombinera kreativitet och pragmatism för att hitta unika lösningar.

Låt oss använda den för att lösa ett fiktivt problem:

Problem: Vi behöver öka försäljningen av våra ekologiska fruktjuicer.

 1. Drömmaren (Dreamer):
  • Drömmer stort: “Vi ska skapa en magisk kampanj där våra fruktjuicer blir kända över hela världen!”
  • Fantiserar om att våra juicer blir favoriten på kändisgala.
 2. Realisten (Realist):
  • Tänker praktiskt: “Vi kan samarbeta med hälsobloggar och erbjuda smakprov på evenemang.”
  • Ser över budgeten och resurserna för kampanjen.
 3. Kritikern (Critic):
  • Granskar idéerna: “Att samarbeta med hälsobloggar är bra, men vi måste också ha en stark närvaro på sociala medier.”
  • Funderar över hur vi kan mäta kampanjens framgång.

Resultat: Vi skapar en kampanj där vi samarbetar med hälsobloggar, delar ut smakprov på evenemang och har en aktiv sociala medier-närvaro.

Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Kreativitet: Metoden främjar kreativt tänkande.
 • Balans: Kombinationen av drömmare, realist och kritiker ger balanserade resultat.

Nackdelar:

 • Kräver Samarbete: Metoden fungerar bäst i grupper där alla kan anta olika roller.
 • Risk för Överanalysering: För mycket kritik kan hämma kreativiteten.

Sammanfattning

Disney-metoden är ett kraftfullt verktyg för att lösa problem och främja kreativitet. Genom att se på saker från olika perspektiv kan vi skapa magi, precis som Walt Disney gjorde.

Leave A Comment

Related Posts