Categories: Kreativitet
2,3 min read
Dela innehållet:

Charette Procedure: En Översikt

Charette Procedure, även känd som Charette-metoden, är en kreativ och intensiv arbetsprocess som används för att lösa komplexa problem och främja samarbete inom olika områden. Låt oss utforska denna metod i tre delar:

Del 1: Bakgrund

Charette Procedure utvecklades ursprungligen på 1960-talet av arkitekten Charrette. Namnet kommer från det franska ordet “charrette”, som betyder en sista ansträngning eller slutspurt. Metoden användes ursprungligen inom arkitektur och stadsplanering för att snabbt generera idéer och lösningar.

Del 2: Användningsområden

Charette Procedure har sedan dess spridit sig till andra områden, inklusive design, teknik, affärsutveckling och projektledning. Här är några användningsområden:

 1. Designprocessen: Charette används ofta för att brainstorma och skapa innovativa designkoncept. Team samlas för att generera idéer, skissa och diskutera olika alternativ.
 2. Stadsplanering och samhällsutveckling: För att lösa komplexa problem inom stadsplanering, trafik, infrastruktur och hållbarhet använder experter Charette Procedure för att samla olika perspektiv och hitta lösningar.
 3. Produktutveckling: Charette-metoden kan hjälpa produktutvecklingsteam att snabbt iterera och förbättra produktdesign, användbarhet och funktionalitet.

Charette Procedure: Ett Exempel

Här är ett exempel på hur Charette kan användas:

 1. Syfte: Antag att en stad behöver utveckla en ny park i ett område med olika intressenter: boende, stadsplanerare, arkitekter och näringslivsrepresentanter.
 2. Charette Workshop:
  • Deltagare: En blandad grupp av experter och medborgare samlas.
  • Intensivt arbete: Under flera dagar arbetar de tillsammans för att utforska möjliga alternativ för parken.
  • Skissarbete: Mindre grupper skapar snabba skisser och modeller baserat på diskussioner och idéer från hela gruppen.
  • Kontinuerlig dialog: Konflikter och olika behov synliggörs och diskuteras. Lösningar förbättras och förkastas.
 3. Resultat:
  • Efter Charetten har flera versioner av parkplanen skapats.
  • Deltagarna har en gemensam förståelse och konsensus om möjliga lösningar.

Del 3: Fördelar och Nackdelar

Fördelar:

 • Snabbhet: Charette Procedure är snabb och intensiv, vilket gör det möjligt att generera lösningar på kort tid.
 • Kreativitet: Genom att samla olika experter och perspektiv främjar metoden kreativitet och nytänkande.
 • Samarbete: Teamarbete är kärnan i Charette. Det främjar samarbete och öppen kommunikation.

Nackdelar:

 • Utmattning: Den intensiva arbetsprocessen kan leda till utmattning hos deltagarna.
 • Risk för ytliga lösningar: På grund av tidsbegränsningen kan vissa lösningar vara ytliga och behöver ytterligare utveckling.

Sammanfattning

Charette Procedure är ett kraftfullt verktyg för att lösa komplexa problem och främja samarbete. Genom att balansera fördelarna med medvetenhet om nackdelarna kan vi använda denna metod effektivt för att skapa innovativa lösningar.

Leave A Comment

Related Posts