Categories: Kreativitet
1,6 min read
Dela innehållet:

Crawford Slip Writing Method: En Översikt

Crawford Slip Writing Method, även känd som Crawford Freewriting Method, är en enkel och effektiv brainstormingmetod som främjar samarbete och snabbt genererar lösningar. Låt oss utforska denna metod i tre delar:

Del 1: Bakgrund

Crawford Slip Writing Method skapades ursprungligen år 1925 av Dr. C.C. Crawford, professor i utbildning vid University of Southern California. Metoden innebär att man samlar in idéer från deltagare på små lappar (numera ofta klistersedlar). Ytterligare forskning visade att metoden kunde förbättra prestationen. Genom att använda slipskrivning kan du inte bara generera ett brett spektrum av lösningar, utan också inkludera alla deltagare och låta dem känna att deras bidrag är värdefulla.

Del 2: Användningsområden

Crawford Slip Writing Method används ofta i stora grupper där tiden är knapp men produktiviteten måste vara hög. Här är några användningsområden:

  1. Brainstorming: Metoden används för att samla idéer från alla deltagare, oavsett hur tysta eller “galna” de är. Det är ett snabbt sätt att fånga kreativitet och inkludera alla.
  2. Stora grupper: Crawford Slip Writing används för att koppla samman idéer från stora grupper. Deltagarna kan uttrycka sig utan att behöva diskutera idéerna på ett långsamt sätt.

Del 3: Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

  • Inkluderande: Alla deltagare får lika stor vikt, oavsett personlighet.
  • Snabbhet: Metoden är snabb och effektiv för att samla in många idéer.

Nackdelar:

  • Tidsbegränsning: Kräver att deltagarna snabbt organiserar sina idéer.
  • Brist på diskussion: Deltagarna skriver ner idéer utan att diskutera dem.

Sammanfattning

Crawford Slip Writing Method är ett kraftfullt verktyg för att snabbt samla in och organisera idéer från stora grupper. Genom att balansera fördelarna med medvetenhet om nackdelarna kan vi använda denna metod effektivt för att skapa innovativa lösningar.

Leave A Comment

Related Posts