Dela innehållet:

Communication Framework av Bill Quirke: En Praktisk Översikt

Bakgrund och Historik om Communication Framework

Communication Framework, utvecklat av Bill Quirke, är ett kraftfullt verktyg för att förstå och förbättra intern kommunikation inom organisationer. Låt oss utforska denna modell närmare:

 • Vad är Communication Framework?
  • Communication Framework är en metod som hjälper organisationer att skapa en effektiv intern kommunikationsstrategi.
  • Modellen fokuserar på att koppla kommunikationsstrategin direkt till affärsstrategin och ger insikter i hur man kan göra en ny strategi framgångsrik eller identifiera brister i en befintlig strategi.
 • Historik:
  • Bill Quirke är en framstående auktoritet inom intern kommunikation och har publicerat flera böcker om ämnet, inklusive “Making the Connections: Using Internal Communication to Turn Strategy into Action”.

Exempel på Användning

Här är några praktiska exempel på hur Communication Framework kan användas:

 1. Förändring av Organisationskultur:
  • Ett företag vill förbättra sin organisationskultur för att främja samarbete och innovation.
  • Genom att tillämpa Communication Framework kan de identifiera hinder för förändring och utveckla strategier för att skapa en mer öppen och positiv arbetsmiljö.
 2. Införande av Ny Teknik:
  • Ett företag beslutar att implementera ett nytt IT-system för att förbättra effektiviteten.
  • Genom att använda modellen kan de förstå medarbetarnas reaktioner, hantera osäkerhet och hjälpa dem att anpassa sig till det nya systemet.
 3. Förändring inom Offentlig Sektor:
  • En myndighet genomgår en omstrukturering.
  • Genom att tillämpa Communication Framework kan de hjälpa medarbetarna att hantera känslor av förlust, navigera genom osäkerheten och skapa en ny arbetsmiljö.

Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Strategisk Koppling: Modellen hjälper till att koppla intern kommunikation till affärsstrategin.
 • Insikter: Ger insikter i hur man kan förbättra kommunikationen och engagemanget.

Nackdelar:

 • Kräver Arbete: Att implementera en effektiv kommunikationsstrategi kräver tid och engagemang.
 • Individuell Variation: Alla medarbetare reagerar olika på kommunikationsstrategier.

Sammanfattning

Communication Framework är ett värdefullt verktyg för att förstå och förbättra intern kommunikation. Genom att koppla kommunikationsstrategin till affärsstrategin kan organisationer skapa en mer effektiv och engagerande arbetsmiljö.

Leave A Comment

Related Posts